Báo cáo công ty

Đấu giá mới nhất

Báo cáo công ty
HPG (MUA, Giá mục tiêu: 34.500 Đồng/cp): Biên lợi nhuận tiếp tục mở rộng trong Q1/2024
Chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận ròng năm 2024 từ 11,2 nghìn tỷ đồng lên 12,8 nghìn tỷ đồng, tăng 86,9% svck. Trong năm 2025, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của công ty sẽ tăng 31% svck đạt 16,7 nghìn tỷ đồng nhờ sản lượng HRC tăng 65% svck đạt 5,2 triệu tấn nhờ lò đầu tiên của Dung Quất 2 đi vào hoạt động (mặc dù chúng tôi giả định giá HRC trung bình sẽ giảm 3% để đẩy sản lượng bán hàng).
Sau khi điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận, chúng tôi nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 34.500 đồng/cổ phiếu (từ 31.200 đồng/cổ phiếu) và nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu HPG từ Khả quan lên MUA. Với triển vọng tăng trưởng tích cực của công ty trong 3 năm tới, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tích lũy trong các phiên giá điều chỉnh.

16/04/2024

Tải xuống
VHM (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 69.400 Đồng/cp): Tích cực mở rộng quỹ đất cho tăng trưởng dài hạn
Luận điểm đầu tư: Với mức giá hiện tại là 44.150 đồng/cổ phiếu, VHM giao dịch ở mức P/E 2024 là 7,1x và P/B 2024 là 0,9x - thấp hơn nhiều so với các công ty cùng ngành trong khu vực và trong nước. Với vị thế dẫn đầu thị trường bất động sản cả nước, chúng tôi cho rằng Vinhomes hoàn toàn có thể so sánh được với các chủ đầu tư trong khu vực. Với mức P/E trung bình của một số chủ đầu tư trong khu vực là 14,9x và P/B là 1,3x, chúng tôi đưa ra mức định giá đối với cổ phiếu VHM là 63.900 đồng/cổ phiếu và 92.900 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, dựa trên phương pháp RNAV, chúng tôi đưa ra mức định giá đối với cổ phiếu VHM là 60.400 đồng/cổ phiếu. Kết hợp cả hai phương pháp, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu cho VHM là 69.400 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá là 57,2% so với giá thị trường hiện tại.

15/04/2024

Tải xuống
DRC (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 34.100 Đồng/cp): Lợi nhuận tăng trưởng trở lại nhưng định giá đã ở vùng hợp lý
Vào tháng 10/2023, đơn khởi kiện được đệ trình về hành vi bán phá giá bởi lốp Thái Lan tại thị trường Mỹ. Cuộc điều tra chống bán phá giá đã được tiến hành và phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra trong nửa cuối năm 2024 (khoảng vào tháng 7 đến tháng 11 tùy thuộc vào tốc độ xử lý vụ việc). Điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận cho DRC trong dài hạn. Với môi trường lãi suất thấp hơn thời điểm dịch Covid, chúng tôi nâng P/E mục tiêu cho DRC lên 14x (từ 12x). Chúng tôi cũng chuyển cơ sở định giá sang bình quân năm 2024-2025 (từ năm 2024) và đưa ra mức giá mục tiêu mới là 34.100 đồng/cổ phiếu (từ 28.400 đồng). Theo đó chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu DRC. 

15/04/2024

Tải xuống
HHV (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 16.000 Đồng/cp): Cập nhật KQKD năm 2023 & CVPT - Lợi nhuận khó tăng trưởng mạnh trên mức nền so sánh cao
Định giá: Chúng tôi áp dụng P/E mục tiêu là 16x, và đưa ra giá mục tiêu cho HHV là 16.000 đồng/cổ phiếu. Với tiềm năng tăng giá 6,3%, chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP cho HHV.
Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi cho rằng, KQKD Q1/2024 sẽ không quá bất ngờ nên dự kiến sẽ không tác động đáng kể đến diễn biến giá cổ phiếu. Thay vào đó, chúng tôi cho thị trường sẽ chú ý hơn đến HHV khi có các thông báo trúng thầu mới (nếu có) và các đợt phát hành cổ phiếu như dự kiến vào nửa cuối năm 2024.

11/04/2024

Tải xuống
VHC (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 78.500 Đồng/cp): Cập nhật KQKD Q4/2023 & 2T2024: Giá bán cá tra có thể đã chạm đáy
Luận điểm đầu tư: Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu VHC, với giá mục tiêu là 78.500 đồng/cổ phiếu (từ 64.500 đồng/cổ phiếu) khi chúng tôi chuyển cơ sở định giá đến giữa năm 2025. Chúng tôi tăng P/E mục tiêu cho VHC lên 12x (từ 10x) vì chúng tôi cho rằng lợi nhuận đã chạm đáy trong năm 2023, cùng với môi trường lãi suất thấp hơn dự kiến. Theo đó, tiềm năng tăng giá đối với giá mục tiêu mới là 4,4% và VHC hiện đang giao dịch ở mức P/E 2024 là 14x và P/E 2025 là 10x, nằm trong vùng P/E 10 năm dao động từ 6x-19x.

04/04/2024

Tải xuống
MWG (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 56.200 Đồng/cp): Lợi nhuận đi lên từ đáy
Cổ phiếu MWG có thể bị loại khỏi chỉ số VNDiamond Index (chúng tôi đã đề cập trong báo cáo vào tháng 11/2023), điều này có thể gây ra áp lực bán ra cổ phiếu từ DCVFM Diamond ETF. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy áp lực bán nói trên có thể bớt gay gắt hơn so với tháng 11 (hiện DCVFM Diamond ETF nắm giữ khoảng 49 triệu cổ phiếu MWG so với mức khoảng 60 triệu cổ phiếu vào tháng 11). Ngoài ra, lợi nhuận của mảng điện thoại điện máy phục hồi rõ ràng hơn (biên LNTT cải thiện 60 điểm cơ bản so với quý trước trong Q4/2023 so với chỉ 10 điểm cơ bản so với quý trước trong Q3/2023) và mảng bách hóa (có biên LNTT cải thiện 160 điểm cơ bản so với quý trước trong Q4/2023 so với 30 điểm cơ bản so với quý trước trong Q3/2023) có thể tạo ra sức mua cho các nhà đầu tư muốn tiếp cận ngành bán lẻ bách hóa đầy triển vọng ở Việt Nam vốn được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi từ thương mại truyền thống sang thương mại hiện đại. Do áp lực bán có thể giảm bớt và sự phục hồi trong Q4/2023 rõ ràng hơn, chúng tôi nâng P/E mục tiêu cho mảng điện thoại điện máy từ 8x lên 11x (mức này vẫn thận trọng so với P/E lịch sử là 15x). Hiện chúng tôi chuyển cơ sở định giá năm 2024-2025 (từ 2024) để đưa ra giá mục tiêu mới là 56.200 đồng/cổ phiếu (từ 47.800 đồng), theo đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với MWG.
 

03/04/2024

Tải xuống
DGC (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 133.000 Đồng/cp): Cập nhật ĐHCĐ năm 2024
Chúng tôi áp dụng mức P/E mục tiêu không đổi là 12x và ước tính lợi nhuận bình quân năm 2024-2025 và đưa ra giá mục tiêu mới là 133.000 đồng/cổ phiếu (từ 142.000 đồng), do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu DGC. Lợi nhuận nửa đầu năm 2024 dự kiến giảm có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu sau một thời gian tăng giá mạnh, tuy nhiên chúng tôi cho rằng thời điểm giá điều chỉnh là cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn có thể tích lũy cổ phiếu.

03/04/2024

Tải xuống
PVT (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 33.000 Đồng/cp): KQKD 2023 và Triển vọng 2024 - Tiếp tục chu kỳ đi lên của ngành
Nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN. Chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu đến giữa năm 2025 là 33.000 đồng/cp (tiềm năng tăng giá là 15%) dựa trên P/E dự phóng là 10x. Chúng tôi ước tính tăng trưởng LNTT cốt lõi lần lượt đạt 18,7% và 17% cho năm 2024 và 2025 (không tính đến lợi nhuận bất thường từ việc bán tàu).

01/04/2024

Tải xuống
DBD (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 58.000 Đồng/cp): KQKD quý 4 thấp hơn ước tính do chi tiêu cho sức khỏe bị giảm sút
Chúng tôi duy trì giá mục tiêu 58.000 đồng/cổ phiếu, khi kết hợp của phương pháp DCF (WACC: 6,51%, tăng trưởng: 2%, CAGR LNST 2024-2027: 13%) và P/E mục tiêu là 15x (từ 13x). Với tiềm năng tăng giá 3%, chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu DBD.

29/03/2024

Tải xuống
NT2 (BÁN, Giá mục tiêu: 22.900 Đồng/cp): Công suất phát điện thấp có thể tạo ra lỗ trong năm 2024
Luận điểm đầu tư: Mặc dù NT2 không có kế hoạch đại tu trong năm 2024, cho thấy cơ hội phục hồi sản lượng và lợi nhuận của công ty, tuy nhiên, chúng tôi lo ngại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể giảm sự phụ thuộc vào điện khí vào năm 2024 (bao gồm cả NT2) vì 1) vấn đề nguồn cung khí hiện tại có thể không thuận lợi cho EVN huy động điện khí như một nguồn ổn định để đáp ứng nhu cầu điện và 2) EVN rất có thể sẽ ưu tiên các nguồn điện rẻ hơn để giảm lỗ hoặc ít nhất cố gắng hòa vốn vào năm 2024, như điện than, thủy điện và năng lượng tái tạo. Do đó, chúng tôi cho rằng NT2 sẽ phải đối mặt với tình trạng sụt giảm sản lượng trong một năm nữa (chúng tôi ước tính giảm 54,4% svck). Với công suất phát điện thấp so với năm 2023, chúng tôi hiện ước tính công ty có thể lỗ 261 tỷ đồng trong năm 2024. Chúng tôi kết hợp phương pháp DCF và EV/EBITDA đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 22.900 đồng (thấp hơn 8% so với giá hiện tại), do đó, chúng tôi hiện có khuyến nghị BÁN đối với cổ phiếu NT2.

29/03/2024

Tải xuống
PTB (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 64.800 Đồng/cp): Nhu cầu đá hồi phục nhờ các dự án đầu tư công
Luận điểm đầu tư. PTB đang hoạt động tích cực hơn so với ngành gỗ nhờ có khách hàng lớn (Masterband, và Melissa & Doug, GigaCloud). Ngoài ra, lợi nhuận ổn định của công ty cho thấy năng suất lao động được tối ưu hóa giúp biên lợi nhuận gộp của mảng gỗ vượt mức trung bình ngành từ 3% đến 4%. Chúng tôi nhận thấy sản xuất đá dự kiến phục hồi trong năm 2024-2025, nhờ các dự án đầu tư công như mở rộng nhà ga T3 của Sân bay Tân Sơn Nhất và Sân bay Long Thành với tổng giá trị 600 tỷ đồng. PTB đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2024 và 2025 lần lượt là 12,6x và 10,8x, thấp hơn một chút so với các công ty cùng ngành (12,8x trong năm 2024). Chúng tôi áp dụng mức P/E trung bình cho ngành gỗ là 12x và ngành đá là 11x, và đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm cho PTB là 64.800 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 1% so với giá hiện tại). Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu PTB.

28/03/2024

Tải xuống
PC1 (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 30.700 Đồng/cp): Năm 2024 đánh dấu sự phục hồi lợi nhuận
Định giá: Chúng tôi áp dụng mô hình định giá DCF đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 30.700 đồng/cổ phiếu, với tiềm năng tăng giá là 8,5%. Theo đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PC1.

27/03/2024

Tải xuống
BMP (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 112.000 Đồng/cp): Lợi nhuận cao giúp duy trì tỷ suất cổ tức cao
Luận điểm đầu tư: Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu BMP. Chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu mới là 112.000 đồng/cp (từ 103.400 đồng/cp), khi chúng tôi điều chỉnh tăng 8% LNST năm 2024 so với ước tính cũ, tương đương với tiềm năng tăng giá là 1% svck (tỷ suất cổ tức là 10%).

25/03/2024

Tải xuống
KDH (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 41.300 Đồng/cp): Phát hành riêng lẻ kỳ vọng đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng tại các dự án lớn ở TP. HCM
Chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu KDH lên KHẢ QUAN đồng thời nâng giá mục tiêu lên 41.300 đồng/cp (tiềm năng tăng giá là 11,3%) [so với giá mục tiêu trước đó là 30.950 đồng/cổ phiếu]. Chúng tôi thay đổi giả định về giá trị thị trường của Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo và Khu đô thị Green Village dự kiến sẽ ra mắt trong 2 năm tới. Năm 2023 là năm thứ 3 KDH ghi nhận kết quả kinh doanh giảm svck, với doanh thu thuần đạt 2,09 nghìn tỷ đồng (giảm 28,1% svck) và LNST đạt 730,5 tỷ đồng (giảm 32,5% svck). Kết quả này thấp hơn nhiều so với dự báo năm 2023 của chúng tôi lần lượt là 2,39 nghìn tỷ đồng và 1,03 nghìn tỷ đồng do công ty ghi nhận doanh số bán bất động sản thực tế tại dự án Classia ở TP.HCM thấp hơn.

25/03/2024

Tải xuống
QNS (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 57.400 Đồng/cp): Mảng đường giúp duy trì tỷ suất cổ tức cao
Luận điểm đầu tư: Chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu QNS lên KHẢ QUAN (từ TRUNG LẬP) với giá mục tiêu là 57.400 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 19% (tổng mức sinh lời là 23%). Chúng tôi cho rằng QNS có khả năng duy trì mức tăng trưởng nhẹ về lợi nhuận trong năm 2025, do mảng đường tiếp tục duy trì lợi nhuận, mảng sữa đậu nành trở lại mức bình thường và thu nhập tài chính của công ty tăng trưởng nhờ số dư tiền mặt ròng đáng kể (tương đương 24% vốn hóa). Ngoài ra, lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2023 của QNS dẫn đến việc phân phối lợi nhuận ròng 50% thành cổ tức tiền mặt. Chúng tôi lưu ý rằng QNS đã trả từ 60-80% lợi nhuận ròng thành cổ tức từ năm 2020 đến năm 2022. Do đó, với mức lợi nhuận cao, chúng tôi dự báo QNS có thể sẽ tăng cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2025, dự kiến ở mức 4.500-5.000 đồng/cổ phiếu (tỷ suất cổ tức 10-11% cho năm 2025).

25/03/2024

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI