Ban Điều hành các Chi nhánh

(Ông) NGUYỄN VĂN HIỂN

Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Công Trứ

(Bà) VŨ THỊ MAI ANH

Giám đốc Chi nhánh Nha Trang

(Bà) ĐỖ THỊ THANH THÚY

Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Cá nhân, Giám đốc Khu vực phía Bắc - Môi giới Khách hàng cá nhân, Giám đốc Bộ phận Quản trị Môi giới và Khách hàng, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.

(Ông) NGUYỄN TUẤN ANH

Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng

(Bà) TRẦN HÀ VÂN

Giám đốc Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo

(Ông) ĐỒNG VĂN TRANG

Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh

(Bà) TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH

Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai

(Bà) ĐỖ LAN PHƯƠNG

Giám đốc Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám

(Ông) NGUYỄN VĂN TOÀN

Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ

(Ông) TRẦN QUANG BÌNH

Giám đốc Chi nhánh Mỹ Đình

(Ông) TẠ THANH THAO

Giám đốc Phòng giao dịch Lê Văn Lương

(Ông) Thân Trung Liệt

Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh

Công ty cổ phần chứng khoán SSI