Hỏi và đáp

Đấu giá mới nhất

Hỏi và đáp

Đối với nhà đầu tư cá nhân

  • Bản chính CMND/Passport còn thời hạn hiệu lực (*)
  • Bản sao CMND/Passport (không cần chứng thực)

Đối với nhà đầu tư tổ chức

  • Bản sao Giấy phép thành lập (có chứng thực)
  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (có chứng thực)
  • Bản sao Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc
  • Bản sao Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng
  • Giấy ủy quyền (nếu có)
  • Các văn bản khác (nếu có)

Lưu ý:

  • CMND: không quá 15 năm kể từ ngày cấp
  • Passport: không quá 05 năm kể từ ngày cấp Đối với nhà đầu tư tổ chức
Mở tài khoản vui lòng chọn tại đây
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI