Thực hiện quyền

  Thực hiện quyền Thông tin quyền Chức năng này hiển thị tất cả các quyền phát sinh của cổ phiếu đang trong thời

Đấu giá mới nhất

Thực hiện quyền

 

Thực hiện quyền

Thông tin quyền

Chức năng này hiển thị tất cả các quyền phát sinh của cổ phiếu đang trong thời gian thực hiện bao gồm các quyền sau:

 • Quyền cổ tức bằng tiền
 • Quyền cổ tức bằng cổ phiếu
 • Quyền thưởng cổ phiếu
 • Quyền mua cổ phiếu phát hành them

Đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Quý khách có thể đăng ký 1 phần hay toàn bộ số lượng chứng khoán được mua hoặc từ chối quyền mua.

Đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

 • Vào mục “Tiện ích”-->”Thực hiện quyền”--> “ Thông tin quyền”-->“Đăng ký”
 • Màn hình hiển thị như sau:

Ngay sau khi KH ấn vào “Đăng ký” để thực hiện quyền, hệ thống sẽ mở ra màn hình mới để KH tiếp tục thực hiện:

Thông tin quyền cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng chứng khoán và quyền thưởng cổ phiếu

Khách hàng có thể kiểm tra thông tin cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng chứng khoán, quyền thưởng cổ phiếu bằng cách:

 • Vào mục “Tiện ích”--> “Thực hiện quyền”
 • Màn hình hiển thị như sau:

Xem trạng thái thực hiện quyền mua

Sau khi yêu cầu đăng ký quyền mua được chuyển vào hệ thống của SSI,Quý khách có thể kiểm tra tình trạng xử lý các yêu cầu     này trong mục “Trạng thái thực hiện quyền mua” như sau:

 • Vào mục “Tiện ích”--> “Thực hiện quyền”--> “Trạng thái thực hiện quyền mua”
 • Màn hình hiển thị:

Trạng thái thực hiện quyền mua:

 • Chờ xử lý: Yêu cầu đăng ký quyền mua của Quý khách đã được chuyển vào hệ thống của SSI và chờ xử lý.Quý khách có thể hủy yêu cầu này.
 • Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu đăng ký quyền mua. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu đăng ký quyền mua đã được SSI thực hiện thành công.Quý khách không thể hủy yêu cầu này nữa.
 • Bị từ chối: Yêu cầu đăng ký quyền mua của Quý khách đã bị từ chối bởi SSI. Để biết nguyên nhân, Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chôi”

Lịch sử hưởng quyền

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả các quyền mua, quyền cổ tức bằng tiền, quyền cổ tức bằng cổ phiếu, quyền thưởng cổ phiếu trong khoảng thời gian 3 tháng.

 • Vào mục “Tiện ích”--> “Thực hiện quyền”-->“Lịch sử hưởng quyền
 • Màn hình hiển thị như sau:

 

Với thời gian phục vụ liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, các dịch vụ trực tuyến của SSI sẽ giúp cho Nhà đầu tư có thể kiểm soát được tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng click chọn từng dịch vụ.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI