Ứng trước tiền bán

  Ứng trước tiền bán Chức năng này cho phép Quý khách gửi yêu cầu ứng trước tiền bán trực tuyến đến SSI  Gửi

Đấu giá mới nhất

Ứng trước tiền bán

 

Ứng trước tiền bán

Chức năng này cho phép Quý khách gửi yêu cầu ứng trước tiền bán trực tuyến đến SSI 

Gửi yêu cầu ứng trước tiền bán

Vào mục “Tiện ích” -> "Ứng trước tiền bán”:

Số tài khoản được hiện thị theo số tài khoản mà Quý khách chọn làm tài khoản mặc định, tuy nhiên Quý khách có thể thay đổi số tài khoản muốn bằng cách nhập số tài khoản mong muốn tại ô này

Hiển thị màn hình như bên dưới

Giải thích các thuật ngữ:

 • Ngày bán CK: ngày bán chứng khoán
 • Xem: xem lại giao dịch bán chứng khoán đã khớp lệnh
 • Phí: phí ứng trước tiền bán
 • Thuế: thuế ứng trước tiền bán
 • Số tiền thực nhận = Số tiền có thể ứng – phí ứng trước – thuế ứng trước 

Xem trạng thái ứng trước trong ngày

Chức năng này cho phép Quý khách xem được trạng thái các yêu cầu ứng trước trong ngày

 • Vào mục “Tiện ích” -> "Ứng trước tiền bán” -> "Trạng thái ứng trước trong ngày"
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Trạng thái ứng tiền:

 • Chờ xử lý: Yêu cầu ứng tiền đã được chuyển vào hệ thống của SSI để chờ xử lý. Quý khách có thể xóa yêu cầu này.
 • Đã hủy: Quý khách không muốn ứng tiền và hủy giao dịch này.
 • Đang xử lý: Nhân viên SSI đang xử lý yêu cầu ứng trước tiền bán. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu ứng tiền đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu cầu này
 • Bị từ chối: Yêu cầu ứng tiền đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do chi tiết.

Xem lịch sử ứng trước

Chức năng này cho phép Quý khách xem lịch sử các giao dịch ứng tiền trong khoảng thời gian 3 tháng

 • Vào mục “Tiện ích” -> "Ứng trước tiền bán” -> "Lịch sử ứng tiền"
 • Hiển thị màn hình như bên dưới:

Trạng thái ứng tiền:

 • Đã hủy: Quý khách không muốn ứng tiền và hủy giao dịch này.
 • Đã xử lý: Yêu cầu ứng tiền đã được SSI chấp nhận và thực hiện xong. Quý khách không thể hủy yêu cầu này.
 • Bị từ chối: Yêu cầu ứng tiền đã bị từ chối bởi SSI. Quý khách có thể click chuột vào “Bị từ chối” để biết lý do chi tiết.

 

Với thời gian phục vụ liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, các dịch vụ trực tuyến của SSI sẽ giúp cho Nhà đầu tư có thể kiểm soát được tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng click chọn từng dịch vụ.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI