Hướng dẫn xóa Cache trên trình duyệt

Trong quá trình cập nhật các tính năng mới, khi truy cập website gặp lỗi hiển thị thông tin cũ hoặc hiển thị chưa chính

Đấu giá mới nhất

Hướng dẫn xóa Cache trên trình duyệt
Trong quá trình cập nhật các tính năng mới, khi truy cập website gặp lỗi hiển thị thông tin cũ hoặc hiển thị chưa chính xác, quý khách có thể thử xóa bộ nhớ cache để khắc phục những lỗi trên.
Quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn xóa cache trình duyệt tại đây.
*Lưu ý hướng dẫn xóa bộ nhớ cache: Tùy thuộc vào lượng dữ liệu cần xóa lớn hay nhỏ, thời gian xóa bộ nhớ cache trình duyệt có thể kéo dài đến vài phút.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI