Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK phái sinh

Hướng dẫn sử dụng Web trading GDCK phái sinh

Quý khách vào mục Bảng giá trên menu Giao dịch để theo dõi bảng giá trực tuyến.

1. Theo dõi các mã HĐ theo từng nhóm chỉ số, trái phiếu… trên từng tab riêng biệt

2. Thiết lập Danh mục theo dõi yêu thích bằng cách vào Danh mục yêu thích, đặt tên nhóm và lựa chọn các mã HĐ cho danh mục

3. Thêm mới các mã HĐ vào danh mục đang theo dõi

Đặt lệnh

Quý khách có thể đặt lệnh bằng một trong các cách sau:

 • Vào menu Giao dịch chọn Đặt lệnh
 • Click vào nút  tại cuối góc phải các trang màn hình
 • Tại bảng giá, Quý khách có thể click chuột vào các mức giá hiển thị trên màn hình, hệ thống sẽ mở màn hình đặt lệnh và điền sẵn mã hợp đồng tương ứng
 • Nhấn vào nút  bên góc phải trên cùng bảng giá

Màn hình đặt lệnh mở ra, Quý khách điền các thông tin lệnh gồm Mã HĐ, Khối lượng, Giá, mã PIN và nhấn Mua/Bán. Quý khách nhấn Xác nhận tại màn hình Xác nhận lệnh đặt để gửi lệnh vào sàn

 


 

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả những thông tin và trạng thái lệnh đặt trong ngày giao dịch. Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể theo dõi và quản lý trạng thái các lệnh đã đặt theo 2 cách sau:

Cách 1: Vào menu “Giao dịch” -> “Trạng thái lệnh”

Cách 2: Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể theo dõi trạng thái lệnh được hiển thị tự động ngay dưới màn hình đặt lệnh Mua/Bán

Các trạng thái lệnh thông thường:

 • Lệnh đang chờ khớp: Lệnh đã được chuyển vào hệ thống của HNX và đang chờ khớp.
 • Lệnh đã khớp hoàn toàn: Lệnh đã xử lý tại HNX và được khớp toàn bộ với số lượng chứng khoán phái sinh Quý khách đã đặt.
 • Lệnh khớp 1 phần: Lệnh đã xử lý tại HNX và đươc khớp một lượng nhỏ hơn với khối lượng Quý khách đã đặt
 • Lệnh đã khớp 1 phần và hủy phần còn lại: lệnh đã xử lý tại HNX, đã được khớp một lượng nhỏ hơn với khối lượng Quý khách đã đặt và phần còn lại chưa chưa khớp đã bị hủy.
 • Lệnh đang hủy : Trạng thái lệnh sau khi Quý khách hủy, đã được chuyển vào hệ thống cảu HNX và đang đợi hủy.Lệnh hủy bị từ chối
 • Lệnh đã được hủy: Đã được xử lý hủy thành công tại HNX.
 • Lệnh đang sửa: Trạng thái lệnh đã được xử lý và chuyển vào hệ thống của HNX và đang đợi sửa tại Sở
 • Lệnh đã sửa: Đã được xử lý sửa thành công tại HNX.
 • Lệnh bị từ chối tại SSI: Lệnh bị từ chối ngay tại hệ thống mà chưa chuyển được vào hệ thống của HNX
 • Lệnh bị từ chối tại sàn: Lệnh gửi thành công vào hệ thống của HNX nhưng bị từ chối tại HNX
 • Lệnh hủy bị từ chối: Lệnh hủy bị từ chối tại sàn HNX.
 • Lệnh sửa bị từ chối: Lệnh sửa bị từ chối tại sàn HNX
 • Không thành công: Là các lệnh đặt vào hệ thống SSI nhưng bị từ chối. Quý khách có thể xem lý do từ chối bằng cách di chuột vào tooltip tại ô trạng thái để biết chi tiết.

Để xem lịch sử các lệnh đặt trong quá khứ, Quý khách vào mục Lịch sử đặt lệnh trên menu Kiểm soát & QL Tài sản:

Thông tin lệnh đặt được hiển thị theo thời gian, Quý khách có thể lọc theo mã HĐ, loại lệnh, trạng thái lệnh, kênh đặt lệnh, và theo khoảng thời gian

Nhấn nút Xem để xem chi tiết lệnh gốc và các lần sửa, hủy lệnh. Nhấn nút + để xem chi tiết nếu lệnh khớp theo nhiều mức giá

Là lệnh mua/bán hợp đồng tương lai nhưng kết hợp cài đặt thêm các điều kiện về thời gian, về giá, về quy luật phát sinh lệnh. Theo đó, hệ thống sẽ kiểm tra và xử lý lệnh theo các điều kiện được thiết lập và tự động gửi lệnh vào sàn khi thỏa mãn điều kiện.

Các thuật ngữ của lệnh điều kiện:

 • Giá thị trường (MP - Market Price): là giá khớp cuối cùng của Hợp đồng tương lai (HĐTL). Đầu giờ giao dịch, khi chưa có giá khớp gần nhất, hoặc trong phiên định kỳ xác định giá mở cửa thì giá MP sẽ được xác định bởi giá tham chiếu.
 • Giá đặt lệnh (OP – Order Price): là giá của lệnh được phát sinh vào sàn khi đã thỏa mãn các điều kiện. Giá được KH thiết lập lúc đặt lệnh và có thể thay đổi theo những nguyên tắc do KH cài đặt. Giá phải là giá LO, tuân theo quy tắc bước giá và thỏa mãn biên độ trần sàn của ngày giao dịch.
 • Giá kích hoạt (TP – Trigger Price): là giá được sử dụng để so sánh với giá thị trường của HĐTL để xác định điều kiện về giá của lệnh điều kiện có thỏa mãn hay không. Giá phải là giá LO, tuân theo quy tắc bước giá và thỏa mãn biên độ trần sàn của ngày giao dịch.

Hiệu lực của lệnh điều kiện: Lệnh điều kiện chỉ có hiệu lực trong 1 ngày giao dịch. Nếu lệnh điều kiện được đặt từ phiên trước giờ (Từ 16h30 ngày hôm trước), lệnh sẽ có hiệu lực vào ngày giao dịch kế tiếp.

Nguyên tắc hủy/sửa lệnh: Lệnh điều kiện chỉ được hủy/sửa khi chưa phát sinh vào sàn và có trạng thái “Đang chờ thỏa điều kiện”. Sau khi lệnh đã phát sinh, việc hủy/sửa lệnh tuân theo nguyên tắc hủy/sửa của lệnh thông thường.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK Phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI