Chứng khoán SSI lãi 9 tháng hơn 2.200 tỷ, dư nợ margin gần 15.000 tỷ đồng

(Nguồn: Cafef.vn) - Lợi nhuận trước thuế của SSI trong quý 3/2023 đạt 880 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm ngoái. CTCP

Trở lại
Chứng khoán SSI lãi 9 tháng hơn 2.200 tỷ, dư nợ margin gần 15.000 tỷ đồng

18/10/2023

(Nguồn: Cafef.vn) - Lợi nhuận trước thuế của SSI trong quý 3/2023 đạt 880 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu hoạt động đạt 1.941 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, hoạt động tự doanh khởi sắc khi lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh 73% so với quý 3/2022, đạt 765 tỷ đồng. Doanh thu mảng nghiệp vụ môi giới đạt 535 tỷ đồng, tăng 58% và chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong cơ cấu tổng doanh thu. Lãi từ cho vay và phải thu của SSI trong quý 3 cũng tăng 6% so với cùng kỳ năm trước lên 431 tỷ đồng.

Phần chi phí hoạt động cũng tăng 18% lên 653 tỷ đồng; chủ yếu do chi phí môi giới ghi nhận 384 tỷ đồng, tương ứng tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của SSI trong quý 3/2023 đạt 880 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với số lãi đạt được quý 3 năm ngoái.

Lũy kế tháng đầu năm 2023, công ty mang về 5.111 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.204 tỷ và 1.780 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, SSI đã hoàn thành 87% mục tiêu đề ra cho cả năm.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của SSI đạt 55.282 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay đạt 15.269 tỷ đồng, riêng cho vay margin đạt hơn 14.713 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.600 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý 2/2023.

Tài sản tài chính FVTPL hơn 29.600 tỷ với 475 tỷ cổ phiếu niêm yết (HPG, SGN, VPB, STB...); gần 729 tỷ đồng chứng khoán phòng ngừa rủi ro chứng quyền, hơn 10.530 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết và khoảng 16.000 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) chiếm hơn 860 tỷ đồng, gấp 2,2 lần con số đầu năm. Ở mục tài sản này, SSI đang có 77 tỷ đồng cổ phiếu OPC, 248 tỷ đồng cổ phiếu khác, 40 tỷ đồng đầu tư vào chuỗi bán lẻ mẹ và bé Con Cưng, hơn 53 tỷ đồng rót vốn vào CTCP Tập đoàn PAN.

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI