Đăng ký thông tin giao dịch qua SSI Contact Center

  Để hỗ trợ Quý khách hàng giao dịch qua Contact Center được thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, Web Trading

Đấu giá mới nhất

Đăng ký thông tin giao dịch qua SSI Contact Center

 

Để hỗ trợ Quý khách hàng giao dịch qua Contact Center được thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, Web Trading cung cấp chức năng hỗ trợ đăng ký trước các thông tin khi giao dịch qua Contact Center.

Trên thanh menu Quý khách truy cập mục “Quản lý tài khoản” => “Thông tin tài khoản” => “Thông tin đăng ký dịch vụ giao dịch điện tử” => “Đăng ký”

Quý khách đọc các điều khoản thỏa thuận và nhấn Kế tiếp để tiếp tục đăng ký:

Quý khách nhập các thông tin đăng ký trước:

  • Số điện thoại: Quý khách được đăng ký 1 số điện thoại di động sử dụng để gọi lên CC. Định dạng số điện thoại phải đảm bảo 10 số bắt đầu từ số 09.. và 11 số nếu bắt đầu từ đầu số 01... Quý khách chỉ có thể đăng ký số điện thoại di động chưa sử dụng để đăng ký cho 1 tài khoản nào khác!
  • Chỉ xác thực bằng số điện thoại gọi đến khi tra cứu thông tin tự động qua CC: Với tick chọn này, Quý khách đồng ý cho phép hệ thống chỉ xác thực bằng số điện thoại gọi đến nếu Quý khách truy cập mục tra cứu thông tin tự động. Nếu không tick mục này, khi gọi vào nhánh tra cứu tự động, hệ thống sẽ yêu cầu quý khách nhập số tài khoản và mã xác thực như các nhánh khác.
  • Kiểu xác thực:  xác thực bằng CCPIN
  • CCPIN: mã xác thực sử dụng khi gọi lên Contact Center, Quý khách tự thiết lập bằng cách nhập 2 lần mã số này, định dạng yêu cầu dạng số và gồm ít nhất 4 ký tự số trở lên.
  • Ngôn ngữ: Quý khách có thể lựa chọn trước 1 trong 4 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung. Đây sẽ là ngôn ngữ mặc định sẵn khi Quý khách thực hiện cuộc gọi lên Contact Center từ số điện thoại đã đăng ký trước.
  • Xác nhận hình ảnh: Quý khách nhập dãy chữ số ngẫu nhiên hiển thị trên màn hình.
  • Mã xác thực (Web Trading): Quý khách sử dụng mã xác thực vẫn sử dụng để xác thực các giao dịch trên Web Trading tại đây.

Các thông tin sau khi đăng ký tại đây sẽ được lưu vào bộ nhớ của hệ thống, khi Quý khách thực hiện cuộc gọi lên Contact Center, hệ thống dễ dàng nhận biết Quý khách và hiển thị sẵn các thông tin mà Quý khách đã đăng ký.

Quý khách cũng có thể xem lại thông tin mà mình đẵ đăng ký, hoặc gửi yêu cầu Thay đổi thông tin, Hủy thông tin đã đăng ký tại các nút chức năng của màn hình này:

Các thông tin sau khi đăng ký tại đây sẽ được lưu vào bộ nhớ của hệ thống!

 

Với thời gian phục vụ liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, các dịch vụ trực tuyến của SSI sẽ giúp cho Nhà đầu tư có thể kiểm soát được tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng click chọn từng dịch vụ.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI