THÔNG BÁO V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh INCONS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

                                     CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS                                                 

Trở về
THÔNG BÁO V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh INCONS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

29/10/2018

 

                                   CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS
                                                  CÔNG BỐ THÔNG TIN
                                 VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU HTN TẠI HOSE 
Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-SGDHCM ngày 24/10/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (“HOSE”) về việc chấp thuận niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons. Công ty xin trân trọng thông báo một số nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu HTN như sau:
I.THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT:
1.Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS
2.Tên viết tắt : HƯNG THỊNH INCONS
3.Địa chỉ trụ sở chính    : Số 53 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, TP. HCM
4.Điện thoại : (+84-28) 7307 5888            Fax: (+84-28) 3824 9545
5.Website : http://www.hungthinhincons.com.vn
6.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305371707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/08/2010 và thay đổi lần thứ 12 ngày 29/05/2018
7.Vốn điều lệ:   250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
II.THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT:
1.Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
2.Loại cổ phiếu  : Cổ phiếu phổ thông
3.Mã cổ phiếu : HTN
4.Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5.Số lượng cổ phiếu niêm yết  : 25.000.000 cổ phiếu (Hai mươi lăm triệu cổ phiếu)
6.Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết : 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
7.Ngày niêm yết có hiệu lực : 24/10/2018
8.Ngày chính thức giao dịch : 12/11/2018
9.Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 23.300 đồng / cổ phiếu
III.BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:
1.Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons: http://www.hungthinhincons.com.vn
2.Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn: www.ssi.com.vn
Trân trọng thông báo!
                                                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2018
                                                                             CTCP HƯNG THỊNH INCONS
                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

                             Đã ký

                               LÊ CHÍ TRUNG

Tài liệu đính kèm

- Bản cáo bạch

 

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI