CRV : THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

 

Trở về
CRV : THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

01/03/2022

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

số 35/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 2802/2022)

 1. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
 1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CRV                       
 2. Tên viết tắt: CRV
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tháp Gold Tower, số 275, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 4. Điện thoại: (0247) 306 1886          Fax: (0247) 306 1886                 Website: www.crvgroup.vn
 5. Vốn điều lệ: 6.592.320.000.000 đồng
 6. Mã cổ phiếu: CRV
 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Tại Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Thăng Long Số hiệu tài khoản: 84051069
 8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103013248 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/07/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 14 theo GCNĐKDN số 0102003419 ngày 15/01/2021
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh bất động sản và cung cấp dịch vụ
 1. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

 1. Mục đích chào bán

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho mục đích mua sắm tài sản máy móc thiết bị xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán nhỏ hơn số tiền dự kiến thu được, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng (i) nguồn vốn tự có từ hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc (ii) huy động từ các nguồn hợp lệ khác của Công ty nhằm bù đắp phần còn thiếu để thực hiện kế hoạch sử dụng vốn.

 1. Phương án chào bán
 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 13.184.640 cổ phiếu, trong đó:
 • Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 13.184.640 cổ phiếu;
 • Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
 1. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 2. Tổng giá trị vốn huy động: 131.846.400.000 đồng, trong đó:
 • Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 131.846.400.000 đồng (theo mệnh giá);
 • Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
 1. Phương thức phân phối cổ phiếu

Thông qua tỷ lệ thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.

 1. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không giới hạn
 2. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 18/03/2022 đến ngày 07/04/2022
 3. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 • Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV, Tầng 12, tháp Gold Tower, số 275, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 1. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/03/2022 đến ngày 07/04/2022
 2. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

         Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

 • Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV
 • Số tài khoản: 00098888888
 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long
 1. Các tổ chức liên quan:

      Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ trụ sở chính: 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 3824 1990                                 

Tổ chức tư vấn :

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ : 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (024) 3936 6321                            Fax : (024) 3936 6318

Website :    www.ssi.com.vn                       Email : [email protected]  

 1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CRV

Trụ sở chính: Tầng 12, tháp Gold Tower, số 275, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (0247) 306 1886          Fax: (0247) 306 1886

Email :     [email protected]          Trang Web : www.crvgroup.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Trụ sở chính: 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (024) 3936 6321                           Fax : (024) 3936 6318

Website : www.ssi.com.vn                               Email : [email protected]

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CRV

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ THU HUYỀN

Công ty cổ phần chứng khoán SSI