THÔNG BÁO V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings  tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố

Trở về
THÔNG BÁO V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

16/07/2020

THÔNG BÁO

V/v: Niêm yết cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 

tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

 • Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 14/07/2020 về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings trân trọng thông báo niêm yết chính thức cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

 1. Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
 • Trụ sở chính: Lô CN11+CN12, cụm CN An Đồng, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 • Điện thoại: 0903467576                                     
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/03/2017 thay đổi lần thứ 10 ngày 07/07/2020
 • Vốn điều lệ: 1.466.773.390.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng)
 1. Cổ phiếu niêm yết:
 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
 • Mã cổ phiếu: APH
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu niêm yết: 132.562.459 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi chín cổ phiếu)
 • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 1.325.624.590.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm hai mươi lăm tỷ sáu trăm hai mươi tư triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).
 • Ngày niêm yết có hiệu lực: 14/07/2020
 • Ngày chính thức giao dịch: 28/07/2020
 • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 41.500 đồng/cổ phiếu
 1. Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục đính kèm sẽ được cung cấp tại:
 • Đơn vị thông báo: Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
  • Địa chỉ: Lô CN11 + CN12, cụm CN An Đồng, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
  • Điện thoại: 0903467576                   
  • Website: www.anphatholdings.com
 • Đơn vị tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội
  • Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 3936 6321         
  • Fax: (84-24) 3936 6318               
  • Website: www.ssi.com.vn

 

Trân trọng thông báo./.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Đã ký)

 

 

   ĐINH XUÂN CƯỜNG

Công ty cổ phần chứng khoán SSI