Phương thức xác thực

Đấu giá mới nhất

Phương thức xác thực
 • SMS OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức tin nhắn đến số điện thoại mà KH đã đăng ký với SSI. 

 • Email OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức thư điện tử đến địa chỉ Email mà KH đã đăng ký với SSI. 

 • Smart OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP được sinh ra từ ứng dụng SSI Smart OTP và ứng dụng này được cài đặt trên thiết bị điện thoại di động của Quý khách.

 • Chứng thư số: Là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng. 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SSI Web Trading tại đường link: https://webtrading.ssi.com.vn/, truy cập vào mục Quản lý tài khoản → Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực → Lựa chọn “Dùng OTP” 

 

 

Bước 2: Lựa chọn kiểu OTP tùy theo nhu cầu: SMS OTP/Email OTP/Smart OTP 

 • SMS OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức tin nhắn đến số điện thoại mà KH đã đăng ký với SSI. 

 • Email OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức thư điện tử đến địa chỉ Email mà KH đã đăng ký với SSI. 

 • Smart OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP được sinh ra từ ứng dụng SSI Smart OTP và ứng dụng này được cài đặt trên thiết bị điện thoại di động của Quý khách. Quý khách có thể tải ứng dụng Smart OTP trên hệ điều hành Android và iOS tại các đường link sau: 

  Link tải trên Hệ điều hành iOS: tại đây            Link tải trên Hệ điều hành Anroid: tại đây 

 

Qr codeDescription automatically generatedQr codeDescription automatically generated  

Text

Description automatically generatedGraphical user interface, website

Description automatically generated 

                                 

Bước 3: Nhập Mã PIN giao dịch → Nhấn chọn “Tôi đồng ý với các điều kiện và điều khoản hợp đồng” → Nhấn “Đăng ký”.  

 

Bước 4: Nhập mã kích hoạt và hoàn tất việc đăng ký sử dụng phương thức xác thực OTP  

 • Với SMS OTP/Email OTP: Quý khách nhận mã kích hoạt qua Số điện thoại hoặc Email Quý khách đã đăng ký với SSI tùy vào phương thức OTP Quý khách lựa chọn → Nhấn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình đăng ký 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated 

 • Với Smart OTP: Quý khách lựa chọn hình thức nhận mã kích hoạt qua Email hoặc qua Số điện thoại đã đăng ký với SSI → Nhập mã kích hoạt vào ứng dụng SSI Smart OTP → Nhấn “Kích hoạt” → Nhấn “Xác nhận” trên hệ thống SSI Web Trading tại màn hình đang đăng ký để hoàn tất  

Graphical user interface, application

Description automatically generated    Graphical user interface, text

Description automatically generated 

 

 

 • Ứng dụng SSI Smart OTP của SSI hỗ trợ tích hợp cho nhiều tài khoản. Trong trường hợp thiết bị của Quý khách đã đăng ký sử dụng cho 1 tài khoản, để thêm tài khoản mới, quý khách vui lòng thực hiện lại quy trình đăng ký chuyển đổi phương thức xác thực OTP từ đầu và nhấn vào dấu + trong ứng dụng Smart OTP để thêm mới tài khoản 

 • Nếu Quý khách đã từng tải ứng dụng SSI Smart OTP và nay kích hoạt lại việc sử dụng, Quý khách nhấn vào biểu tượng dấu + trong ứng dụng SSI Smart OTP để thực hiện nhập mã kích hoạt mới để kích hoạt lại việc sử dụng phương thức xác thực này: 

 

Lưu ý: 

 • Trước khi cài đặt, Quý khách cần đăng ký mua Chứng thư số và cung cấp các thông tin cần thiết với tổ chức cung cấp Chứng thư số. Chi phí thiết bị Chứng thư số và các hướng dẫn để sử dụng sẽ phụ thuộc vào từng tổ chức phát hành chứng thư số. 

 • Để cài đặt Chứng thư số làm phương thức xác thực trên hệ thống giao dịch trực tuyến tại SSI, Quý khách cần cài đặt ứng dụng VNPT Plugin (theo hướng dẫn tại đây) và một phần mềm quản lý chứng thư số của nhà phát hành (Token manager) mà Quý khách đang sử dụng lên máy tính desktop hoặc laptop, sau đó mới thao tác đăng ký Chứng thư số trên SSI iBoard Web hoặc SSI Web Trading. 

Các bước đăng ký: 

Bước 1: Cắm thiết bị Chứng thư số (dưới dạng USB) vào máy tính → Đăng nhập vào hệ thống SSI Web Trading tại đường link: https://webtrading.ssi.com.vn/Logon, truy cập vào mục Quản lý tài khoản → Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực → Lựa chọn “Dùng Chứng thư số (CA)” → nhấn “Tìm kiếm” và lựa chọn đúng thông tin Chứng thư số của tài khoản muốn đăng ký. Hệ thống sẽ đối chiếu thông tin Chứng minh thư/Căn cước công dân trong Chứng thư số với thông tin này của tài khoản Giao dịch chứng khoán tại SSI  

 

 

Bước 2: Nhấn chọn “Tôi đồng ý với các điều kiện và điều khoản hợp đồng” → nhấn “Xác nhận” 

 

 

Bước 3: Nhập mã PIN đặt lệnh → nhấn “Xác nhận” và mã PIN chứng thư số → nhấn “Login” để hoàn tất quá trình đăng ký  

 

 

 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SSI Web Trading tại đường link: https://webtrading.ssi.com.vn/, truy cập vào mục Quản lý tài khoản → Thay đổi mã PIN và kiểu xác thực → Hệ thống sẽ hiển thị Phương thức xác thực OTP Quý khách đang sử dụng → Quý khách nhấn “Đổi kiểu nhận OTP” để chuyển đổi sang phương thức xác thực mới. 

 

Bước 2: Lựa chọn kiểu OTP muốn chuyển đổi → nhấn chọn “Tôi đồng ý với các điều kiện và điều khoản hợp đồng” → Nhấn “Đăng ký”.