THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

Trở về
THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

12/10/2023

THÔNG BÁO

CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

 1. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI
 1. Tên Tổ chức đăng ký chào mua công khai: PSA CARGO SOLUTIONS VIETNAM INVESTMENTS PTE. LTD. ("PSA")
 2. Địa chỉ trụ sở chính: 1 Harbour Drive, #03-00 PSA Horizons, Singapore 117352
 3. Số điện thoại: +65 62747111      Fax: Không có  Website: https://eng.sk.com/
 4. Vốn điều lệ: 10.000 SGD (bằng chữ: mười nghìn đô la Xin-ga-po)
 5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 202217290M do Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán của Xin-ga-po cấp ngày 19/05/2022 tại Xin-ga-po)/
 6. Ngành nghề kinh doanh chính: các công ty mẹ khác                  
 7. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có
 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY MỤC TIÊU
 1. Tên công ty mục tiêu: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM (“STG”)
 2. Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 3. Mã cổ phiếu: STG
 1. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA CÔNG KHAI

      Nâng tỷ lệ sở hữu tại STG.

 1. PHƯƠNG ÁN CHÀO MUA CÔNG KHAI
 1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua: 5.010.921 cổ phiếu cổ phiếu, tương ứng 5,1% vốn điều lệ của STG.
 2. Số lượng cổ phiếu của tổ chức đăng ký chào mua công khai và của người có liên quan đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua: 24.465.086 cổ phiếu STG, tương đương 24,9% vốn điều lệ của STG.

Số lượng cổ phiếu của tổ chức đăng ký chào mua công khai và của người có liên quan đối với công ty mục tiêu sau khi chào mua: lên đến 29.476.007 cổ phiếu, tương ứng 30% vốn điều lệ STG.

 1. Giá chào mua: 52.520 đồng/cổ phiếu
 2. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn tiền hiện có của PSA
 3. Thời hạn nhận đăng ký bán: từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến ngày 24 tháng 11 năm 2023.
 4. Đại lý chào mua công khai

       Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI:

  • Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
  • Điện thoại: (+84.28) 38 242 897
  • Website: www.ssi.com.vn
 • Địa điểm công bố Bản công bố thông tin;
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI: www.ssi.com.vn              
Tài liệu đình kèm:
 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI