DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG Kỳ 2 - Chương trình: Beyond Zero Fee - Không Chỉ Là Miễn Phí

          DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG Kỳ 2 - Chương trình: Beyond Zero Fee - Không Chỉ Là Miễn Phí  

Trở lại
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG Kỳ 2 - Chương trình: Beyond Zero Fee - Không Chỉ Là Miễn Phí

20/07/2023

          DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG
Kỳ 2 - Chương trình: Beyond Zero Fee - Không Chỉ Là Miễn Phí
 
STT Cơ cấu giải thưởng Họ và tên khách hàng Mã số dự thưởng Số điện thoại Email
1 Giải nhất NGUYỄN THẾ NGỌC 111652 098***859 ngo***@***.com
2 Giải nhì Quách Trần Khánh Linh 525088 093***577 kha***@***.com
3 Giải nhì Bùi Thanh Liêm 309278 091***248 btl***@***.com
4 Giải ba Nguyễn Thanh Tâm 693613 091***722 tgd***@***.com
5 Giải ba Nguyễn Sê Ha 957823 090***963 ngu***@***.com
6 Giải ba Đỗ Thị Nga 384428 091***828 thu***@***.com
7 Giải khuyến khích Nguyễn Quang Trung 796968 090***162 qua***@***.com
8 Giải khuyến khích Dương Chí Thành 659807 090***808 duo***@***.com
9 Giải khuyến khích HOÀNG THỊ HẠNH 452653 091***858 hoa***@***.com
10 Giải khuyến khích Trần Văn Kha 214801 096***689 pho***@***.com
11 Giải khuyến khích NGUYỄN THỊ THU HÀ 401408 090***185 ngu***@***.com
12 Giải khuyến khích NGUYỄN VĂN CƯỜNG 287430 091***137 cuo***@***.com
13 Giải khuyến khích Trần Viên Cường 237927 090***680 hue***@***.com
14 Giải khuyến khích Cao Tiến Vị 168424 090***407 con***@***.com
15 Giải khuyến khích Hồ Văn Dương 830377 091***040 hod***@***.com
16 Giải khuyến khích Trần Minh Vương 818399 093***886 min***@***.com
17 Giải khuyến khích VŨ ĐÌNH LĨNH 653832 082***268 vud***@***.com
18 Giải khuyến khích VÕ THỊ VIỄN TRINH 817693 093***704 vie***@***.com
19 Giải khuyến khích Nguyễn Diệu Hoài 781852 096***666 ngu***@***.com
20 Giải khuyến khích Tạ Văn Tuân 056087 091***136 tat***@***.vn
21 Giải khuyến khích Trần Ngọc Quang 738464 085***768 qua***@***.com
22 Giải khuyến khích Bành Thanh Hiền 953516 093***856 tha***@***.com
23 Giải khuyến khích PHÙNG ĐỨC HIẾU 010189 098***721 yeu***@***.com
24 Giải khuyến khích Trần Văn Thoan 224539 090***868 tho***@***.com
25 Giải khuyến khích Trần Thanh Huyền 171285 091***244 huy***@***.com
26 Giải khuyến khích Nguyễn Duy Đạt 878907 033***338 dat***@***.com
27 Giải khuyến khích Nguyễn Thị Thanh Hương 577966 097***060 thh***@***.com
28 Giải khuyến khích Nguyễn Tuấn Âu 575804 090***161 tua***@***.com
29 Giải khuyến khích MAI VĂN DUY 608594 096***659 mai***@***.com
30 Giải khuyến khích LÝ THIỆU PHONG 129040 093***476 tth***@***.com
31 Giải khuyến khích Nguyễn Trung Kiên 638676 090***999 kie***@***.vn
32 Giải khuyến khích Võ Nguyễn Bảo Trân 314219 038***786 dau***@***.com
33 Giải khuyến khích Vũ Thị Hiền 972983 091***023 huo***@***.vn
34 Giải khuyến khích ĐỖ XUÂN THỌ 860759 093***777 tho***@***.com
35 Giải khuyến khích Nguyễn Văn Nhâm 696320 091***179 mia***@***.com
36 Giải khuyến khích Nguyễn Văn Đông 135765 090***512 090***@***.com
37 Giải khuyến khích Lê Phi Dũng 329229 090***106 toa***@***.com
38 Giải khuyến khích Vũ Hoàng Hưng 579246 091***115 hoa***@***.com
39 Giải khuyến khích Lê Xuân Hưởng 288597 093***338 xua***@***.com
40 Giải khuyến khích Bùi Mạnh Hà 162716 091***014 dpd***@***.vn
41 Giải khuyến khích LÊ THỊ THU HƯƠNG 089851 097***567 thu***@***.com
42 Giải khuyến khích NGÔ HỮU TÀI 671956 091***269 tai***@***.com
43 Giải khuyến khích Bùi Xuân Võ 151850 094***639 xua***@***.com
44 Giải khuyến khích Nguyễn Diệu Hoài 115560 096***666 ngu***@***.com
45 Giải khuyến khích LÊ HỒNG ANH 470742 092***579 leh***@***.com
46 Giải khuyến khích Nguyễn Lội 276276   ngu***@***.com
Công ty cổ phần chứng khoán SSI