Kiểm soát và quản lý tài sản

  Quản lý danh mục đầu tư Trong phần này cho phép theo dõi thông tin về tiền và CK, số dư và các giao dịch mua

Đấu giá mới nhất

Kiểm soát và quản lý tài sản

 

Quản lý danh mục đầu tư

Trong phần này cho phép theo dõi thông tin về tiền và CK, số dư và các giao dịch mua và bán trong ba ngày gần nhất.

Số tài khoản được hiện thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản muốn bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này.

Danh mục tiền đầu tư

Giải thích các thuật ngữ:

 • Số tiền có thể mua: số tiền có thể sử dụng để mua chứng khoán
 • Số tiền có thể rút: số tiền thực tế có thể rút
 • Số tiền thanh toán: tổng số tiền cần phải trả do mua chứng khoán trong ngày chưa bao gồm phí giao dịch
 • Giá trị giao dịch chờ thanh toán: Số tiền bán và mua của các giao dịch mua bán chứng khoán từ T0 đến T1
 • Giá trị giao dịch chờ khớp: Số tiền bán và mua của các giao dịch mua bán chứng khoán trong ngày đã đặt nhưng chưa khớp
 • Nợ: nợ quá hạn (tính sau 3 ngày)

Danh mục chứng khoán

 • CK khả dụng: hiển thị tổng số cổ phiếu mà Quý khách có thể giao dịch
 • Thông tin về số lượng CK cầm cố, hưởng quyền, hạn chế chuyển nhượng, đăng ký lưu ký, cầm cố
 • Thông tin chứng khoán chờ nhận về và gửi đi trong hai ngày gần đây nhất
 • Hiển thị thông tin giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại của các mã CK
 • Hiển thị thông tin lỗ/lãi dự kiến của các mã CK theo Đồng và %

Xem lịch sử đặt lệnh

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả lệnh đặt trong khoảng thời gian 3 tháng

Vào mục “Kiểm soát & QL tài sản” -> “Lịch sử đặt lệnh”

Số tài khoản được hiện thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản muốn bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này.

Hiển thị màn hình như bên dưới

Giải thích các thuật ngữ:

 • Ngày GD: ngày giao dịch
 • Mã CK: mã chứng khoán
 • KL đặt: khối lượng đặt
 • KL khớp: khối lượng khớp
 • KL hủy: khối lượng hủy
 • Thành tiền (mua) = khối lượng khớp * giá khớp + phí
 • Thành tiền (bán)  = khối lượng khớp * giá khớp - phí  - thuế

Xác nhận lệnh

Chức năng này cho phép Quý khách xác nhận trực tuyến các lệnh do nhân viên Môi giới đặt. Việc xác nhận này sẽ thay thế cho việc ký phiếu lệnh thông thường.

Các bước xác nhận lệnh:

Bước 1: Quý khách vào màn hình Quản lý tài sản -> Lịch sử đặt lệnh/ Xác nhận lệnh

Bước 2: Chọn các lệnh cần xác nhận

 • Số tài khoản hiển thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này
 • Quý khách có thể chọn một hoặc nhiều lệnh xác nhận cùng một lúc.
 • Hệ thống cho phép khách hàng xác nhận tối đa 50 lệnh/trang. Nếu Quý khách muốn xác nhận nhiều hơn 50 lệnh cùng 1 lúc, sau khi tick chọn vào ô tất cả lệnh ở phía trên, Quý khách nhấn vào trang Kế tiếp, hệ thống sẽ tự đánh dấu các lệnh trong trang tiếp theo để Quý khách xác nhận

Bước 3: Xác nhận các lệnh đã chọn

 • Sau khi đã kiểm tra đầy đủ thông tin các lệnh cần xác nhận, Quý khách click nút “Xác nhận”, sau đó nhập mã xác thực để chuyển yêu cầu vào hệ thống hoặc nút "Đóng" để không thực hiện Xác nhận lệnh.
 • Các lệnh được xác nhận sẽ chuyển trạng thái "Phiếu lệnh đã được xác nhận thành công". Quý khách có thể tra cứu lại các lệnh đã được xác nhận bằng việc thay đổi trường "Trạng thái XNL".

Thông tin nợ

Chức năng này cho phép Quý khách theo dõi chi tiết thông tin các khoản nợ phát sinh trên tài khoản ký quỹ Margin của mình cùng chi tiết lịch sử trả nợ từng khoản vay đó

 • Vào mục “Kiểm soát & QL tài sản” => "Thông tin nợ”
 • Số tài khoản được hiện thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này.
 • Để xem chi tiết lịch sử trả nợ từng khoản vay, Quý khách nhấn vào "Xem chi tiết" tại từng dòng thông tin nợ, ứng với từng hợp đồng vay 
 • Chi tiết hiển thị màn hình như bên dưới:

Lãi vay tạm tính

Phía dưới bảng chi tiết thông tin nợ, Web Trading hiển thị Lãi vay tạm tính đến thời điểm hiện tại, là phần lãi phải trả phát sinh từ số tiền vay, được tính từ ngày đầu tiên của tháng tới ngày hiện tại và được cập nhật từng ngày. Nhấn vào link "Xem chi tiết", Quý khách sẽ theo dõi được chi tiết bảng kê chi tiết lãi vay phát sinh qua từng ngày:

Sao kê tiền

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả giao dịch tiền trong khoảng thời gian 3 tháng

 • Vào mục “Kiểm soát & QL tài sản” => "Sao kê tiền”
 • Số tài khoản được hiện thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này.
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Sao kê chứng khoán

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả giao dịch chứng khoán trong khoảng thời gian 3 tháng

 • Vào mục “Kiểm soát & QL tài sản” -> "Sao kê chứng khoán”
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Giải thích các thuật ngữ:

 • Loại CK: loại chứng khoán
 • CK khả dụng: số lượng chứng khoán có thể bán
 • Hạn chế chuyển nhượng: số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng không giao dịch được
 • CK hưởng quyền: bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, cổ phiếu thưởng.
 • Đăng ký lưu ký: cổ phiếu đã lưu ký tại SSI nhưng chưa được phép giao dịch
 • Tổng: Tổng số lượng cổ phiếu có trong tài khoản có thể giao dịch được.
 
Với thời gian phục vụ liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, các dịch vụ trực tuyến của SSI sẽ giúp cho Nhà đầu tư có thể kiểm soát được tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng click chọn từng dịch vụ.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI