Thông tin chi tiết Trái phiếu Concung

1. Lịch sử giá Trái phiếu Ngày Lãi suất chào bán Giá SSI chào bán/TP (VNĐ) Số lượng TP chào bán (TP) Lãi suất chào mua (%/năm)

Thông tin chi tiết Trái phiếu Concung

1. Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày

Lãi suất chào bán

Giá SSI chào bán/TP (VNĐ)

Số lượng TP chào bán (TP)

Lãi suất chào mua (%/năm)

Giá SSI chào mua/TP (VNĐ)

Số lượng TP chào mua (TP)

20/09/2019 10.45% 103,171 576,634 10.75% 102,820 500,000
19/09/2019 10.45% 103,142 577,734 10.75% 102,791 500,000
18/09/2019 10.45% 103,113 577,734 10.75% 102,761 500,000
17/09/2019 10.45% 103,084 577,734 10.75% 102,732 500,000
16/09/2019 10.45% 103,056 580,926 10.75% 102,703 500,000
13/09/2019 10.5% 102,910 580,926 10.8% 102,556 500,000
12/09/2019 10.5% 102,882 580,926 10.8% 102,526 500,000
11/09/2019 10.5% 102,853 580,926 10.8% 102,497 500,000
10/09/2019 10.5% 102,824 586,070 10.8% 102,467 500,000
09/09/2019 10.5% 102,795 586,070 10.8% 102,438 500,000
06/09/2019 10.5% 102,709 500,000 10.8% 102,349 500,000
05/09/2019 10.5% 102,681
500,000
10.8% 102,320 500,000

04/09/2019

10.5%

102,652

500,000

10.8%

102,291

500,000

2. Các mốc thời gian trả lãi

3. Thông tin Doanh nghiệp

 • Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Con Cưng
 • Thành lập năm 2015
 • Vốn điều lệ: 26.25 tỷ đồng
 • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, Hoạt động tư vấn quản lý, Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính      
 • Đến tháng 5/2019, Hệ thống chuỗi cửa hàng Con cưng tăng lên 414 cửa hàng

4. Thông tin Trái phiếu

 • Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư Con Cưng
 • Ngày phát hành: 28/6/2019
 • Ngày đáo hạn: 28/12/2020
 • Kỳ hạn trái phiếu: 18 tháng
 • Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu
 • Tổng mệnh giá phát hành: 100 tỷ
 • Lãi suất: 11%/năm
 • Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
 • Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI