Liên hệ

1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam

(+84 - 24) 3 936 6321

(+84 - 24) 3 936 6337

thuyntt3@ssi.com.vn

Công ty cổ phần chứng khoán SSI