Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK phái sinh

Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK phái sinh

Quý khách vào mục Bảng giá trên menu Giao dịch để theo dõi bảng giá trực tuyến.

1. Theo dõi các mã HĐ theo từng nhóm chỉ số, trái phiếu… trên từng tab riêng biệt

2. Thiết lập Danh mục theo dõi yêu thích bằng cách vào Danh mục yêu thích, đặt tên nhóm và lựa chọn các mã HĐ cho danh mục

3. Thêm mới các mã HĐ vào danh mục đang theo dõi

Đặt lệnh

Quý khách có thể đặt lệnh bằng một trong các cách sau:

 • Vào menu Giao dịch chọn Đặt lệnh
 • Click vào nút  tại cuối góc phải các trang màn hình
 • Tại bảng giá, Quý khách có thể click chuột vào các mức giá hiển thị trên màn hình, hệ thống sẽ mở màn hình đặt lệnh và điền sẵn mã hợp đồng tương ứng
 • Nhấn vào nút  bên góc phải trên cùng bảng giá

Màn hình đặt lệnh mở ra, Quý khách điền các thông tin lệnh gồm Mã HĐ, Khối lượng, Giá, mã PIN và nhấn Mua/Bán. Quý khách nhấn Xác nhận tại màn hình Xác nhận lệnh đặt để gửi lệnh vào sàn

 


 

SSI ra mắt tính năng đặt lệnh nhanh rút ngắn thời gian, gia tăng hiệu quả cho khách hàng khi đặt lệnh GDCK Phái sinh trên Web trading.

Quý khách có thể đặt lệnh nhanh bằng một trong các cách sau:

 • Nhấn vào nút 1.png tại cuối góc phải các trang màn hình.
 • Nhấn vào biểu tượng  bên góc phải trên cùng trong mục bảng giá.

Màn hình đặt lệnh nhanh mở ra, Quý khách chọn Mã hợp đồng cần giao dịch, giá hợp đồng được tự động cập nhật theo thời gian thực của bảng giá tại sở HNX, với giá Mua là giá dư bán thấp nhất và giá Bán là giá dư mua cao nhất của mã Hợp đồng đó. Với khối lượng đã được nhập và lưu trên hệ thống, Quý khách lựa chọn thời điểm thích hợp tại giá mình mong muốn và ra quyết định Mua/ Bán.

3.png

Các bước đặt lệnh nhanh – 1 Click:

Bước 1. Thiết lập các thông số ban đầu để khách hàng có thể thực hiện Đặt lệnh nhanh - 1 Click (Thiết lập một lần duy nhất)

 1. Chọn mã hợp đồng cần giao dịch, Nhập khối lượng và nhấn lưu khối lượng.

4.png

 1. Bỏ tích chọn Xác nhận lệnh đặt tại cuối góc phải màn hình ngay trên nút đặt lệnh nhanh.

5.png

Sau khi bỏ tích, màn hình thông báo hiện ra như sau:

6.png

Quý khách nhấn Xác nhận để bỏ qua bước xác nhận lệnh cho các lệnh đặt tiếp theo.

 1. Chọn Mua với giá dư bán thấp nhất hoặc/ Bán với giá mua cao nhất của mã hợp đồng đã chọn tại thời điểm đó.
 2. Nhập Mã pin, Nhấn Lưu pin. Sau đó nhấn Xác nhận để chuyển lệnh vào hệ thống.

7.png

Sau bước này, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ thông báo “Đã nhận lệnh của Quý khách. Xin vui lòng xem trạng thái lệnh”.

Quý khách nhấn vào chữ trạng thái lệnh, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Trạng thái lệnh đầy đủ để quý khách kiểm tra lại các lệnh đã đặt. Hoặc Quý khách có thể xem trạng thái lệnh vừa đặt ngay bên dưới màn hình đặt lệnh nhanh.

Bước 2: Thực hiện đặt lệnh liên tục với một nhấp chuột.

Sau khi thiết lập các thông số ban đầu tại Bước 1, với các lệnh đặt tiếp theo, khách hàng chỉ việc chọn Mua/Bán lệnh sẽ được tự động gửi vào sàn.

Lưu ý:

 1. Với những khách hàng có mong muốn kiểm tra lại lệnh đặt trước khi gửi lệnh vào sàn, Quý khách có thể tích chọn ô 8.png để thêm bước xác nhận lệnh cho những lần đặt lệnh sau.
 2. Trong quá trình đặt lệnh, Quý khách có thể gõ thêm biên trượt của lệnh đặt để tăng khả năng khớp lệnh. Biên trượt sẽ được tự động lưu trong suốt quá trình Quý khách mở màn hình đặt lệnh nhanh.
 • Với lệnh mua: giá đặt mua = giá dư bán thấp nhất + Biên trượt
 • Với lệnh bán: giá đặt bán = giá dư mua cao nhất - Biên trượt

9.png

 1. Quý khách có thể luân phiên chọn biểu tượng 10.png /hoặc biểu tượng 11.png bên góc phải trên cùng trong mục bảng giá, để thay đổi màn hình theo dõi bảng giá giữa dạng thông thường và dạng thẻ đặt lệnh nhanh.

TRẠNG THÁI LỆNH NHANH

Sau khi đặt lệnh thành công, lệnh đặt của quý khách sẽ tự động hiển thị ngay bên dưới màn hình đặt lệnh nhanh.

12.png

Quý khách có thể chọn biểu tượng 13.png  để di chuyển màn hình trạng thái lệnh lên trên hoặc xuống dưới theo ý muốn và chọn biểu tượng 14.png để tùy chỉnh ẩn hoặc hiện màn hình trạng thái lệnh nhanh này.

Chức năng này cho phép Quý khách xác nhận trực tuyến các lệnh do nhân viên Môi giới đặt. Việc xác nhận này sẽ thay thế cho việc ký phiếu lệnh thông thường.

Các bước xác nhận lệnh:

Bước 1: Quý khách vào màn hình Kiểm soát và QL tài sản -> Lịch sử đặt lệnh/ Xác nhận lệnh -> Xác nhận lệnh. Quý khách chọn thời gian cần xác nhận lệnh, nhấn nút Xem, màn hình xác nhận lệnh hiện ra như sau:

Bước 2: Chọn các lệnh cần xác nhận

 • Quý khách có thể chọn một hoặc nhiều lệnh xác nhận cùng một lúc.
 • Hệ thống cho phép khách hàng xác nhận tối đa 10 lệnh/trang.

Bước 3: Xác nhận các lệnh đã chọn

 • Sau khi đã kiểm tra đầy đủ thông tin các lệnh cần xác nhận, Quý khách nhấn nút “Xác nhận”, sau đó nhập mã Pin/Token để chuyển yêu cầu vào hệ thống hoặc nút "Đóng" để không thực hiện Xác nhận lệnh.

Các lệnh được xác nhận sẽ chuyển trạng thái "Đã xác nhận". Quý khách có thể tra cứu lại các lệnh đã được xác nhận bằng cách chọn mục “Đã xác nhận” tại trường “Trạng thái”

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả những thông tin và trạng thái lệnh đặt trong ngày giao dịch. Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể theo dõi và quản lý trạng thái các lệnh đã đặt theo 2 cách sau:

Cách 1: Vào menu “Giao dịch” -> “Trạng thái lệnh”

Cách 2: Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể theo dõi trạng thái lệnh được hiển thị tự động ngay dưới màn hình đặt lệnh Mua/Bán

Các trạng thái lệnh thông thường:

 • Lệnh đang chờ khớp: Lệnh đã được chuyển vào hệ thống của HNX và đang chờ khớp.
 • Lệnh đã khớp hoàn toàn: Lệnh đã xử lý tại HNX và được khớp toàn bộ với số lượng chứng khoán phái sinh Quý khách đã đặt.
 • Lệnh khớp 1 phần: Lệnh đã xử lý tại HNX và đươc khớp một lượng nhỏ hơn với khối lượng Quý khách đã đặt
 • Lệnh đã khớp 1 phần và hủy phần còn lại: lệnh đã xử lý tại HNX, đã được khớp một lượng nhỏ hơn với khối lượng Quý khách đã đặt và phần còn lại chưa chưa khớp đã bị hủy.
 • Lệnh đang hủy : Trạng thái lệnh sau khi Quý khách hủy, đã được chuyển vào hệ thống cảu HNX và đang đợi hủy.Lệnh hủy bị từ chối
 • Lệnh đã được hủy: Đã được xử lý hủy thành công tại HNX.
 • Lệnh đang sửa: Trạng thái lệnh đã được xử lý và chuyển vào hệ thống của HNX và đang đợi sửa tại Sở
 • Lệnh đã sửa: Đã được xử lý sửa thành công tại HNX.
 • Lệnh bị từ chối tại SSI: Lệnh bị từ chối ngay tại hệ thống mà chưa chuyển được vào hệ thống của HNX
 • Lệnh bị từ chối tại sàn: Lệnh gửi thành công vào hệ thống của HNX nhưng bị từ chối tại HNX
 • Lệnh hủy bị từ chối: Lệnh hủy bị từ chối tại sàn HNX.
 • Lệnh sửa bị từ chối: Lệnh sửa bị từ chối tại sàn HNX
 • Không thành công: Là các lệnh đặt vào hệ thống SSI nhưng bị từ chối. Quý khách có thể xem lý do từ chối bằng cách di chuột vào tooltip tại ô trạng thái để biết chi tiết.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI