THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

 

Trở về
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

08/12/2020

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 277 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/11/2020)

 1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
 2. Địa chỉ trụ sở chính: 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
 3. Số điện thoại: (84-24) 3771 8989                         Fax:     (84-24) 3771 8899
 4. Cổ phiếu chào bán:
 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
 • Loại cổ phiếu: Là cổ phiếu
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Số lượng đăng ký chào bán: 82.522.811 cổ phiếu
 1. Khối lượng vốn cần huy động: 82228.110.000 đồng (theo mệnh giá)
 2. Mục đích huy động vốn: đầu tư hệ thống cho Ngân hàng
 3. Phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
 4. Giá chào bán ra công chúng: 11.500 đồng/cổ phiếu
 5. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu
 6. Thời hạn nhận đăng ký mua: Công ty sẽ thông báo sau
 7. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 • Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
 • Số tài khoản phong toả: 9917040000535
 • Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)

Thông tin về Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam https://www.msb.com.vn/) và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (http://www.ssi.com.vn).

Hà Nội, ngày ... tháng 12 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty cổ phần chứng khoán SSI