ETF SSIAM VNFIN LEAD được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng

(Nguồn: NDH.vn) Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (SSIAM VNFIN LEAD ETF), dựa trên bộ chỉ số cổ phiếu ngành tài chính Vietnam Leading Financial

Trở lại
ETF SSIAM VNFIN LEAD được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng

25/02/2020

(Nguồn: NDH.vn) Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD (SSIAM VNFIN LEAD ETF), dựa trên bộ chỉ số cổ phiếu ngành tài chính Vietnam Leading Financial Index (VNFIN LEAD). Trước đó quỹ này đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận phát hành ra công chúng vào 19/12/2019.
 
Ngày 24/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD do Công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM) quản lý. Vietcombank sẽ là đơn vị giám sát cho quỹ.

Quỹ ETF của SSIAM dựa trên bộ chỉ số cổ phiếu ngành tài chính Vietnam Leading Financial Index (VNFIN LEAD). Đây cũng là quỹ ETF đầu tiên mô phỏng một trong 3 bộ chỉ số mới được HoSE triển khai và cũng là quỹ ETF đầu tiên mô phỏng chỉ số ngành tại Việt Nam.

Trước đó, quỹ được Ủy ban chứng khoán cấp giấy chứng nhận phát hành ra công chúng. Quy mô ban đầu dự kiến 25-30 triệu USD. Quỹ do SSIAM quản lý cùng với thành viên lập quỹ là Chứng khoán SSI (SSI) và Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam). Đại lý chuyển nhượng là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Sau khi hoàn tất giai đoạn IPO, quỹ sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Cách thức giao dịch của chứng chỉ quỹ trên Sở giao dịch giống với hình thức giao dịch cổ phiếu.

Chỉ số VNFIN LEAD vận hành ngày 18/11 với 14 cổ phiếu thành phần. Sau đó, HoSE đã loại VND và TPB, giảm số lượng xuống 12 mã.
 
Nguồn: HoSE.
 
 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI