BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (TBD)

BÁO CÁO  Kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần  Kính

Trở về
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (TBD)

05/09/2023

BÁO CÁO 

Kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

        I. Giới thiệu về Tổ chức đăng ký chào mua công khai  

 1. Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN 

 1. Tên viết tắt: THIBIDI 

 1. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai 

 1. Điện thoại: 025 1383 6609 Fax: 025 1383 6070      Website: www.thibidi.com 

 1. Vốn điều lệ: 488.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi tám tỷ đồng) 

 1. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai  

       Số hiệu tài khoản: 7201100860008 

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600253826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 10/10/2022 

 • Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Mã ngành: 2710) 

 • Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất máy biến áp 

 1. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có 

        II. Giới thiệu về Công ty mục tiêu 

 1. Tên công ty mục tiêu: TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN 

 1. Tên viết tắt: EEMC 

 1. Địa chỉ trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 

 1. Điện thoại: 024 3882 0386/024 3883 3779     Fax: 024 3883 3819/024 3883 3113 

        Website: www.eemc.com.vn   

 1. Vốn điều lệ: 324.863.920.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tư tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng) 

 1. Mã cổ phiếu: TBD 

       III, Kết quả chào mua công khai 

 1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua: 6.880.000 cổ phiếu, tương ứng với 21,22% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của EEMC. 

 1. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.119.420 (Bằng chữ: Bảy triệu, một trăm mười chín nghìn, bốn trăm hai mươi) cổ phiếu của 08 nhà đầu tư. 

 1. Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.879.996  (Bằng chữ: Sáu triệu, tám trăm bảy mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi sáu) cổ phiếu của 08 nhà đầu tư.  

 1. Số lượng cổ phiếu của THIBIDI và của người có liên quan đối với EEMC trước khi chào mua: 8.088.137 cổ phiếu, tương ứng với 24,95% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. 

       Số lượng cổ phiếu của THIBIDI và của người có liên quan đối với EEMC sau khi chào mua: 14.968.133 cổ phiếu, tương ứng với 46,17%% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. 

 1. Giá chào mua: 96.600 đồng/cổ phiếu. 

 1. Nguồn vốn thực hiện chào mua: 664.607.613.600 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi tư tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm mười ba nghìn, sáu trăm đồng), sử dụng từ nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của THIBIDI. 

 1. Ngày kết thúc đợt chào mua: ngày 31/08/2023. 

 1. Đại lý chào mua công khai: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3936 6321         Fax: (84-24) 3936 6318       Website: www.ssi.com.vn 

 1. Tài liệu đính kèm

            - THI Báo cáo KQ chào mua công khai

Công ty cổ phần chứng khoán SSI