Hướng dẫn chuyển tiền qua Mobile Banking từ Ngân hàng Vietcombank

Chuyển tiền qua Mobile từ ngân hàng Vietcombank Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VCB-Mobile B@nking bằng tài khoản cá nhân

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn chuyển tiền qua Mobile Banking từ Ngân hàng Vietcombank
Chuyển tiền qua Mobile từ ngân hàng Vietcombank

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VCB-Mobile B@nking bằng tài khoản cá nhân của Quý khách ⇒ Chọn tính năng “Nạp tiền”  “Nộp tiền chứng khoán”

 • Đăng nhập VCB
 
 • Chọn “Đầu tư” => “Nộp tiền chứng khoán
 

Bước 2: Chọn chuyển đến “Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI”

 • Chọn Tài khoản nguồn chuyển tiền

 • Chọn “CTCP chứng khoán SSI”

 
 • Chọn "Loại dịch vụ"

Lưu ý khi chọn “Loại dịch vụ”

 • Nếu chuyển tiền vào số TK 007.100.034.040.8, Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty CP Chứng khoán SSI
=> Quý khách chọn “Loại dịch vụ” là “Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán Hội sở chính

Hoặc

 • Nếu chuyển tiền vào số TK 0021 001 634 988, Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty CP Chứng khoán SSI- Chi Nhánh Hà Nội

=> Quý khách chọn “Loại dịch vụ” là “Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán Chi nhánh Hà Nội

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản chứng khoán và xác nhận giao dịch

 • Nhập “Số Tài khoản chứng khoán” vào mục “Mã khách hàng
 
 • Nhập  Tên chủ tài khoản chứng khoán” (không dấu) vào mục “Tên khách hàng
 
 • Nhập số tiền muốn chuyển
 
 • Nhập mã mở khóa Smart OPT và hoàn tất giao dịch
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI