ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ? CÁCH ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN TẠI SSI

Khái niệm "Ứng trước tiền bán trong chứng khoán" Ứng trước tiền bán là dịch vụ mà Chứng khoán SSI hỗ trợ vốn giúp

Trở lại
ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ? CÁCH ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN TẠI SSI

04/08/2023

Khái niệm "Ứng trước tiền bán trong chứng khoán"

Ứng trước tiền bán là dịch vụ mà Chứng khoán SSI hỗ trợ vốn giúp nhà đầu tư nhận tiền ngay sau khi khớp lệnh bán chứng khoán mà không cần chờ tiền bán về tài khoản như quy định hiện hành (T+2).

Nhà đầu tư có thể sử dụng tiền bán chứng khoán ứng trước để tái đầu tư hoặc sử dụng vào các mục đích khác. 

Các hình thức ứng trước tiền bán:

  • Ứng trước tiền bán tự động: Tăng sức mua tự động và ngay lập tức sau khi lệnh bán chứng khoán trước đó được khớp thành công (Chỉ áp dụng với tài khoản chứng khoán thông thường).
  • Ứng trước tiền bán từng lần: Ứng trước toàn bộ hoặc một phần tiền bán đã khớp tại từng thời điểm nhà đầu tư thực hiện yêu cầu.
Cách thức ứng trước tiền bán:
  • Ứng trước tiền bán tự động: Chỉ cần đăng ký lần đầu, khi có lệnh khớp bán, sức mua trên tài khoản nhà đầu tư sẽ được tự động tăng lên. Nhà đầu tư đăng ký dịch vụ tại các Chi nhánh / Phòng Giao dịch của SSI, qua Trung tâm dịch vụ khách hàng SSI Contact Center 1900545471 hoặc liên hệ với chuyên viên tư vấn chứng khoán quản lý tài khoản để được hỗ trợ.
  • Ứng trước tiền bán từng lần: Không cần đăng ký, nhà đầu tư có thể thực hiện yêu cầu ứng trước bất cứ lúc nào khi có nhu cầu qua các kênh giao dịch tại SSI theo hướng dẫn tại đây.

 

Thao tác ứng trước tiền bán chứng khoán trên bàng giá SSI iBoard

Nhà đầu tư có thể tra cứu lịch sử ứng trước tiền bán của bản thân bất kỳ lúc nào trên các kênh giao dịch của SSI

Thao tác tra cứu lịch sử ứng trước tiền bán trên bàng giá SSI iBoard

Biểu phí dịch vụ ứng trước tiền bán tại Chứng khoán SSI:

  • Giá dịch vụ: 0.0389% / ngày
  • Tối thiểu: 50,000 đồng / lần ứng

Mở tài khoản Chứng khoán SSI để nắm bắt những cơ hội đầu tư hấp dẫn và giao dịch trực tuyến ngay một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả.

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI