Nộp tiền tại các quầy giao dịch của Ngân hàng đặt tại SSI hoặc tại Ngân hàng

Nhà đầu tư có thể nộp tiền tại hội sở và các chi nhánh/ phòng giao dịch của SSI trên toàn quốc hoặc tại các chi nhánh/

Đấu giá mới nhất

Nộp tiền tại các quầy giao dịch của Ngân hàng đặt tại SSI hoặc tại Ngân hàng

Nhà đầu tư có thể nộp tiền tại hội sở và các chi nhánh/ phòng giao dịch của SSI trên toàn quốc hoặc tại các chi nhánh/ phòng giao dịch của các ngân hàng có liên kết với SSI.

Thông tin nộp tiền vui lòng điền theo hướng dẫn như sau:

Tài khoản giao dịch chứng khoán

Số tài khoản

Nội dung nộp tiền

TK Thông thường

Số TK tại SSI

VD: 003C1234561

Nộp tiền [Số TK] [Họ tên đầy đủ chủ TK]

VD: Nộp tiền 1234561 Nguyễn Văn A

TK Ký quỹ (margin)

Số TK tại SSI

VD: 003C1234566

Nộp tiền [Số TK] [Họ tên đầy đủ chủ TK]

VD: Nộp tiền 1234566 Nguyễn Văn A

TK Phái sinh

Số TK tại SSI

VD: 003C1234568

Nộp tiền [Số TK] [Họ tên đầy đủ chủ TK]

VD: Nộp tiền 1234568 Nguyễn Văn A

*Lưu ý:

  • Số tài khoản giao dịch chứng khoán bao gồm 7 số và có dạng 003Cxxxxxx1 với TK thông thường, 003Cxxxxxx6 với TK margin, 003Cxxxxxx8 với TK phái sinh)
Để nộp tiền trực tuyến, Quý khách vui lòng tham khảo hướng dân tại đây
Danh sách các chi nhánh/ phòng giao dịch của SSI, tham khảo tại đây.
 
Nhà đầu tư vui lòng liên hệ tổng đài SSI Contact Center 1900 5454 71 / (028) 39 141 678 – nhánh 19 hoặc email tới hộp thư [email protected] để nhận được hỗ trợ trong quá trình nộp tiền.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI