Phương thức xác thực

Đấu giá mới nhất

Phương thức xác thực
HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TỪ PIN SANG CÁC PHƯƠNG THỨC OTP
 
             Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SSI Pro Trading chọn “Tài khoản” → Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực
Bước 2: Lựa chọn kiểu OTP tùy theo nhu cầu: SMS OTP/Email OTP/Smart OTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  • SMS OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức tin nhắn đến số điện thoại mà KH đã đăng ký với SSI. 
  • Email OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức thư điện tử đến địa chỉ Email mà KH đã đăng ký với SSI. 
  • Smart OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP được sinh ra từ ứng dụng SSI Smart OTP và ứng dụng này được cài đặt trên thiết bị di động của Quý khách. Quý khách có thể tải ứng dụng Smart OTP trên hệ điều hành Android và iOS tại các đường link sau: 

Link tải trên Hệ điều hành iOS: tại đây                               Link tải trên Hệ điều hành Android: tại đây 

Qr codeDescription automatically generated                       Qr codeDescription automatically generated

             Text

Description automatically generated                                                 Graphical user interface, website

Description automatically generated  

Bước 3: Nhập mã PIN đặt lệnh và mã kích hoạt để hoàn tất việc đăng ký sử dụng phương thức xác thực OTP 

  • Với SMS OTP/Email OTP: Sau khi nhập mã PIN đặt lệnh và nhấn “Đăng ký”, Quý khách nhận mã kích hoạt qua Số điện thoại hoặc Email Quý khách đã đăng ký với SSI → nhấn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình đăng ký 

A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence

  • Với Smart OTP: Sau khi nhập PIN đặt lệnh, Quý khách lựa chọn nhận mã xác thực qua Số điện thoại hoặc Email Quý khách đã đăng ký với SSI. Quý khách sử dụng mã OTP hệ thống đã gửi để nhập vào Mã kích hoạt trên ứng dụng SSI Smart OTP → Nhấn “Xác nhận” trên hệ thống Pro Trading để hoàn tất quá trình đăng ký 

A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence

A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence

Graphical user interface, application

Description automatically generated

  • Ứng dụng SSI Smart OTP của SSI hỗ trợ tích hợp cho nhiều tài khoản. Trong trường hợp thiết bị của Quý khách đã đăng ký sử dụng cho 1 tài khoản, để thêm tài khoản mới, quý khách vui lòng thực hiện lại quy trình đăng ký chuyển đổi phương thức xác thực OTP từ đầu và nhấn vào dấu + trong ứng dụng Smart OTP để thêm mới tài khoản 
  • Nếu Quý khách đã từng tải ứng dụng SSI Smart OTP và nay kích hoạt lại việc sử dụng, Quý khách nhấn vào biểu tượng dấu + trong ứng dụng SSI Smart OTP để thực hiện nhập mã kích hoạt mới với để kích hoạt lại việc sử dụng phương thức xác thực này 

 

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC PHƯƠNG THỨC OTP
 
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SSI Pro Trading, vào mục tài khoản → chọn Thay đổi kiểu mã PIN và kiểu xác thực 
 
Bước 2: Nhấn “Đổi kiểu nhận OTP” để lựa chọn kiểu OTP muốn thay đổi  
 
Graphical user interface, text, websiteDescription automatically generated
Bước 3: Nhập mã xác thực của phương thức OTP hiện tại và mã xác thực của phương thức OTP muốn chuyển đổi để hoàn tất quá trình đăng ký. 
 
  • Chuyển đổi từ SMS OTP sang Email OTP hoặc ngược lại và từ Smart OTP về SMS OTP/Email OTP: Quý khách chuyển đổi từ SMS OTP qua Email OTP hoặc ngược lại sẽ nhập mã xác thực của kiểu OTP hiện tại → nhấn “Đăng ký” → nhập mã xác thực của kiểu OTP mới → nhấn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình đăng ký 
 
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated
  • Chuyển đổi từ SMS OTP/Email OTP sang Smart OTP: Quý khách chuyển từ SMS OTP/Email OTP qua Smart OTP sẽ nhận mã kích hoạt qua SMS hoặc Email tùy theo phương thức xác thực Quý khách đang sử dụng → Nhập mã kích hoạt vào ứng dụng Smart OTP và nhấn “Xác nhận” trên SSI Pro Trading tại màn hình đang đăng ký trước đó để hoàn tất quá trình đăng ký 
 
A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence
 
 
Graphical user interface, application

Description automatically generated
 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI