Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
21/06/2023 25,70 26,20 25,60 26,00 1.925.860,00
20/06/2023 25,80 25,95 24,95 25,70 1.925.360,00
19/06/2023 25,30 25,69 25,11 25,40 1.501.400,00
16/06/2023 25,06 26,17 25,06 25,11 3.444.840,00
15/06/2023 24,53 24,82 24,49 24,73 1.424.470,00
14/06/2023 24,53 25,21 24,39 24,44 2.525.090,00
13/06/2023 24,53 24,73 24,15 24,39 1.841.960,00
12/06/2023 24,29 24,44 23,76 24,39 1.730.850,00
09/06/2023 23,57 24,29 23,33 24,29 2.295.650,00
08/06/2023 24,34 24,44 23,38 23,38 3.475.510,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI