Chuyển chứng khoán

  Chuyển chứng khoán Gửi yêu cầu chuyển chứng khoán Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển chứng khoán” Số tài khoản

Đấu giá mới nhất

Chuyển chứng khoán

 

Chuyển chứng khoán

Gửi yêu cầu chuyển chứng khoán

Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển chứng khoán”

Số tài khoản được hiện thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản muốn bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này

Sau đó màn hình sẽ hiển thị thông tin tài khoản và danh sách chứng khoán của TK chuyển.

Hiển thị màn hình như bên dưới:

  KH tích chọn vào mã CK muốn chuyển và nhập khối lượng cùng nội dung chuyển

 • Click nút "Xác nhận"

Xem trạng thái các lệnh chuyển chứng khoán

Chức năng này cho phép Quý khách xem được trạng thái các yêu cầu chuyển chứng khoán trong ngày

 • Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển chứng khoán” -> "Trạng thái các lệnh chuyển chứng khoán"
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Trạng thái chuyển chứng khoán:

 • Chờ xử lý: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã được chuyển vào hệ thống của SSI để chờ xử lý. Quý khách có thể xóa yêu cầu này.
 • Đã hủy: Quý khách không muốn chuyển chứng khoán và hủy giao dịch này.
 • Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu chuyển chứng khoán. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Bị từ chối: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do chi tiết.

Xem lịch sử chuyển chứng khoán

Chức năng này cho phép Quý khách xem lịch sử giao dịch chuyển chứng khoán trong thời gian 3 tháng

 • Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển chứng khoán” -> "Lịch sử chuyển chứng khoán"
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Trạng thái chuyển chứng khoán:

 • Đã hủy: Quý khách không muốn chuyển chứng khoán nữa và hủy giao dịch này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Bị từ chối: Yêu cầu chuyển chứng khoán đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do chi tiết.

 

Với thời gian phục vụ liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, các dịch vụ trực tuyến của SSI sẽ giúp cho Nhà đầu tư có thể kiểm soát được tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng click chọn từng dịch vụ.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI