THÔNG BÁO V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Căn

Trở về
THÔNG BÁO V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

23/07/2020

THÔNG BÁO

V/v: Niêm yết cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  • Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/07/2020 về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG.

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG trân trọng thông báo việc niêm yết chính thức cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

 1. Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG
 • Trụ sở chính: Khu Dịch vụ Logistics, cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
 • Điện thoại: Điện thoại: (84-24) 3761 6688                        Fax: (84-24) 3772 8668
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104960269 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/10/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 23/04/2020.
 • Vốn điều lệ: 630.449.640.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).
 1. Cổ phiếu niêm yết:
 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
 • Mã cổ phiếu: ASG
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu niêm yết: 63.044.964 cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu, không trăm bốn mươi bốn nghìn, chín trăm sáu mươi bốn cổ phiếu).
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 630.449.640.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).
 • Ngày niêm yết có hiệu lực: 17/07/2020.
 • Ngày chính thức giao dịch và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: Công ty sẽ thông báo sau.
 1. Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục đính kèm sẽ được cung cấp tại:
  • Đơn vị thông báo: Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Địa chỉ: Khu Dịch vụ Logistics, cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

     Điện thoại: (84-24) 3761 6688                                                                  Fax: (84-24) 3772 8668

     Website: www.asg.net.vn

  • Đơn vị tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 6321            Fax: (84-24) 3936 6318                

Website: www.ssi.com.vn

Trân trọng thông báo./.

 

Tài liệu đính kèm:

https://drive.google.com/drive/folders/1gvs1SRx6puPy2rKYgMDg751ANTRd8Kwh?usp=sharing

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

 

DƯƠNG ĐỨC TÍNH

Công ty cổ phần chứng khoán SSI