Tập đoàn Vingroup chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 ra công chúng

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (Mã chứng khoán: VIC) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng

Trở lại
Tập đoàn Vingroup chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 ra công chúng

04/08/2023

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (Mã chứng khoán: VIC) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 198/GCN - UBCK và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/07/2023. Tổng số tiền thu được từ các đợt chào bán Trái Phiếu dự kiến để cho Công ty Cổ phần Sản Xuất và Kinh doanh VinFast vay đầu tư Dự án sản xuất ô tô tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, Thị Trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Theo kế hoạch, Vingroup sẽ chào bán lô trái phiếu VICH2326001 kỳ hạn 36 tháng với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng (là lô trái phiếu đợt 1 thuộc gói 6.000 tỷ đồng) trong tháng 08 và tháng 09 năm 2023 và chào bán lô trái phiếu VICH2325004 kỳ hạn 24 tháng với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng (là lô trái phiếu đợt 1 thuộc gói 4.000 tỷ đồng) trong tháng 08 năm 2023. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp với Vingroup, có thứ tự ưu tiên thanh toán sau các khoản nợ ngân sách Nhà nước, nợ vay có tài sản đảm bảo hoặc các nghĩa vụ thanh toán ưu tiên khác nhưng có thứ tự thanh toán ngang bằng với các khoản nợ vay không có tài sản bảo đảm khác của Vingroup. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng.

Lãi suất với lô trái phiếu kỳ hạn 36 tháng là 15% mỗi năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4,5%. Với lô trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cho hai kỳ đầu tiên là 14,5% và sau đó thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4%.

Đợt chào bán không giới hạn số lượng nhà đầu tư tham gia. Nhà đầu tư cá nhân khi tham gia phải đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng theo mệnh giá. Nhà đầu tư tổ chức phải mua tối thiểu 5.000 trái phiếu, tương ứng 500 triệu đồng theo mệnh giá. Thời gian đăng ký mua bắt đầu từ ngày 10/08/2023 tại Hội sở, tất cả các Chi nhánh, Phòng giao dịch của SSI.

Tài liệu tham khảo:

Thông tin chi tiết về lô trái phiếu kỳ hạn 36 tháng: 

Chi tiết xem tại đây

Hướng dẫn đặt mua lô trái phiếu kỳ hạn 36 tháng:

 

Chi tiết xem tại đây

Thông tin chi tiết về lô trái phiếu kỳ hạn 24 tháng: 

Chi tiết xem tại đây

Hướng dẫn đặt mua lô trái phiếu kỳ hạn 24 tháng: 

Chi tiết xem tại đây

Công ty cổ phần chứng khoán SSI