Weekly Fund Factsheet

Weekly Fund Factsheet
Weekly Money Market Highlight 13/05/2019 - 17/05/2019

Thanh khoản dồi dào khiến lãi suất trên LNH giảm

Trong tuần qua, NHNN hút ròng 22.838 tỷ đồng qua kênh tín phiếu khi phát hành 47.725 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày nhưng chỉ có 25.887 tỷ đồng tín phiếu đến hạn. Kênh OMO bơm ròng 98 tỷ đồng. Mặc dù NHNN đã hút ròng tổng cộng 22.740 tỷ đồng qua thị trường mở nhưng thanh khoản trên liên ngân hàng vẫn khá dồi dào, lãi suất giảm 30-40bps so với cuối tuần trước, ở mức 3.267%/năm với kỳ hạn qua đêm và 3.333%/năm với kỳ hạn 1 tuần; chênh lệch lãi suất VND-USD kỳ hạn giảm xuống mức 0.8%/năm.

17/05/2019

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI