Thông tin chi tiết Trái phiếu Concung

1. Lịch sử giá Trái phiếu Ngày Lãi suất chào bán (%/năm) Giá chào bán (VNĐ/TP) Lãi suất chào mua (%/năm)   Giá

Thông tin chi tiết Trái phiếu Concung

1. Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày

Lãi suất chào bán (%/năm)

Giá chào bán (VNĐ/TP)

Lãi suất chào mua (%/năm)

 

Giá chào mua (VNĐ/TP)

22/01/2020 10.30% 101,370 10.60%   101,109
21/01/2020 10.30% 101,342 10.60%   101,080
20/01/2020 10.30% 101,315 10.60%   101,052
17/01/2020 10.30% 101,231 10.60%   100,966
16/01/2020 10.30% 101,204 10.60%   100,938
15/01/2020 10.30% 101,176 10.60%   100,909
14/01/2020 10.30% 101,148 10.60%   100,881
13/01/2020 10.30% 101,120 10.60%   100,852
10/01/2020 10.30% 101,037 10.60%   100,767
09/01/2020 10.30% 101,009 10.60%   100,739
08/01/2020 10.30% 100,982 10.60%   100,710
07/01/2020 10.30% 100,954 10.60%   100,682
06/01/2020 10.30% 100,926 10.60%   100,653
03/01/2020 10.30% 100,843 10.60%   100,568
02/01/2020 10.30% 100,815 10.60%   100,540
31/12/2019 10.30% 100,760 10.60%   100,483
30/12/2019 10.30% 100,733 10.60%   100,455
27/12/2019 10.30% 100,650 10.60%   100,370
26/12/2019 10.30% 100,622 10.60%   100,341
25/12/2019 10.30% 100,594 10.60%   100,313
24/12/2019 10.30% 100,567 10.60%   100,285
23/12/2019 10.30% 100,539 10.60%   100,257
20/12/2019 10.30% 100,456 10.60%   100,172
19/12/2019 10.30% 105,930 10.60%   105,645
18/12/2019 10.30% 105,901 10.60%   105,615
17/12/2019 10.30% 105,872 10.60%   105,585
16/12/2019 10.30% 105,843 10.60%   105,555
13/12/2019 10.30% 105,756 10.60%   105,466
12/12/2019 10.30% 105,727 10.60%   105,436
11/12/2019 10.30% 105,698 10.60%   105,406
10/12/2019 10.30% 105,669 10.60%   105,377
09/12/2019 10.30% 105,640 10.60%   105,347
06/12/2019 10.30% 105,553 10.60%   105,258
05/12/2019 10.30% 105,524 10.60%   105,228
04/12/2019 10.30% 105,495 10.60%   105,198
03/12/2019 10.30% 105,466 10.60%   105,169
02/12/2019 10.30% 105,437 10.60%   105,139
29/11/2019 10.30% 105,351 10.60%   105,050
28/11/2019 10.30% 105,322 10.60%   105,020
27/11/2019 10.30% 105,293 10.60%   104,991
26/11/2019 10.30% 105,264 10.60%   104,961
25/11/2019 10.30% 105,235 10.60%   104,932
22/11/2019 10.30% 105,149 10.60%   104,843
21/11/2019 10.30% 105,120 10.60%   104,813
20/11/2019 10.30% 105,091 10.60%   104,784
19/11/2019 10.30% 105,062 10.60%   104,754
18/11/2019 10.30% 105,033 10.60%   104,724
15/11/2019 10.35% 104,895 10.65%   104,584
14/11/2019 10.35% 104,866 10.65%   104,554
13/11/2019 10.35% 104,837 10.65%   104,525
12/11/2019 10.35% 104,808 10.65%   104,495
11/11/2019 10.35% 104,779 10.65%   104,466
08/11/2019 10.40% 104,640 10.70%   104,324
07/11/2019 10.40% 104,611 10.70%   104,295
06/11/2019 10.40% 104,582 10.70%   104,265
05/11/2019 10.40% 104,553 10.70%   104,235
04/11/2019 10.40% 104,524 10.70%   104,206
01/11/2019 10.40% 104,437 10.70%   104,117
31/10/2019 10.40% 104,408 10.70%   104,087
30/10/2019 10.40% 104,379 10.70%   104,057
29/10/2019 10.40% 104,350 10.70%   104,028
28/10/2019 10.40% 104,321 10.70%   103,998
25/10/2019 10.40% 104,235 10.70%   103,909
24/10/2019 10.40% 104,206 10.70%   103,880
23/10/2019 10.40% 104,177 10.70%   103,850
22/10/2019 10.40% 104,148 10.70%   103,820
21/10/2019 10.40% 104,119 10.70%   103,791
18/10/2019 10.40% 104,033 10.70%   103,702
17/10/2019 10.40% 104,004 10.70%   103,673
16/10/2019 10.45% 103,920 10.75%   103,588
15/10/2019 10.45% 103,891 10.75%   103,558
14/10/2019 10.45% 103,862 10.75%   103,529
11/10/2019 10.45% 103,775 10.75%   103,440
10/10/2019 10.45% 103,746 10.75%   103,410
09/10/2019 10.45% 103,718 10.75%   103,381
08/10/2019 10.45% 103,689 10.75%   103,351
07/10/2019 10.45% 103,660 10.75%   103,322
04/10/2019 10.45% 103,573 10.75%   103,233
03/10/2019 10.45% 103,545 10.75%   103,203
02/10/2019 10.45% 103,516 10.75%   103,174
01/10/2019 10.45% 103,487 10.75%   103,144
30/09/2019 10.45% 103,458 10.75%   103,115
27/09/2019 10.45% 103,372 10.75%   103,026
26/09/2019 10.45% 103,343 10.75%   102,997
25/09/2019 10.45% 103,314 10.75%   102,967
24/09/2019 10.45% 103,285 10.75%   102,938
23/09/2019 10.45% 103,257 10.75%   102,909
20/09/2019 10.45% 103,171 10.75%   102,820
19/09/2019 10.45% 103,142 10.75%   102,791
18/09/2019 10.45% 103,113 10.75%   102,761
17/09/2019 10.45% 103,084 10.75%   102,732
16/09/2019 10.45% 103,056 10.75%   102,703
13/09/2019 10.5% 102,910 10.8%   102,556
12/09/2019 10.5% 102,882 10.8%   102,526
11/09/2019 10.5% 102,853 10.8%   102,497
10/09/2019 10.5% 102,824 10.8%   102,467
09/09/2019 10.5% 102,795 10.8%   102,438
06/09/2019 10.5% 102,709 10.8%   102,349
05/09/2019 10.5% 102,681 10.8%   102,320

04/09/2019

10.5%

102,652

10.8%

 

102,291

 
 

2. Các mốc thời gian trả lãi

3. Thông tin Doanh nghiệp

 • Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Con Cưng
 • Thành lập năm 2015
 • Vốn điều lệ: 26.25 tỷ đồng
 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, Hoạt động tư vấn quản lý, Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính      
 • Đến tháng 5/2019, Hệ thống chuỗi cửa hàng Con cưng tăng lên 414 cửa hàng

4. Thông tin Trái phiếu

 • Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư Con Cưng
 • Ngày phát hành: 28/6/2019
 • Ngày đáo hạn: 28/12/2020
 • Kỳ hạn trái phiếu: 18 tháng
 • Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu
 • Tổng mệnh giá phát hành: 100 tỷ
 • Lãi suất: 11%/năm
 • Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
 • Quyền bán lại trái phiếu:
  • Tại thời điểm tròn 09 tháng, 12 tháng và 15 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho TCPH
  • Các trái chủ phải thông báo bằng văn bản đến TCPH kế hoạch bán lại trái phiếu trước 03 tháng
 • Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
 • Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 1000 Trái phiếu
 • Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
 • Lịch dừng chuyển nhượng TP (cho đợt trả lãi coupon lần 1 - 28/12/2019): 19/12/2019 - 28/12/2019
 • Ngày chốt gửi công văn yêu cầu bán lại TP cho TCPH (đợt TCPH mua lại TP tại ngày tròn 9 tháng kể từ ngày phát hành): 28/12/2019
 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI