Một số lưu ý khi thực hiện nộp tiền/chuyển tiền

Lưu ý khi chuyển tiền: Thời gian: Yêu cầu chuyển khoản của Nhà đầu tư gửi đến SSI trước 14h30 sẽ được thực hiện

Đấu giá mới nhất

Một số lưu ý khi thực hiện nộp tiền/chuyển tiền
  • Lưu ý khi chuyển tiền:

Thời gian: Yêu cầu chuyển khoản của Nhà đầu tư gửi đến SSI trước 14h30 sẽ được thực hiện trong ngày. Các yêu cầu chuyển khoản sau 14h30 sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

  • Lưu ý khi nộp tiền:

- Trường hợp nộp tiền/chuyển tiền để: Đặt cọc đấu giá, chuyển tiền hợp tác đầu tư …, Nhà đầu tư điền theo nội dung như sau:

Nội dung thanh toán: [tên người gửi] chuyển/nộp tiền ……………… cho [tên người thụ hưởng]  [số CMND người thụ  hưởng] [số tài khoản người thụ hưởng tại SSI (nếu có)]
Ví dụ : Nguyễn Văn Anh nộp tiền đặt cọc đấu giá ABC cho Trần Thị Ngọc  CMND: 012345678
          Hoặc Lê Ngọc Bích chuyển tiền hợp tác đầu tư cho Trần Thị Ngọc  CMND: 012345678 tài khoản 003C111666
- Thời gian kết thúc nộp tiền trực tiếp tại quầy và Thời gian kết thúc nhận chuyển tiền vào các tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI là 16h30 các ngày giao dịch.

- Tra soát thông tin: Đối với các trường hợp Nhà đầu tư cần điều chỉnh lại thông tin nộp tiền (như sai thông tin số tài khoản, họ tên chủ tài khoản/ đơn vị thụ hưởng, tài khoản đơn vị thụ hưởng, nội dung chuyển tiền…), Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Ngân hàng nộp tiền để thực hiện tra soát nội dung, đồng thời thông báo cho nhân viên môi giới/ phòng chăm sóc khách hàng của SSI để được kịp thời hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ tổng đài SSI Contact Center 1900 5454 71 / (028) 39 141 678 – nhánh 9 hoặc hộp thư hỗ trợ: [email protected].

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI