Kiểm soát và quản lý tài sản

  Quản lý tài sản Để xem thông tin về tài sản, sức mua, giá trị ký quỹ, dư nợ…, Quý khách vào mục Quản lý tài

Đấu giá mới nhất

Kiểm soát và quản lý tài sản

 

Quản lý tài sản

Để xem thông tin về tài sản, sức mua, giá trị ký quỹ, dư nợ…, Quý khách vào mục Quản lý tài sản trên menu Kiểm soát & QL Tài sản:

Nhấn nút  để xem chú giải ý nghĩa và công thức tính toán các trường giá trị trong màn hình

Quản lý lãi lỗ

Tính năng này hỗ trợ Quý khách theo dõi và tra cứu tổng lãi lỗ của các giao dịch theo thời gian, chi tiết lãi/lỗ của các vị thế đóng và các vị mở còn lại so với giá đóng cửa trong ngày.

Quản lý vị thế mở

Chức năng này sẽ giúp khách hàng quản lý được số lượng vị thế đang mở và theo dõi được lãi /lỗ tạm tính trong ngày của các vị thế đang mở tính đến thời điểm tra cứu.

Quý khách vào Kiểm soát & Quản lý tài sản -> Quản lý vị thế -> xem mục Vị thế mở

Màn hình Quản lý vị thế có chức năng đóng 1, nhiều hoặc tất cả các vị thế một cách dễ dàng. Tại màn hình xác nhận đóng vị thế, Quý khách có thể sửa được khối lượng và giá cho từng vị thế.

Lịch sử đóng vị thế

Chức năng này giúp khách hàng theo dõi, thống kê các vị thế đã đóng trong ngày, từ đó dễ dàng quản lý được lãi/lỗ trong ngày giao dịch.

Quý khách vào Kiểm soát & Quản lý tài sản -> Quản lý vị thế -> xem mục Vị thế đóng trong ngày.

Ngoài ra, Quý khách có thể lọc theo từng mã hợp đồng hoặc xuất excel và bản in để dễ dàng tra cứu.

 
Với thời gian phục vụ liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, các dịch vụ trực tuyến của SSI sẽ giúp cho Nhà đầu tư có thể kiểm soát được tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng click chọn từng dịch vụ.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI