THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI   

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 131/GCN-UBCK do Chủ

Trở về
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI   

16/08/2021

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

số 131/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/8/2021)

 1. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
 1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI                       
 2. Tên viết tắt: GEC
 3. Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
 4. Điện thoại: (0269) 382 3604          Fax: (0269) 382 6365                 Website: www.geccom.vn
 5. Vốn điều lệ: 2.711.751.880.000 đồng
 6. Mã cổ phiếu: GEG
 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Gia Lai

Số hiệu tài khoản: 0291000001533

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 13/11/2020
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện;
 • Sản phẩm/dịch vụ chính: năng lượng
 1. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

 1. Mục đích chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán sử dụng theo nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

 • Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC) theo chủ trương chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2021: 173.284.092.000 VND;
 • Góp vốn triển khai Dự án Nhà máy Điện gió V.P.L Bến Tre do Công ty Cổ phần Năng lượng VPL làm chủ đầu tư: 40.000.000.000 VND
 • Bổ sung vốn lưu động (chi cho các hoạt động sửa chữa nhà máy): 3.656.058.000 VND.

 1. Phương án chào bán
 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 16.270.511 cổ phiếu, trong đó:
 • Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 16.270.511 cổ phiếu;
 • Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
 1. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 2. Tổng giá trị vốn huy động: 162.705.110.000 đồng, trong đó:
 • Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 162.705.110.000 đồng (theo mệnh giá);
 • Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
 1. Phương thức phân phối cổ phiếu

Thông qua tỷ lệ thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.

 1. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không giới hạn
 2. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 20/09/2021
 3. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
 1. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 20/09/2021
 2. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

         Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

 • Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
 • Số tài khoản: 1020960369
 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Gia Lai
 1. Các tổ chức liên quan:

      Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Địa chỉ trụ sở chính: 29 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3823 0796                                  Fax:

Website: www.pwc.com/vn

Tổ chức tư vấn :

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ : 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : (028) 3824 2897                              Fax: (08) 3824 2997

Website : www.ssi.com.vn                            Email : [email protected]

 1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: (0269) 382 3604          Fax: (0269) 382 6365

Email:      [email protected]           Trang Web: www.geccom.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3824 2897          Fax: (028) 3824 2997    

Email:      [email protected]            Trang Web: www.ssi.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

TÂN XUÂN HIẾN

Công ty cổ phần chứng khoán SSI