Chuyển tiền

  Chuyển tiền ký quỹ với VSDC Nộp ký quỹ lên VSDC Là nghiệp vụ chuyển tiền ký quỹ từ TK chứng khoán phái sinh của

Đấu giá mới nhất

Chuyển tiền

 

Chuyển tiền ký quỹ với VSDC

Nộp ký quỹ lên VSDC

Là nghiệp vụ chuyển tiền ký quỹ từ TK chứng khoán phái sinh của SSI lên Trung tâm lưu ký (VSDC)

 • Tại màn hình chuyển tiền của TK CKPS, nhấn vào “Nộp ký quỹ GD CKPS tại VSDC”, màn hình sẽ hiển thị như sau:

 • Quý khách nhập thông tin chuyển tiền và nhấn “Xác nhận”

 • Nhập Mã xác thực và xác thực hình ảnh, sau đó nhấn xác nhận để yêu cầu chuyển tiền vào hệ thống xử lý

Rút ký quỹ từ VSD

Là nghiệp vụ rút tiền ký quỹ từ Trung tâm lưu ký (VSDC) về TK của KH tại SSI.

 • Tại màn hình chuyển tiền của TK CKPS, nhấn vào “Rút ký quỹ GD CKPS tại VSDC”, màn hình sẽ hiển thị như sau:

 • Quý khách nhập thông tin chuyển tiền và nhấn “Xác nhận”. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình xác nhận chuyển tiền:

 • Quý khách nhấn xác nhận để chuyển yêu cầu rút tiền vào hệ thống. Hệ thống sẽ có thông báo yêu cầu chuyển tiền của quý khách đã được gửi tới hệ thống

Chuyển tiền nội bộ

Quý khách vào TK phái sinh đuôi 8 để thao tác chuyển tiền nội bộ sang các tiểu khoản đuôi 1/6 và ngược lại. Nhấn vào “Tiện ích” -> “Chuyển tiền” chọn tab “Chuyển tiền tới TK GDCK tại SSI (Thực hiện qua NH)”

Màn hình chuyển khoản nội bộ hiện thị như sau:

 • Tại mục “Mã tài khoản”  trong phần “Người chuyển” và “Người nhận” quý khách  chọn số TK  là đuôi 1, đuôi 6 hoặc đuôi 8
 • Khách hàng nhập đầy đủ các thông tin chuyển tiền
 • Nhấn “Xác nhận” để chuyển yêu cầu chuyển tiền vào hệ thống của SSI.
 • Sau đó, quý khách nhập “Mã xác thực” và “Xác thực hình ảnh” -> Nhấn “Xác nhận” để chuyển yêu cầu chuyển tiền vào hệ thống.

Quý khách có thể nhấn vào “Trạng thái” để theo dõi tình trạng các lệnh chuyển tiền trong ngày.

Chuyển tiền qua ngân hàng

Chức năng này cho phép Quý khách chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh sang tài khoản ngân hàng cùng tên hoặc tài khoản ngân hàng đăng ký trước.

- Chuyển khoản ngân hàng cùng tên:
 • Quý khách có thể chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng cùng tên của mình bằng cách vào “Tiện ích” -> “Chuyển tiền” -> “Chuyển khoản Ngân hàng cùng tên”

chuyentien-1.png

 • Quý khách nhập đầy đủ thông tin chuyển tiền vào màn hình yêu cầu chuyển khoản -> sau đó nhấn “Xác nhận”

chuyentien-2.png

 • Quý khách nhập mã xác thực, mã xác thực hình ảnh -> nhấn “xác nhận” để chuyển yêu cầu chuyển tiền vào hệ thống.

chuyentien-3.png

- Chuyển khoản ra ngân hàng đăng ký trước: 

 • Quý khách nhấn vào “Tiện ích” -> “Chuyển tiền” -> “Chuyển tiền ra Ngân hàng đăng ký trước”

chuyentien-4.png

 • Quý khách chọn số TK Ngân hàng đã đăng ký trước trong mục “Tài khoản ngân hàng” -> sau đó nhập số tiền và nội dung chuyển tiền -> Nhấn “xác nhận” để chuyển yêu cầu vào hệ thống

chuyentien-5.png

- Tra cứu trạng thái chuyển khoản:

Có 2 cách để Quý khách kiểm tra các trạng thái chuyển tiền trong ngày như sau:

 • Cách 1: Sau khi chuyển tiền thành công, Quý khách có thể nhấn vào “Xem trạng thái chuyển tiền” Hệ thống sẽ chuyển qua màn hình Trạng thái các lệnh chuyển tiền như sau:

 • Cách 2: Tại màn hình chuyển tiền nhấn vào mục Trạng thái bên góc phải màn hình để kiểm tra các trạng thái chuyển tiền.

Trạng thái chuyển tiền

Có 2 cách để Quý khách kiểm tra các trạng thái chuyển tiền trong ngày như sau:

 • Cách 1: Sau khi chuyển tiền thành công, Quý khách có thể nhấn vào “Xem trạng thái chuyển tiền”

Hệ thống sẽ chuyển qua màn hình Trạng thái các lệnh chuyển tiền như sau:

 • Cách 2:  Tại màn hình chuyển tiền nhấn vào mục Trạng thái bên góc phải màn hình để kiểm tra các trạng thái chuyển tiền.

 
Với thời gian phục vụ liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, các dịch vụ trực tuyến của SSI sẽ giúp cho Nhà đầu tư có thể kiểm soát được tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng click chọn từng dịch vụ.
 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI