Giới thiệu

Giới thiệu Dịch vụ Giao dịch trực tuyến SSI Web Trading là dịch vụ đặt lệnh qua Internet của SSI. Với SSI Web Trading,

Giới thiệu

Giới thiệu Dịch vụ Giao dịch trực tuyến

SSI Web Trading là dịch vụ đặt lệnh qua Internet của SSI. Với SSI Web Trading, quý khách có thể đặt lệnh trực tiếp trên giao diện web mà không cần cài đặt. Giao diện Web Trading được thiết kế thân thiện giúp Quý khách có thể truy cập được dễ dàng, ở bất cứ nơi đâu với những tính năng vượt trội.

 Hiện nay, SSI Web Trading hoạt động ổn định và tốt nhất trên các trình duyệt Web phiên bản như sau: Internet Explorer 9++, Mozilla Firefox 50++, Google Chrome 56++. Quý khách lưu ý kiểm tra lại phiên bản trình duyệt Web của mình và cập nhật các phiên bản mới nhất!

Quý khách có thể đăng nhập hoặc đăng ký sử dụng SSI Web Trading theo đường dẫn sau: Đăng nhập SSI Web Trading / Đăng ký SSI Web Trading 

 
 
 

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/et10datlenhmuaban.ashx?w=56&h=56&as=1

Đặt lệnh mua bán/hủy lệnh nhanh chóng

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/ETrading/Logo%20PS.ashx?h=70&w=70&as=1

Giao dịch chứng khoán phái sinh Mới!

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/et09ungtruoctien.ashx?w=56&h=56&as=1

Ứng trước tiền bán trực tuyến

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/ETIconChiaLenh.ashx?w=56&h=56&as=1

Chia lệnh tự động 

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/et08chuyentientt.ashx?w=56&h=56&as=1

Chuyển tiền trực tuyến

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/ETIconNhomLenh.ashx?w=56&h=56&as=1

Nhóm lệnh

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/et07qldanhmucdautu.ashx?w=56&h=56&as=1

Quản lý danh mục đầu tư, lãi lỗ

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/et03dkthuchienquyentt.ashx?w=56&h=56&as=1

Thực hiện quyền trực tuyến

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/et06lichsulenhdat.ashx?w=56&h=56&as=1

Lịch sử lệnh đặt trong một khoảng thời gian

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/et04dkbancplole.ashx?w=56&h=56&as=1

Bán cổ phiếu lô lẻ trực tuyến

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/et05saoketk.ashx?w=56&h=56&as=1

Sao kê tài khoản

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/et09vuottroi.ashx?w=65&h=65&as=1

Đăng ký và thay đổi thông tin giao dịch qua SSI Contact Center 

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/et01giaodichtkq.ashx?w=56&h=56&as=1

Giao dịch tài khoản ký quỹ (margin)

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/ETIconTCO.ashx?w=56&h=56&as=1

Lệnh đặt trước ngày TCO

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/ETIconPRO.ashx?w=56&h=56&as=1

Lệnh tranh mua - tranh bán PRO

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/ETIconST.ashx?w=56&h=36&as=1

Lệnh dừng ST

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/ETIconTS.ashx?w=57&h=57&as=1

Lệnh xu hướng TS

https://www.ssi.com.vn/SecuritiesServices/NetTrading/InetTrading/~/media/Images/Security%20Servies/Etrading/et02quanlydatk.ashx?w=56&h=56&as=1

Quản lý đa tài khoản

 
 
Với thời gian phục vụ liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, các dịch vụ trực tuyến của SSI sẽ giúp cho Nhà đầu tư có thể kiểm soát được tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng click chọn từng dịch vụ.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI