Nộp tiền tại các quầy giao dịch của Ngân hàng đặt tại SSI hoặc tại Ngân hàng

Nhà đầu tư có thể nộp tiền tại hội sở và các chi nhánh/ phòng giao dịch của SSI trên toàn quốc hoặc tại các chi nhánh/

Nộp tiền tại các quầy giao dịch của Ngân hàng đặt tại SSI hoặc tại Ngân hàng

Nhà đầu tư có thể nộp tiền tại hội sở và các chi nhánh/ phòng giao dịch của SSI trên toàn quốc hoặc tại các chi nhánh/ phòng giao dịch của các ngân hàng có liên kết với SSI.

Thông tin nộp tiền vui lòng điền theo hướng dẫn như sau:

Tài khoản giao dịch chứng khoán

Số tài khoản

Nội dung nộp tiền

TK Thông thường

VD: 003C1234561

[tên người gửi] chuyển tiền vào tài khoản số: 003C1234561 của [tên người nhận]

TK Ký quỹ (margin)

VD: 003C1234566

[tên người gửi] chuyển tiền vào tài khoản số: 003C1234566 của [tên người nhận]

TK Phái sinh

VD: 003C1234568

[tên người gửi] chuyển tiền vào tài khoản số: 003C1234568 của [tên người nhận]

 

*Lưu ý:

  • Số tài khoản giao dịch chứng khoán bao gồm 7 số và có dạng 003Cxxxxxx1 với TK thông thường, 003Cxxxxxx6 với TK margin, 003Cxxxxxx8 với TK phái sinh)
  • Riêng đối với ngân hàng Vietcombank, quý khách lưu ý ghi nội dung chuyển tiền theo cú pháp sau: “Nộp tiền,xxxxxx1,[Tên tài khoản chứng khoán]” để giao dịch được thực hiện nhanh nhất. Ví dụ: Nộp tiền,1234561,Nguyễn Văn A.
Danh sách các chi nhánh/ phòng giao dịch của SSI, tham khảo tại đây.
 
Nhà đầu tư vui lòng liên hệ tổng đài SSI Contact Center 1900 5454 71 / (028) 39 141 678 – nhánh 19 hoặc email tới hộp thư etsupport@ssi.com.vn để nhận được hỗ trợ trong quá trình nộp tiền.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI