Thông tin trái phiếu EuroWindow

1. Lịch sử giá Trái phiếu Ngày Lãi suất chào bán (%/năm) Giá chào bán (VNĐ/TP) Lãi suất chào mua (%/năm) Giá chào mua (VNĐ/TP)

Đấu giá mới nhất

Thông tin trái phiếu EuroWindow

1. Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày

Lãi suất chào bán (%/năm)

Giá chào bán (VNĐ/TP)

Lãi suất chào mua (%/năm)

Giá chào mua (VNĐ/TP)

22/11/2019 10.45% 101,809,155 10.75% 101,296,830
21/11/2019 10.45% 101,780,817 10.75% 101,267,846
20/11/2019 10.45% 101,752,487 10.75% 101,238,871
19/11/2019 10.45% 101,724,165 10.75% 101,209,904
18/11/2019 10.45% 101,695,851 10.75% 101,180,945
15/11/2019 10.5% 101,524,573 10.8% 101,008,318
14/11/2019 10.5% 101,496,182 10.8% 100,979,286
13/11/2019 10.5% 101,467,800 10.8% 100,950,262
12/11/2019 10.5% 101,439,425 10.8% 100,921,247
11/11/2019 10.5% 101,411,059 10.8% 100,892,240
08/11/2019 10.5% 101,326,007 10.8% 100,805,269
07/11/2019 10.5% 101,297,672 10.8% 100,776,295
06/11/2019 10.5% 101,269,345 10.8% 100,747,329
05/11/2019 10.5% 101,241,026 10.8% 100,718,372
04/11/2019 10.5% 101,212,715 10.8% 100,689,424
01/11/2019 10.5% 101,127,829 10.8% 100,602,627
31/10/2019 10.5% 101,099,550 10.8% 100,573,712
30/10/2019 10.5% 101,071,278 10.8% 100,544,805
29/10/2019 10.5% 101,043,014 10.8% 100,515,906
28/10/2019 10.5% 101,014,759 10.8% 100,487,015
 
 

2. Các mốc thời gian trả lãi

3. Thông tin Doanh nghiệp

 • Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần EuroWindow Holding
 • Thành lập năm 2007
 • Vốn điều lệ: 3000 tỷ đồng
 • Hoạt động kinh doanh chính của công ty:
 • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
 • Đầu tư phát triển dự án bất động sản
 • Khác: Hoạt động tư vấn quản lý; Quảng cáo; Xây dựng nhà các loại; Dịch vụ quản lý, quảng cáo, sàn giao dịch và định giá bất động sản…

4. Thông tin Trái phiếu

 • Tên TCPH: Công ty Cổ phần EuroWindow Holding
 • Ngày phát hành: 25/10/2019
 • Ngày đáo hạn: 25/10/2021
 • Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm
 • Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/trái phiếu
 • Tổng mệnh giá phát hành: 250 tỷ VNĐ
 • Lãi suất: 11%/năm
 • Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
 • Loại Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
 • Quyền bán lại trái phiếu:
  • Tại thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho TCPH
  • Các trái chủ phải thông báo bằng văn bản đến TCPH kế hoạch bán lại trái phiếu trước 03 tháng
 • Tài sản đảm bảo: cổ phiếu đang lưu hành của Techcombank
 • Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 5 Trái phiếu
 • Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI