Thông tin chi tiết Trái phiếu Taseco

1. Lịch sử giá Trái phiếu Ngày Lãi suất chào bán (%/năm) Giá SSI chào bán/TP (VNĐ) Số lượng TP chào bán (TP) Lãi suất chào

Thông tin chi tiết Trái phiếu Taseco
1. Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày

Lãi suất chào bán (%/năm)

Giá SSI chào bán/TP (VNĐ)

Số lượng TP chào bán (TP)

Lãi suất chào mua (%/năm)

Giá SSI chào mua/TP (VNĐ)

Số lượng TP chào mua (TP)

20/09/2019 - - - 10.35% 100,894,124 500
19/09/2019 - - - 10.35% 100,866,172 500
18/09/2019 - - - 10.35% 100,838,229 500
17/09/2019 - - - 10.35% 100,810,293 500
16/09/2019 - - - 10.35% 100,782,364 500
13/09/2019 - - - 10.4% 100,654,483 500
12/09/2019 - - - 10.4% 100,626,466 500
11/09/2019 - - - 10.4% 100,598,458 500
10/09/2019 - - - 10.4% 100,570,457 500
09/09/2019 - - - 10.4% 100,542,464 500
06/09/2019 - - - 10.4% 100,458,531 500
05/09/2019 - - -
10.4%
100,430,570 500

04/09/2019

-

-

-

10.4%

100,402,615

500

03/09/2019

-

-

-

10.4%

100,374,669

500

 
2. Các mốc thời gian trả lãi

3. Thông tin Doanh nghiệp

 • Tên Doanh nghiệp: CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long
 • Tên viết tắt: TASECO., CORP
 • Thành lập năm 2005
 • Vốn  điều lệ: 900.9 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 3.000 tỷ đồng, tổng số cán bộ nhân viên hơn 1.900 người;
 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Dịch vụ phi hàng không tại các sân bay quốc tế, dịch vụ khách sạn; Đầu tư kinh doanh Bất động sản, hạ tầng nhà ga hàng không; Đầu tư tài chính;

4. Thông tin Trái phiếu

 • Tên TCPH: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long
 • Ngày phát hành: 23/8/2019
 • Ngày đáo hạn: 23/8/2020
 • Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm
 • Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
 • Tổng mệnh giá phát hành: 50 tỷ VNĐ
 • Lãi suất: 10.5%/năm
 • Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
 • Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm
 • Tài sản bảo đảm: 1,500,000 cổ phần đang lưu hành của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (thuộc sở hữu của CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long)
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI