THÔNG BÁO V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  THÔNG BÁO   V/v: Niêm yết cổ phiếu        Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ                tại

Trở về
THÔNG BÁO V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

10/08/2018

 

THÔNG BÁO
   V/v: Niêm yết cổ phiếu 
       Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ
                tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

- Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/08/2018 về việc chấp thuận đăng ký niêm yết   cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ,
  Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ trân trọng thông báo việc niêm yết chính thức cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí   Minh như sau:
1.Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
• Trụ sở chính: số 82 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, t/p Hà Nội.
• Địa chỉ giao dịch: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, t/p Hà Nội.
• Điện thoại: (84-24) 6263 6688.
• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101160306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp  lần đầu ngày 20/08/2001 và điều chỉnh lần thứ 14    ngày 02/03/2018.
• Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
2. Cổ phiếu niêm yết:
• Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
• Mã cổ phiếu: CRE.
• Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
• Số lượng cổ phiếu niêm yết: 50.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm mươi triệu cổ phiếu).
• Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng).
• Ngày niêm yết có hiệu lực: 10/08/2018.
• Ngày chính thức giao dịch: 05/09/2018
3. Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục đính kèm sẽ được cung cấp tại:
-  Đơn vị thông báo: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ
•  Trụ sở chính: số 82 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, t/p Hà Nội.
•  Địa chỉ giao dịch: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, t/p Hà Nội.
•  Điện thoại: (84-24) 6263 6688.
•  Website: http://cenland.vn
-  Đơn vị tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
   Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
   Điện thoại: (84-24) 3936 6321  Fax: (84-24) 3936 6318. 
   Website: www.ssi.com.vn

Trân trọng thông báo./.
                                                             CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
                                                                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                                       (Đã ký)

Tài liệu đính kèm

- Bản cáo bạch

- ĐKKD

- Điều lệ

- BCTC hợp nhất 2016

- BCTC riêng 2016

BCTC hợp nhất 2017

- BCTC riêng 2017

- BCTC hợp nhất Quý 2.2018

- BCTC riêng Quý 2.2018

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI