Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Tư vấn mua bán sáp nhập (M&A)

SSI cung cấp các giải pháp toàn diện cho khách hàng để phù hợp với chiến lược kinh doanh trong tình hình thị trường đầy biến động, được thực hiện bởi đội ngũ tư vấn am hiểu và giàu kinh nghiệm.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm: tư vấn các thương vụ mua bán, sáp nhập, chia tách, thoái vốn, liên doanh, mua lại cổ phần theo hình thức vay nợ (LBO)

Khách hàng của chúng tôi

Công ty cổ phần chứng khoán SSI