Quản lý tài khoản

  Quên mật khẩu đăng nhập Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập: Tại màn hình đăng nhập (Truy cập đường dẫn: https://webtrading.ssi.com.vn

Đấu giá mới nhất

Quản lý tài khoản

 

Quên mật khẩu đăng nhập

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập: Tại màn hình đăng nhập (Truy cập đường dẫn: https://webtrading.ssi.com.vn ), Quý khách nhấn vào link “Quên mật khẩu” để thực hiện cấp lại mật khẩu.

  • Bước 1: Nhập Mã số tài khoản, mã xác nhận hình ảnh và mã  xác thực của Quý khách. Sau đó nhấn vào nút “Yêu cầu”
  • Bước 2: Vào địa chỉ email mà Quý khách đã đăng ký giao dịch điện tử. Trong hộp mail này, Quý khách sẽ nhận đươc một email từ SSI gửi tới. Nhấn vào link xác thực đầu tiên. Sau khi nhấn vào link này thành công, hệ thống sẽ tự động gửi lại mật khẩu mới để Quý khách đăng nhập vào trong hệ thống.

Chú ý: Hai link xác thực nhận lại mật khẩu đăng nhập mới chỉ tồn tại trong 7 ngày kể từ ngày Quý khách gửi yêu cầu. Sau 7 ngày nếu Quý khách không nhấn vào một trong hai đường link xác thực này thì cả 2 link sẽ mất hiệu lực.

Đổi mật khẩu đăng nhập

  • Cho phép nhà đầu tư thay đổi mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Web-Trading. Quý khách nên thay đổi ngay mật khẩu đăng nhập ngay trong lần đầu tiên truy cập
  • Truy cập đường dẫn: https://webtrading.ssi.com.vn và đăng nhập tài khoản
  • Nhấn vào nút “Quản lý tài khoản”  “Thay đổi mật khẩu”
  • Nhập đầy đủ thông tin vào trong màn hình này
  • Nhấn vào nút “Chấp nhận”

  • Lưu ý: 
- Mật khẩu thay đổi có tối thiểu 8 ký tự , gồm ít nhất 1 ký tự số, 1 ký tự chữ viết thường, 1 ký tự đặc biệt (VD: * # ! @ , …) và 1 ký tự chữ viết hoa
- Mật khẩu đăng nhập phải khác biệt với mật khẩu đặt lệnh
- Mật khẩu nên được thay đổi thường xuyên để đảm bảo an toàn, tối đa 3 tháng Quý khách nên thay đổi mật khẩu 1 lần.
 

 

Với thời gian phục vụ liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, các dịch vụ trực tuyến của SSI sẽ giúp cho Nhà đầu tư có thể kiểm soát được tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng nhấn chọn từng dịch vụ.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI