CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ CHÀO MUA CÔNG KHAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

 

Trở về
CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ CHÀO MUA CÔNG KHAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

10/10/2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

KẾT QUẢ CHÀO MUA CÔNG KHAI

PUBLIC TENDER OFFER RESULT

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: Ho Chi Minh Stock Exchange

 1. THÔNG TIN TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN/ GENERAL INFORMATION
 • Tên tổ chức: SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD

Name of organization: SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD

 • Mã chứng khoán/Stock code: Không có
 • Giấy chứng nhận thành lập: số 202012530K cấp ngày 14 tháng 03 năm 2022 tại Singapore

Certificate of Business Registration: no. 202012530K issued on 14 March 2022 in Singapore

 • Địa chỉ trụ sở chính/Address: 9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore (018937)
 • Điện thoại liên hệ/Tel.: 36367951            Fax: Không có/ N/A                      
 • Người thực hiện công bố thông tin: Bà Chun Chae Rhan

Person authorized to disclose information: Ms. Chun Chae Rhan

 • Chức vụ: Giám đốc/ Position: General Director
 • Loại thông tin công bố:      định kỳ      bất thường    24h   theo yêu cầu

Type of information disclosure: periodical    extraordinary   24h   on demand

 1. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ/ CONTENT OF DISCLOSURE
 • Báo cáo kết quả chào mua công khai Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 • Report of result of Public Tender Offer to acquire shares of Imexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company
 1. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM CÔNG BỐ THÔNG TIN/ TIME AND LOCATION OF DISCLOSURE
 • Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vào ngày 10/10/2022 tại đường dẫn: https://www.ssi.com.vn/
 • This information was published on website of SSI Securities Joint Stock Company on 10th October 2022 as in the link: https://www.ssi.com.vn/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

File đính kèm:

 - CBTT kết quả  chào mua công khai;

- Báo cáo kết quả chào mua công khai.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI