Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK phái sinh

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK phái sinh

Quý khách vào mục Bảng giá trên menu Giao dịch để theo dõi bảng giá trực tuyến.

1. Theo dõi các mã HĐ theo từng nhóm chỉ số, trái phiếu… trên từng tab riêng biệt

2. Thiết lập Danh mục theo dõi yêu thích bằng cách vào Danh mục yêu thích, đặt tên nhóm và lựa chọn các mã HĐ cho danh mục

3. Thêm mới các mã HĐ vào danh mục đang theo dõi

SSI ra mắt tính năng Đồ thị - Phân tích kỹ thuật giúp gia tăng tiện ích và hiệu quả cho khách hàng khi giao dịch chứng khoán Phái sinh trên Web Trading.

Quý khách có thể truy cập màn hình xem Đồ thị - Phân tích kỹ thuật bằng một trong các cách sau:

Cách 1: Tại tab Giao dịch chọn Biểu Đồ Kỹ Thuật

Cách 2: Nhấn vào mã Hợp đồng bất kỳ trên bảng giá, sau đó Quý khách chọn xem tab Biểu Đồ Kỹ Thuật

Cách 3: Tại màn hình bảng giá chọn tab Biểu Đồ Kỹ Thuật

Lưu ý: Đồ thị theo phút (1’; 5’; 15’; 30’) chỉ được lưu trữ trong 5 ngày làm việc gần nhất (bao gồm ngày hiện tại).

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT KHỚP LỆNH THEO THỜI GIAN THỰC

Chức năng này cho phép Quý khách xem chi tiết Thời gian khớp, giá khớp, khối lượng khớp được cập nhật trực tuyến theo thời gian thực đang giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Quý khách truy cập màn hình này bằng cách nhấn trực tiếp từ mã hợp đồng mà Quý khách quan tâm trên bảng giá.

Cửa sổ hiển thị như sau:

Đặt lệnh

Quý khách có thể đặt lệnh bằng một trong các cách sau:

 • Vào menu Giao dịch chọn Đặt lệnh
 • Click vào nút  tại cuối góc phải các trang màn hình
 • Tại bảng giá, Quý khách có thể click chuột vào các mức giá hiển thị trên màn hình, hệ thống sẽ mở màn hình đặt lệnh và điền sẵn mã hợp đồng tương ứng
 • Nhấn vào nút  bên góc phải trên cùng bảng giá

Màn hình đặt lệnh mở ra, Quý khách điền các thông tin lệnh gồm Mã HĐ, Khối lượng, Giá, mã PIN và nhấn Mua/Bán. Quý khách nhấn Xác nhận tại màn hình Xác nhận lệnh đặt để gửi lệnh vào sàn

 


 

SSI ra mắt tính năng đặt lệnh nhanh rút ngắn thời gian, gia tăng hiệu quả cho khách hàng khi đặt lệnh GDCK Phái sinh trên Web trading.

Quý khách có thể đặt lệnh nhanh bằng một trong các cách sau:

 • Nhấn vào nút  tại cuối góc phải các trang màn hình. 
 • Nhấn vào biểu tượng  bên góc phải trên cùng trong mục bảng giá.

Màn hình đặt lệnh nhanh mở ra, Quý khách chọn Mã hợp đồng cần giao dịch, giá hợp đồng được tự động cập nhật theo thời gian thực của bảng giá tại sở HNX, với giá Mua là giá dư bán thấp nhất và giá Bán là giá dư mua cao nhất của mã Hợp đồng đó. Với khối lượng đã được nhập và lưu trên hệ thống, Quý khách lựa chọn thời điểm thích hợp tại giá mình mong muốn và ra quyết định Mua/ Bán.

Các bước đặt lệnh nhanh – 1 Click:

Bước 1. Thiết lập các thông số ban đầu để khách hàng có thể thực hiện Đặt lệnh nhanh - 1 Click (Thiết lập một lần duy nhất)

 1. Chọn mã hợp đồng cần giao dịch, Nhập khối lượng và nhấn lưu khối lượng.

 1. Bỏ tích chọn Xác nhận lệnh đặt tại cuối góc phải màn hình ngay trên nút đặt lệnh nhanh.

Sau khi bỏ tích, màn hình thông báo hiện ra như sau:

Quý khách nhấn Xác nhận để bỏ qua bước xác nhận lệnh cho các lệnh đặt tiếp theo.

 1. Chọn Mua với giá dư bán thấp nhất hoặc/ Bán với giá mua cao nhất của mã hợp đồng đã chọn tại thời điểm đó.
 2. Nhập Mã xác thực, Nhấn Lưu xác thực. Sau đó nhấn Xác nhận để chuyển lệnh vào hệ thống.

Sau bước này, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ thông báo “Đã nhận lệnh của Quý khách. Xin vui lòng xem trạng thái lệnh”.

Quý khách nhấn vào chữ trạng thái lệnh, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Trạng thái lệnh đầy đủ để quý khách kiểm tra lại các lệnh đã đặt. Hoặc Quý khách có thể xem trạng thái lệnh vừa đặt ngay bên dưới màn hình đặt lệnh nhanh.

Bước 2: Thực hiện đặt lệnh liên tục với một nhấp chuột.

Sau khi thiết lập các thông số ban đầu tại Bước 1, với các lệnh đặt tiếp theo, khách hàng chỉ việc chọn Mua/Bán lệnh sẽ được tự động gửi vào sàn.

Lưu ý:

 1. Với những khách hàng có mong muốn kiểm tra lại lệnh đặt trước khi gửi lệnh vào sàn, Quý khách có thể tích chọn ô  để thêm bước xác nhận lệnh cho những lần đặt lệnh sau.
 2. Trong quá trình đặt lệnh, Quý khách có thể gõ thêm biên trượt của lệnh đặt để tăng khả năng khớp lệnh. Biên trượt sẽ được tự động lưu trong suốt quá trình Quý khách mở màn hình đặt lệnh nhanh.
 • Với lệnh mua: giá đặt mua = giá dư bán thấp nhất + Biên trượt
 • Với lệnh bán: giá đặt bán = giá dư mua cao nhất - Biên trượt
 1. Quý khách có thể luân phiên chọn biểu tượng  hoặc biểu tượng  bên góc phải trên cùng trong mục bảng giá, để thay đổi màn hình theo dõi bảng giá giữa dạng thông thường và dạng thẻ đặt lệnh nhanh.

 TRẠNG THÁI LỆNH NHANH

Sau khi đặt lệnh thành công, lệnh đặt của quý khách sẽ tự động hiển thị ngay bên dưới màn hình đặt lệnh nhanh.

Quý khách có thể chọn biểu tượng để di chuyển màn hình trạng thái lệnh lên trên hoặc xuống dưới theo ý muốn và chọn biểu tượng để tùy chỉnh ẩn hoặc hiện màn hình trạng thái lệnh nhanh này.

Chức năng này cho phép Quý khách xác nhận trực tuyến các lệnh do nhân viên Môi giới đặt. Việc xác nhận này sẽ thay thế cho việc ký phiếu lệnh thông thường.

Các bước xác nhận lệnh:

Bước 1: Quý khách vào màn hình Kiểm soát và QL tài sản -> Lịch sử đặt lệnh/ Xác nhận lệnh -> Xác nhận lệnh. Quý khách chọn thời gian cần xác nhận lệnh, nhấn nút Xem, màn hình xác nhận lệnh hiện ra như sau:

Bước 2: Chọn các lệnh cần xác nhận

 • Quý khách có thể chọn một hoặc nhiều lệnh xác nhận cùng một lúc.
 • Hệ thống cho phép khách hàng xác nhận tối đa 10 lệnh/trang.

Bước 3: Xác nhận các lệnh đã chọn

 • Sau khi đã kiểm tra đầy đủ thông tin các lệnh cần xác nhận, Quý khách nhấn nút “Xác nhận”, sau đó nhập mã xác nhận để chuyển yêu cầu vào hệ thống hoặc nút "Đóng" để không thực hiện Xác nhận lệnh.

Các lệnh được xác nhận sẽ chuyển trạng thái "Đã xác nhận". Quý khách có thể tra cứu lại các lệnh đã được xác nhận bằng cách chọn mục “Đã xác nhận” tại trường “Trạng thái”

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả những thông tin và trạng thái lệnh đặt trong ngày giao dịch. Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể theo dõi và quản lý trạng thái các lệnh đã đặt theo 2 cách sau:

Cách 1: Vào menu “Giao dịch” -> “Trạng thái lệnh”

Cách 2: Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể theo dõi trạng thái lệnh được hiển thị tự động ngay dưới màn hình đặt lệnh Mua/Bán

Các trạng thái lệnh thông thường:

 • Lệnh đang chờ khớp: Lệnh đã được chuyển vào hệ thống của HNX và đang chờ khớp.
 • Lệnh đã khớp hoàn toàn: Lệnh đã xử lý tại HNX và được khớp toàn bộ với số lượng chứng khoán phái sinh Quý khách đã đặt.
 • Lệnh khớp 1 phần: Lệnh đã xử lý tại HNX và đươc khớp một lượng nhỏ hơn với khối lượng Quý khách đã đặt
 • Lệnh đã khớp 1 phần và hủy phần còn lại: lệnh đã xử lý tại HNX, đã được khớp một lượng nhỏ hơn với khối lượng Quý khách đã đặt và phần còn lại chưa chưa khớp đã bị hủy.
 • Lệnh đang hủy : Trạng thái lệnh sau khi Quý khách hủy, đã được chuyển vào hệ thống cảu HNX và đang đợi hủy.
 • Lệnh đã được hủy: Đã được xử lý hủy thành công tại HNX.
 • Lệnh đang sửa: Trạng thái lệnh đã được xử lý và chuyển vào hệ thống của HNX và đang đợi sửa tại Sở
 • Lệnh đã sửa: Đã được xử lý sửa thành công tại HNX.
 • Lệnh bị từ chối tại SSI: Lệnh bị từ chối ngay tại hệ thống mà chưa chuyển được vào hệ thống của HNX
 • Lệnh bị từ chối tại sàn: Lệnh gửi thành công vào hệ thống của HNX nhưng bị từ chối tại HNX
 • Lệnh hủy bị từ chối: Lệnh hủy bị từ chối tại sàn HNX.
 • Lệnh sửa bị từ chối: Lệnh sửa bị từ chối tại sàn HNX
 • Không thành công: Là các lệnh đặt vào hệ thống SSI nhưng bị từ chối. Quý khách có thể xem lý do từ chối bằng cách di chuột vào tooltip tại ô trạng thái để biết chi tiết.

Để xem lịch sử các lệnh đặt trong quá khứ, Quý khách vào mục Lịch sử đặt lệnh trên menu Kiểm soát & QL Tài sản:

Thông tin lệnh đặt được hiển thị theo thời gian, Quý khách có thể lọc theo mã HĐ, loại lệnh, trạng thái lệnh, kênh đặt lệnh, và theo khoảng thời gian

Nhấn nút Xem để xem chi tiết lệnh gốc và các lần sửa, hủy lệnh. Nhấn nút + để xem chi tiết nếu lệnh khớp theo nhiều mức giá

Là lệnh mua/bán hợp đồng tương lai nhưng kết hợp cài đặt thêm các điều kiện về thời gian, về giá, về quy luật phát sinh lệnh. Theo đó, hệ thống sẽ kiểm tra và xử lý lệnh theo các điều kiện được thiết lập và tự động gửi lệnh vào sàn khi thỏa mãn điều kiện.

Các thuật ngữ của lệnh điều kiện:

 • Giá thị trường (MP - Market Price): là giá khớp cuối cùng của Hợp đồng tương lai (HĐTL). Đầu giờ giao dịch, khi chưa có giá khớp gần nhất, hoặc trong phiên định kỳ xác định giá mở cửa thì giá MP sẽ được xác định bởi giá tham chiếu.
 • Giá đặt lệnh (OP – Order Price): là giá của lệnh được phát sinh vào sàn khi đã thỏa mãn các điều kiện. Giá được KH thiết lập lúc đặt lệnh và có thể thay đổi theo những nguyên tắc do KH cài đặt. Giá phải là giá LO, tuân theo quy tắc bước giá và thỏa mãn biên độ trần sàn của ngày giao dịch.
 • Giá kích hoạt (TP – Trigger Price): là giá được sử dụng để so sánh với giá thị trường của HĐTL để xác định điều kiện về giá của lệnh điều kiện có thỏa mãn hay không. Giá phải là giá LO, tuân theo quy tắc bước giá và thỏa mãn biên độ trần sàn của ngày giao dịch.

Hiệu lực của lệnh điều kiện: Lệnh điều kiện chỉ có hiệu lực trong 1 ngày giao dịch. Nếu lệnh điều kiện được đặt từ phiên trước giờ (Từ 16h30 ngày hôm trước), lệnh sẽ có hiệu lực vào ngày giao dịch kế tiếp.

Nguyên tắc hủy/sửa lệnh: Lệnh điều kiện chỉ được hủy/sửa khi chưa phát sinh vào sàn và có trạng thái “Đang chờ thỏa điều kiện”. Sau khi lệnh đã phát sinh, việc hủy/sửa lệnh tuân theo nguyên tắc hủy/sửa của lệnh thông thường.

Là lệnh đóng vị thế với giá kỳ vọng kết hợp cùng lệnh cắt lỗ, lệnh OCO thường được sử dụng đi kèm với một vị thế đang mở.

Lệnh OCO bao gồm các thông tin:

- Giá đặt: Là giá chốt lãi kì vọng để đóng vị thế.
- Giá cắt lỗ: Là mức giá cắt lỗ khách hàng xác định trước
- Biên trượt: Là khoảng cách tăng/giảm tính trên giá cắt lỗ đã thiết lập, để điều chỉnh giá đặt lệnh cắt lỗ giúp tăng khả năng khớp lệnh.
- Giá đặt điều chỉnh: là giá cắt lỗ đã được điều chỉnh theo biên trượt.
 • Nếu lệnh OCO là Mua: Giá đặt điều chỉnh = Giá cắt lỗ + Biên trượt, Giá đăt điều chỉnh được kích hoạt khi Giá thị trường >= giá cắt lỗ.
 • Nếu lệnh OCO là Bán: Giá đặt điều chỉnh = Giá cắt lỗ - Biên trượt, Giá đặt điều chỉnh được kích hoạt khi Giá thị trường =< giá cắt lỗ.

Nguyên tắc đặt lệnh:

- Giá đặt và giá cắt lỗ phải là giá LO và phải khác nhau, thỏa mãn biên độ trần sàn. Không được đặt các loại giá ATO/ATC/MOK/MAK/MTL.
- Giá cắt lỗ phải tuân thủ điều kiện:
 • Nếu lệnh Bán OCO thì giá Cắt lỗ < giá Market, (Giá cắt lỗ – Biên trươt) >= giá sàn
 • Nếu lệnh Mua OCO thì giá Cắt lỗ > giá Market, (Giá cắt lỗ + Biên trươt) <= giá trần

Ứng dụng của lệnh

 • Chốt lời theo giá kỳ vọng
 • Cắt lỗ tự động trong trường hợp giá diễn biến xấu

Ví dụ: Khách hàng đang giữ vị thế Long (Mua) một hợp đồng tại mức giá mua TB 950, kỳ vọng chốt lời tại mức giá 955 và sẽ cắt lỗ nếu giá thị trường giảm xuống 945, biên trượt là 0.5 à Khách hàng sẽ đặt 1 lệnh Short (Bán) OCO với các thông tin: giá đặt là 955, giá cắt lỗ là 945, biên trượt là 0.5, hệ thống sẽ tính ra giá đặt điều chỉnh = Giá cắt lỗ - biên trượt = 945-0.5 = 944.5.

Theo đó trên sổ lệnh của khách hàng lệnh OCO sẽ là lệnh giới hạn Bán chốt lời với giá đặt 955 được gửi vào sàn giao dịch với trạng thái “Đang chờ khớp”.

 • Nếu giá thị trường tăng lên >= 955 thì lệnh giới hạn bán chốt lời của khách hàng sẽ được khớp.
 • Nếu giá thị trường giảm xuống 945, chạm mức giá cắt lỗ thì lệnh giới bán chốt lãi sẽ được tự động sửa thành lệnh cắt lỗ với giá sửa từ 955 thành 944.5 (=945 -0.5).
 • Nếu giá thị trường lên chạm 955 và lệnh giới hạn bán chốt lời chỉ khớp được một phần, sau đó thị trường đảo chiều giảm, giá thị trường chạm giá cắt lỗ (=< 945) thì phần còn lại chưa khớp của lệnh chốt lãi sẽ được sửa thành lệnh cắt lỗ với giá sửa từ 955 thành 944.5 (=945-0.5).

Các bước đặt lệnh:

Bước 1: Khách hàng vào “Giao dịch”/ “Đặt lệnh” hoặc nhấn vào nút “Đặt lệnh” bên góc phải màn hình.

Bước 2:  Nhập các thông tin lệnh vào form đặt lệnh.

- KH nhập các thông tin lệnh bao gồm: Mã HĐ, Khối lượng, Giá đặt lệnh (phải là giá LO)
- Thiết lập các điều kiện của lệnh OCO:
 • Tích chọn vào “Đặt lệnh điều kiện” à Chọn loại lệnh “OCO”
 • Nhập mức giá cắt lỗ là giá LO
 • Nhập biên trượt.
- Nhập mã xác nhận -> Nhấn vào “Mua” hoặc Bán. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận lệnh đặt:

Bước 3: Màn hình xác nhận lệnh đặt:

 • Nhấn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác đặt lệnh. Hệ thống sẽ hiển thị dòng thông báo “Đã nhận lệnh của Quý khách. Xin vui lòng xem trạng thái lệnh”. Quý khách nhấn vào “trạng thái lệnh” để xem chi tiết các lệnh đặt của mình.
 • Hoặc nhấn “Đóng” để hủy thao tác đặt lệnh và thoát khỏi màn hình đặt lệnh.
Quý khách được phép sửa khối lượng và giá đặt cho các lệnh điều kiện có trạng thái đang chờ khớp hoặc đã khớp một phần.

Là lệnh mở mới vị thế kết hợp cùng lệnh đóng vị thế để chốt lãi kỳ vọng và lệnh cắt lỗ. Theo đó lệnh Bull & Bear được hiểu là một tổ hợp lệnh bao gồm 3 lệnh:

            (1) lệnh giới hạn Mua/Bán (lệnh gốc) để mở mới vị thế
            (2) 1 lệnh giới hạn để đóng vị thế mở ở mức giá chốt lãi kỳ vọng
            (3) 1 lệnh cắt lỗ trong trường hợp giá thị trường có diễn biến xấu.

Lệnh Bull Bear hay lệnh gốc (1) khớp hết hoàn toàn, lệnh OCO (là tổ hợp lệnh (2) và (3)) để đóng vị thế chốt lãi hoặc cắt lỗ sẽ tự động được sinh ra.

Lưu ý: Sau khi lệnh BullBear khớp toàn bộ, hệ thống sẽ kiểm tra lại sức mua trước khi sinh lệnh OCO. Điều đó có nghĩa, nếu lệnh OCO là lệnh mở mới vị thế (thay vì dùng để đóng vị thế cho lệnh Bull & Bear), và sức mua không đủ để mở mới số vị thế tương ứng với lệnh OCO thì lệnh sẽ không phát sinh.

Lệnh Bull & Bear sẽ bao gồm các thông tin:

- Giá đặt: là giá đặt lệnh mở vị thế mới.
- Khoảng chốt lãi: Là giá trị chênh lệch tuyệt đối giữa giá đặt và giá chốt lãi mà khách hàng kì vọng
- Khoảng cắt lỗ: Là giá trị chênh lệch tuyết đối giữa giá đặt và giá cắt lỗ mà khách hàng xác định trước nằm trong giới hạn chịu đựng rủi ro.
- Biên trượt: Là khoảng cách tăng/giảm tính trên giá cắt lỗ đã thiết lập, để điều chỉnh giá đặt lệnh cắt lỗ giúp tăng khả năng khớp lệnh.
- Giá chốt lãi = Giá đặt +/- Khoảng chốt lãi (tương ứng lệnh chốt lãi là lệnh Bán/Mua)
- Giá cắt lỗ = Giá đặt +/- Khoảng cắt lỗ (tương ứng lệnh cắt lỗ là lệnh Mua/Bán)
- Giá đặt điều chỉnh: Là giá cắt lỗ được điều chỉnh theo biên trượt = Giá cắt lỗ +/- Biên trượt
 • Nếu lệnh OCO là Mua: Giá đặt điều chỉnh = Giá cắt lỗ + Biên trượt, Giá đăt điều chỉnh được kích hoạt khi Giá thị trường >= giá cắt lỗ.
 • Nếu lệnh OCO là Bán: Giá đặt điều chỉnh = Giá cắt lỗ - Biên trượt, Giá đặt điều chỉnh được kích hoạt khi Giá thị trường =< giá cắt lỗ

Nguyên tắc đặt lệnh:

- Giá đặt, giá chốt lãi, giá cắt lỗ, giá đặt điều chỉnh phải nằm trong biên độ trần sàn, không được đặt các loại giá ATO/ATC/MOK/MAK/MTL.
- Khoảng cắt lỗ & Biên trượt phải thỏa mãn điều kiện:
 • Nếu lệnh Bán Bull & Bear thì lệnh cắt lỗ là lệnh Mua => (Giá đặt + Khoảng cắt lỗ + Biên trượt) =< giá trần.
 • Nếu lệnh Mua Bull & Bear thì lệnh cắt lỗ là lệnh Bán => (Giá đặt - Khoảng cắt lỗ – Biên trượt) >= giá sàn.

 

Ứng dụng của lệnh:

 • Mở vị thế mới
 • Chốt lời tự động theo giá kỳ vọng
 • Cắt lỗ tự động trong trường hợp giá diễn biến xấu.

Ví dụ: Khách hàng muốn mở mới vị thế Long tại mức giá 950, kỳ vọng chốt lãi với khoảng chốt lãi là 5 điểm và cắt lỗ với khoảng cắt lỗ là 6 điểm so với giá đặt à Khách hàng sẽ đặt lệnh Mua Bull & Bear gồm giá đặt là 950, khoảng chốt lãi là 5 và khoảng cắt lỗ là 6, Biên trượt là 0.2. Như vậy lệnh Bull Bear sẽ có 4 loại giá: Giá đặt mua mở vị thế 950, Giá chốt lãi 955 (= 950 + 5), Giá cắt lỗ (giá kích hoạt lệnh cắt lỗ) 944 (= 950 – 6), Giá cắt lỗ điều chỉnh theo biên trượt 943.8 (=944 - 0.2).

Trên sổ lệnh của khách hàng sẽ hiển thị như sau:

- (1) Lệnh Mua Bull & Bear với giá đặt 950, trạng thái “Đang chờ khớp”
- Sau khi lệnh (1) khớp hoàn toàn thì hệ thống sẽ sinh ra lệnh (2) OCO_Bán với mức giá chốt lãi 955.
 • Nếu giá thị trường tăng >= mức giá chốt lãi 955 thì lệnh chỗ lãi (2) sẽ khớp.
 • Nếu thị trường đảo chiều giảm <= mức giá kích hoạt cắt lỗ 944 thì lệnh số (2) OCO_Bán chốt lãi giá 955 đang chờ khớp sẽ được tự động sửa thành lệnh cắt lỗ với giá cắt lỗ điều chỉnh là 943.8.
 • Nếu giá thị trường tăng lên 955 và lệnh chốt lãi (2) khớp một phần, sau đó thị trường quay đầu giảm giá xuống 944, thì lệnh số (2) OCO_Bán chốt lãi giá 955 số lượng còn lại đang chờ khớp sẽ được tự động sửa thành lệnh cắt lỗ với giá cắt lỗ điều chỉnh là 943.8.

Các bước đặt lệnh:

Bước 1: Khách hàng vào “Giao dịch”/ “Đặt lệnh” hoặc nhấn vào nút “Đặt lệnh” bên góc phải màn hình.

 

Bước 2: Nhập các thông tin lệnh vào form đặt lệnh.

- KH nhập các thông tin lệnh bao gồm: Mã HĐ, Khối lượng, Giá đặt lệnh (phải là giá LO)
- Thiết lập các điều kiện của lệnh Bull & Bear:
 • Tích chọn vào “Đặt lệnh điều kiện” -> Chọn loại lệnh “Bull & Bear”
 • Nhập “khoảng chốt lãi”, “khoảng cắt lỗ”, “biên trượt”.
- Nhập mã xác thực -> Nhấn vào “Mua” hoặc Bán. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận lệnh đặt:

Bước 3: Màn hình xác nhận lệnh đặt:

 • Nhấn “Xác nhận” để hoàn tất thao tác đặt lệnh. Hệ thống sẽ hiển thị dòng thông báo “Đã nhận lệnh của Quý khách. Xin vui lòng xem trạng thái lệnh”. Quý khách nhấn vào “trạng thái lệnh” để xem chi tiết các lệnh đặt của mình.
 • Hoặc nhấn “Đóng” để hủy thao tác đặt lệnh và thoát khỏi màn hình đặt lệnh

Lưu ý : Sau khi lệnh BB khớp toàn phần, hệ thống sinh ra 1 lệnh OCO mới, KH có thể kiểm tra thông tin lệnh OCO mới được phát sinh từ lệnh Bull & Bear nào thông qua số hiệu lệnh gốc được hiển thị trong cột “Số hiệu lệnh gốc” trên màn hình trạng thái lệnh .

Quý khách được phép sửa khối lượng và giá đặt cho các lệnh điều kiện có trạng thái đang chờ khớp hoặc đã khớp một phần.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI