Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN & DOWNLOAD BÁO CÁO Bước 1: Truy cập trang Web SSI theo đường dẫn sau: http://www.ssi.com.vn/  Bước

Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN & DOWNLOAD BÁO CÁO
Bước 1: Truy cập trang Web SSI theo đường dẫn sau: http://www.ssi.com.vn/ 
Bước 2: Chọn biểu tượng truy cập. 
Bước 3.1: Áp dụng với những khách hàng chưa đăng ký hoặc chưa có thông tin địa chỉ email 
Khách hàng gửi yêu cầu đăng ký đến địa chỉ email support@ssi.com.vn theo nội dung như sau: 
  • Email đăng ký nhận bản tin 
  • Số tài khoản 
  • Họ tên chủ tài khoản 
Bước 3.2: Áp dụng với những khách hàng đã đăng ký thông tin địa chỉ email
Nhập UserName (Đồng thời là email nhận lại password) 
Bước 4 : Kiểm tra hòm thư đăng ký nhận bản tin để biết được thông tin Password 
Bước 5 : Thực hiện đăng nhập vào Web site của SSI thực hiện download bản tin 
Bước 6 : Truy cập danh mục các báo cáo 
Bước 7 : Thực hiện download báo cáo bằng cách click vào tiêu đề báo cáo
 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI