THÔNG BÁO: CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

THÔNG BÁO Chào bán cổ phiếu ra công chúng (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 439/GCN-UBCK do Chủ

Trở về
THÔNG BÁO: CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

25/12/2023

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 439/GCN-UBCK

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/12/2023)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

2. Tên viết tắt: SZC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

4. Số điện thoại: 0251.8860788 Số fax: 0251.8860783 Website: https://sonadezichauduc.com.vn/

5. Vốn điều lệ: 1.199.999.610.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu: SZC

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh 7 Tp.HCM

Số hiệu tài khoản: 118000142497

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600899948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 16/08/2023.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014) - Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. Mã ngành: 6810 (Chính).

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Đầu tư phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và sân golf; Kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng; Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản; Kinh doanh thu phí đường bộ.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. Mục đích chào bán

Căn cứ các Nghị quyết số 04/NQ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông của SZC thông qua, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.199.999.600.000 đồng. Theo đó, việc sử dụng vốn thu được đợt chào bán cho mục đích sau, với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới:

- Bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; và

- Tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn của Công ty

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 59.999.980 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 59.999.980 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 1.199.999.600.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.199.999.600.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không quy định.

8. Thời gian nhận đăng ký mua:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 31/01/2024

- Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 20/02/2024

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa được nêu tại Mục 11 của Thông báo này.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (tại địa chỉ: Tầng 9, Cao Ốc Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa được nêu tại Mục 11 của Thông báo này.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ 16/01/2024 đến ngày 20/02/2024

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

- Số tài khoản: 117002948403

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh 7 TP Hồ Chí Minh

12. Các tổ chức liên quan (Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính, Tổ chức tư vấn...):

- TỔ CHỨC TƯ VẤN:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84-28) 3824 2897 Fax: (+84-28) 3824 2997 Website: www.ssi.com.vn

- ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM.

Điện thoại: 028 3827 5026 Fax: 028 6291 0607 Website: www.rsm.com.vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Website Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức: https://sonadezichauduc.com.vn

- Website Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI: https://www.ssi.com.vn

Các tài liệu đính kèm:

- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán CP ra công chúng:

- Bản cáo bạch;

- Điều lệ công ty;

-  GCN dang ky doanh nghiep thay doi lan thu 12 ngày 16.08.2023;

NQ ĐHĐCĐ 04_NQ-SZC-ĐHĐCĐ 18.04.2023 và Bien ban hop ĐHĐCĐ;

NQ SZC HDQT Số 09. NQ thong qua trien khai phuong an chao ban them cp cho CD hh de tang von dieu le;

NQ SZC HDQT Số 13. NQ thong qua viec lam ro mot so nd trong PACBTCP cho CD hien huu de tang von dieu le;

BCTC da duoc kiem toan 31.12.2021;

BCTC da duoc kiem toan 31.12.2022;

-  BCTC soat xet giua nien do 2023;

- BCTC Quy III_2023;

Tai lieu lien quan den phuong an su dung von.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI