Chuyển tiền

  Chuyển tiền Quý khách sẽ dễ dàng thực hiện việc chuyển tiền và kiểm tra trạng thái tiền chuyển thông qua hệ

Đấu giá mới nhất

Chuyển tiền

 

Chuyển tiền

Quý khách sẽ dễ dàng thực hiện việc chuyển tiền và kiểm tra trạng thái tiền chuyển thông qua hệ thống online SSI Web Trading một cách đơn giản và linh hoạt:

 • Chuyển tiền nội bộ tới 7 tài khoản chứng khoán đã đăng ký trước trong cùng hệ thống SSI. Chức năng này cũng cho phép Quý khách có thể chuyển tiền qua lại giữa Tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường sang Tài khoản ký quỹ.
 • Chuyển tiền tới tất cả các tài khoản Ngân hàng trên toàn quốc có tên tài khoản trùng tên với chủ tài khoản chứng khoán tại SSI ( không  cần đăng ký trước)…
 • Chuyển tiền tới 3 tài khoản ngân hàng (đã đăng ký trước với SSI) có tên tài khoản khác với chủ tài khoản chứng khoán tại SSI

Lưu ý: Hạn mức chuyển tiền tối đa trong ngày/tài khoản (tài khoản thông thường, tài khoản ký quỹ): 70,000,000,000 VNĐ/tài khoản/ngày

Gửi yêu cầu chuyển tiền

Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển tiền”

Số tài khoản được hiện thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản muốn bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này

Hiển thị màn hình như bên dưới:

Nhập thông tin đầy đủ

 • Click nút "Xác nhận"

Xem trạng thái chuyển tiền trong ngày

Chức năng này cho phép Quý khách xem được trạng thái các yêu cầu chuyển tiền trong ngày

 • Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển tiền” -> "Trạng thái chuyển tiền trong ngày"
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Trạng thái chuyển tiền:

 • Chờ xử lý: Yêu cầu chuyển tiền đã được chuyển vào hệ thống của SSI để chờ xử lý. Quý khách có thể xóa yêu cầu này.
 • Đã hủy: Quý khách không muốn chuyển tiền và hủy giao dịch này.
 • Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu chuyển tiền. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu chuyển tiền đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Bị từ chối: Yêu cầu chuyển tiền đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do chi tiết.

Xem lịch sử chuyển tiền

Chức năng này cho phép Quý khách xem lịch sử giao dịch chuyển tiền trong thời gian 3 tháng

 • Vào mục “Tiện ích” -> "Chuyển tiền” -> "Lịch sử chuyển tiền"
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Trạng thái chuyển tiền:

 • Đã hủy: Quý khách không muốn chuyển tiền nữa và hủy giao dịch này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu chuyển tiền đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Bị từ chối: Yêu cầu chuyển tiền đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do chi tiết.

 

Với thời gian phục vụ liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, các dịch vụ trực tuyến của SSI sẽ giúp cho Nhà đầu tư có thể kiểm soát được tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng click chọn từng dịch vụ.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI