PLX: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng như sau:     Tài liệu đính kèm:  -

Công ty cổ phần chứng khoán SSI