THÔNG BÁO V/v: Đăng ký Giao dịch Cổ phiếu Công ty Cổ phần TCT Tín Nghĩa tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

                                      CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA                                                           CÔNG

Trở về
THÔNG BÁO V/v: Đăng ký Giao dịch Cổ phiếu Công ty Cổ phần TCT Tín Nghĩa tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

01/11/2018

 

                                    CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
                                                           CÔNG BỐ THÔNG TIN 
                                 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TID TẠI HNX 


Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-SGDHN ngày 31/10/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. Công ty xin trân trọng thông báo một số nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu TID như sau:
I.THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH:
1.Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
2.Tên viết tắt : TID
3.Địa chỉ trụ sở chính    : 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
4.Điện thoại : 0251 3882 468  Fax: 0251 3823 747
5.Website : www.tinnghiacorp.com.vn
6.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600283394 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/11/2004 và thay đổi lần thứ 19 ngày 01/08/2018.
II.THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH:
1.Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.Loại cổ phiếu  : Cổ phiếu phổ thông
3.Mã cổ phiếu : TID
4.Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phiếu
5.Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch  : 200.000.000 cổ phiếu (Hai trăm triệu cổ phiếu)
6.Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch : 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng)
7.Ngày giao dịch có hiệu lực : Từ ngày 01/11/2018
8.Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.000 đồng / cổ phiếu
III.BẢN THÔNG TIN TÓM TẮT VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:
1.Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa: www.tinnghiacorp.com.vn
2.Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn: www.ssi.com.vn
Trân trọng thông báo!

                                                                               Đồng Nai, ngày      tháng 11 năm 2018
                                                                         CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
                                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                       Đã ký

                                                                                                QUÁCH VĂN ĐỨC

Tài liệu đính kèm

Bản CBTT

BCTC riêng 6 tháng 2018 

BCTC hợp nhất 6T 2018

BCTC riêng 2017

 BCTC hợp nhất 2017

 

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI