Ban Điều hành các Chi nhánh

(Ông) NGUYỄN VĂN HIỂN

Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Công Trứ

(Ông) LÊ HẢI NAM

Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

(Bà) TRẦN HÀ VÂN

Giám đốc Phòng giao dịch Times City

(Ông) ĐOÀN MẠNH HÙNG

Giám đốc Phòng giao dịch Vạn Phúc

(Bà) TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH

Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai

(Bà) ĐỖ LAN PHƯƠNG

Giám đốc Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám

(Ông) TRẦN QUỐC CHÍ

Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ

(Ông) TRẦN QUANG BÌNH

Giám đốc Chi nhánh Mỹ Đình

(Ông) TẠ THANH THAO

Giám đốc Phòng giao dịch Lê Văn Lương

(Ông) THÂN TRUNG LIỆT

Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh

(Ông) TẠ MẠNH TÙNG

Giám đốc Chi nhánh Hải phòng

Công ty cổ phần chứng khoán SSI