Đấu giá CP của CTCP Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Đấu giá mới nhất

Đấu giá CP của CTCP Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

Công ty Chứng khoán SSI thông báo về việc đấu giá CP của CTCP Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Cao su Sao Vàng
 • Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: 0243 858 3556
 • Fax: 0243 858 3644
 • Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các sản phẩm cao su, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị máy móc, hóa chất phục vụ sản xuất ngành công nghiệp Cao su, chế tạo, mua bán máy móc thiết bị phụ vụ ngành Cao su; …
 • Vốn điều lệ: 280.657.650.000 đồng
Thông tin đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 4.209.800 cổ phần (15% VĐL)
 • Số lượng CP các NĐT nước ngoài được phép mua: 4.209.800 cổ phần
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 46.452 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Bước khối lượng: 01 cổ phần
 • Số mức giá: 01 mức giá
 • Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá CP của CTCP Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
   
 • Xác định giá thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch cổ phiếu SRC tính theo giá sàn cao hơn giá trúng đấu giá xác định tại khoản 3 Điều 15 Quy chế đấu giá này thì NĐT phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá giao dịch là giá sàn của ngày mở cuộc đấu giá công khai;

- Trường hợp trong ngày mở cuộc đấu giá công khai mà giá giao dịch tính theo giá sàn cổ phiếu SRC thấp hơn giá trúng đấu giá tại khoản 3 Điều 15 Quy chế đấu giá này hoặc không có giá sàn do không có giao dịch thì NĐT phải thanh toán tiền mua cổ phần theo giá trúng đấu giá.

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền cọc
 • Trước 15h00 ngày 31/05/2019
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 • Trước 15h00 ngày 31/05/2019
 • Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các chi nhánh/PGD của SSI nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 
Thời gian và địa điểm đấu giá
 • 15h00, ngày 04/06/2019
 • SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. Hồ Chí Minh Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h00 ngày 05/06/2019 đến 16h00 ngày 11/06/2019
   
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/06/2019 đến ngày 11/06/2019.

* Tài liệu đính kèm

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI