Đặt lệnh mua/bán

  Đặt lệnh Quý khách có thể đặt lệnh bằng một trong các cách sau: Vào menu Giao dịch chọn Đặt lệnh Click vào

Đấu giá mới nhất

Đặt lệnh mua/bán

 

Đặt lệnh

Quý khách có thể đặt lệnh bằng một trong các cách sau:

 • Vào menu Giao dịch chọn Đặt lệnh
 • Click vào nút  tại cuối góc phải các trang màn hình
 • Tại bảng giá, Quý khách có thể click chuột vào các mức giá hiển thị trên màn hình, hệ thống sẽ mở màn hình đặt lệnh và điền sẵn mã hợp đồng tương ứng
 • Nhấn vào nút  bên góc phải trên cùng bảng giá

Màn hình đặt lệnh mở ra, Quý khách điền các thông tin lệnh gồm Mã HĐ, Khối lượng, Giá, mã xác thực và nhấn Mua/Bán. Quý khách nhấn Xác nhận tại màn hình Xác nhận lệnh đặt để gửi lệnh vào sàn

Trạng thái lệnh

Chức năng này cho phép Quý khách xem được tất cả những thông tin và trạng thái lệnh đặt trong ngày giao dịch. Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể theo dõi và quản lý trạng thái các lệnh đã đặt theo 2 cách sau:

Cách 1: Vào menu “Giao dịch” -> “Trạng thái lệnh”

Cách 2: Sau khi đặt lệnh thành công, khách hàng có thể theo dõi trạng thái lệnh được hiển thị tự động ngay dưới màn hình đặt lệnh Mua/Bán

Các trạng thái lệnh thông thường:

 • Lệnh đang chờ khớp: Lệnh đã được chuyển vào hệ thống của HNX và đang chờ khớp.
 • Lệnh đã khớp hoàn toàn: Lệnh đã xử lý tại HNX và được khớp toàn bộ với số lượng chứng khoán phái sinh Quý khách đã đặt.
 • Lệnh khớp 1 phần: Lệnh đã xử lý tại HNX và đươc khớp một lượng nhỏ hơn với khối lượng Quý khách đã đặt
 • Lệnh đã khớp 1 phần và hủy phần còn lại: lệnh đã xử lý tại HNX, đã được khớp một lượng nhỏ hơn với khối lượng Quý khách đã đặt và phần còn lại chưa chưa khớp đã bị hủy.
 • Lệnh đang hủy : Trạng thái lệnh sau khi Quý khách hủy, đã được chuyển vào hệ thống cảu HNX và đang đợi hủy.Lệnh hủy bị từ chối
 • Lệnh đã được hủy: Đã được xử lý hủy thành công tại HNX.
 • Lệnh đang sửa: Trạng thái lệnh đã được xử lý và chuyển vào hệ thống của HNX và đang đợi sửa tại Sở
 • Lệnh đã sửa: Đã được xử lý sửa thành công tại HNX.
 • Lệnh bị từ chối tại SSI: Lệnh bị từ chối ngay tại hệ thống mà chưa chuyển được vào hệ thống của HNX
 • Lệnh bị từ chối tại sàn: Lệnh gửi thành công vào hệ thống của HNX nhưng bị từ chối tại HNX
 • Lệnh hủy bị từ chối: Lệnh hủy bị từ chối tại sàn HNX.
 • Lệnh sửa bị từ chối: Lệnh sửa bị từ chối tại sàn HNX
 • Không thành công: Là các lệnh đặt vào hệ thống SSI nhưng bị từ chối. Quý khách có thể xem lý do từ chối bằng cách di chuột vào tooltip tại ô trạng thái để biết chi tiết.

Lịch sử đặt lệnh

Để xem lịch sử các lệnh đặt trong quá khứ, Quý khách vào mục Lịch sử đặt lệnh trên menu Kiểm soát & QL Tài sản:
Thông tin lệnh đặt được hiển thị theo thời gian, Quý khách có thể lọc theo mã HĐ, loại lệnh, trạng thái lệnh, kênh đặt lệnh, và theo khoảng thời gian
Nhấn nút xem để xem chi tiết lệnh gốc và các lần sửa, hủy lệnh. Nhấn nút + để xem chi tiết nếu lệnh khớp theo nhiều mức giá

 

Với thời gian phục vụ liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, các dịch vụ trực tuyến của SSI sẽ giúp cho Nhà đầu tư có thể kiểm soát được tài khoản của mình mọi lúc, mọi nơi. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng click chọn từng dịch vụ.

 

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI