Chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán

A. Chuyển tiền nội bộ giữa các Tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI Nhà đầu tư có thể  chuyển tiền qua lại

Đấu giá mới nhất

Chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán

A. Chuyển tiền nội bộ giữa các Tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI

Nhà đầu tư có thể  chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) tại SSI, với hạn mức chuyển tiền lên đến 70 tỷ/ ngày và kiểm tra trạng thái tiền chuyển thông qua hệ thống online SSI Web Trading một cách đơn giản và linh hoạt

1. Chuyển tiền qua lại giữa TKGDCK thông thường sang Tài khoản ký quỹ

Trong hệ thống online SSI Web Trading, Nhà đầu tư tạo yêu cầu chuyển tiền như sau:

 • Truy cập mục “Tiện ích” -> "Chuyển tiền”

Số tài khoản chứng khoán được hiển thị theo số tài khoản mà Nhà đầu tư chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Nhà đầu tư có thể thay đổi số tài khoản này nếu muốn bằng cách nhập lại số tài khoản như hình sau đây.

 • Nhà đầu tư nhập thông tin đầy đủ tại ô “số tiền chuyển” và “nội dung chuyển tiền” (nếu có)
 • Nhấn "Xác nhận" để gửi yêu cầu vào hệ thống của SSI.

2. Chuyển tiền từ TKGDCK cơ sở sang TKGDCK phái sinh và ngược lại

 • Nhà đầu tư đăng nhập TK chứng khoán phái sinh để thao tác chuyển tiền giữa các tiểu khoản tại Web Trading
 • Bắt đầu tạo yêu cầu chuyển tiền tại mục “Tiện ích” -> “Chuyển tiền”, chọn “Chuyển tiền tới TK GDCK tại SSI (Thực hiện qua NH)”

Màn hình chuyển khoản nội bộ hiển thị như sau:

 • Tại mục “Mã tài khoản” trong phần “Người chuyển” và “Người nhận” Nhà đầu tư chọn số TKGDCK cơ sở hoặc phái sinh (TK đuôi 1 hoặc đuôi 8)
 • Nhà đầu tư nhập đầy đủ các thông tin chuyển tiền
 • Nhấn “Xác nhận” để chuyển yêu cầu chuyển tiền vào hệ thống của SSI.
 • Sau đó, Nhà đầu tư nhập “Mã PIN” và thực hiện “Xác thực hình ảnh”. Cuối cùng, nhấn “Xác nhận” để gửi yêu cầu chuyển tiền.

Ngoài ra, Nhà đầu tư có thể thực hiện chuyển tiền tại các quầy giao dịch của SSI hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 5454 71 hoặc (028) 39 141 678 – nhánh 9. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo thông tin tổng đài trên hoặc hộp thư hỗ trợ: [email protected]

B. Chuyển hoặc rút tiền từ Tài khoản giao dịch chứng khoán SSI

1. Chuyển tiền từ Tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI sang Tài khoản ngân hàng

Nhà đầu tư có thể chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán tại SSI sang tài khoản ngân hàng với hạn mức chuyển tiền lên đến 70 tỷ/ ngày thông qua hệ thống online SSI Web Trading, đồng thời dễ dàng kiểm tra được trạng thái chuyển tiền một cách đơn giản và linh hoạt

 • Chuyển tiền tới tài khoản của chính Nhà đầu tư mở tại tất cả các Ngân hàng trên toàn quốc mà không cần đăng ký trước (Tên người thụ hưởng trùng với tên chủ tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI) 
 • Chuyển tiền tới 3 tài khoản ngân hàng (đã đăng ký trước với SSI) có tên người thụ hưởng khác tên chủ tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI.

Ngoài ra, Nhà đầu tư có thể thực hiện chuyển tiền tại các quầy giao dịch của SSI hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 5454 71 hoặc (028) 39 141 678 – nhánh 9.

 

2. Rút tiền tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch của SSI trên toàn quốc

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo thông tin tổng đài 1900 5454 71 hoặc (028) 39 141 678 – nhánh 9 hoặc hộp thư hỗ trợ: [email protected].

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI