Báo cáo công ty

Báo cáo công ty
PVT: Dự báo lợi nhuận quý 3/2019: Có dấu hiệu tăng trưởng khả quan

Với giá hiện tại, công ty đang giao dịch với P/E năm 2019 và 2020 lần lượt là 8,8x và 7,7x. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu cho PVT là 17.500 đồng/cp, và khuyến nghị Phù hợp Thị trường đối với cổ phiếu này. Chúng tôi sẽ xem xét điều chỉnh định giá và giá mục tiêu sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019. Theo quan điểm của chúng tôi, việc ký hợp đồng dài hạn với NSR, được kỳ vọng sẽ diễn ra trong năm 2020, sẽ là một yếu tố tích cực cho PVT.

18/10/2019

Tải xuống
PPC: Kết quả kinh doanh Quý 3/2019
Ở mức giá hiện tại, PPC đang giao dịch ở PE và PB 2019 dự phóng lần lượt là 8,4x và 1,44x. Theo ước tính của chúng tôi, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của PPC có thể giảm 8% YoY đạt 1,03 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng đây là mức định giá hợp lý do lợi nhuận năm 2019 ước tính giảm nhẹ. Ngoài ra, triển vọng năm 2020 có thể kém khả quan khi thời tiết thoát khỏi chu kỳ El Nino, không còn nóng và khô hạn.

18/10/2019

Tải xuống
HDB: Định giá hấp dẫn

Với mức giá hiện tại là 26.650 đồng/cp, HDB đang được giao dịch với P/B dự phóng năm 2019 và 2020 lần lượt là 1,4x và 1,32x, thấp hơn P/B trung bình của toàn hệ thống là 1,56x cho năm 2019 và 1,28x cho năm 2020. Với P/B mục tiêu là 1,3x cho ngân hàng mẹ và 3,5x cho HDSaison, sử dụng giá trị sổ sách của năm 2020, chúng tôi đặt giá mục tiêu ở mức 31.100 đồng/cp, tương đương P/B dự phóng năm 2020 hợp nhất là 1,54x, cao hơn 10,3% so với giá hiện tại. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN cho cổ phiếu này.

16/10/2019

Tải xuống
PLX: Cập nhật công ty

Ước tính hiện tại của chúng tôi về doanh thu và lợi nhuận trước thuế của PLX năm 2019 lần lượt là 196,5 nghìn tỷ đồng (+ 2,4% YoY) và 5,5 nghìn tỷ đồng (+ 7,3% YoY). Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu, với giá mục tiêu 1 năm không đổi là 73.100 đồng/ cổ phiếu. Giá cổ phiếu có thể được hỗ trợ nếu PLX quay trở lại danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ tại HOSE trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết hơn sau khi công ty công bố báo cáo tài chính của quý 3.

14/10/2019

Tải xuống
FPT: Cập nhật công ty

Với mức giá hiện tại là 56.400 đồng/ cổ phiếu, FPT đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 là 12,9 lần và 10,9 lần. Chúng tôi tiếp tục duy trì ước tính và quan điểm đầu tư như trong báo cáo gần đây. Năm 2019, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 28,1 nghìn tỷ đồng (+20,9% YoY) và 4,8 nghìn tỷ đồng (+24,5% YoY). Năm 2020, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 33,4 nghìn tỷ đồng (+19,1% YoY) và 5,69 nghìn tỷ đồng (+18,6% YoY). Do đó, chúng tôi nhắc lại khuyến nghị MUA đối với FPT, giá mục tiêu 1 năm là 67.000 đồng/cp (tăng 18,8% so với giá hiện tại).

10/10/2019

Tải xuống
PTB: Tóm tắt chuyến thăm công ty

Chúng tôi xem xét lại định giá giữa năm 2019-2020 và điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm là 87.000 đồng/cp (từ 80.000 đồng/cp). Giá mục tiêu của chúng tôi được đưa ra dựa trên phương pháp SOTP, tương đương P/E năm 2019 và 2020 lần lượt là 9,5x và 8,0x. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu này.

07/10/2019

Tải xuống
QNS: Dự báo lợi nhuận tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2019/2020

Với giá thị trường hiện tại là 29.700 đồng/cp, QNS đang giao dịch với mức P/E dự phóng cho năm 2019 và 2020 lần lượt là 7,5x và 7,3x, thấp hơn 50% so với định giá chung trên thị trường. Chúng tôi cho rằng đây là mức giá khá rẻ, mặc dù thực tế chúng tôi đồng ý với việc cổ phiếu có thể giao dịch ở mức chiết khấu do công ty hạn chế các hoạt động quan hệ nhà đầu tư và mảng kinh doanh đường là loại hàng hóa biến động chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kinh danh của công ty. Giá mục tiêu 1 năm của QNS là 35.400 đồng/cp (giảm từ 37.500 đồng/cp), dựa trên P/E mục tiêu là 6x cho mảng đường và sinh khối  và 10x cho mảng sữa đậu nành và các ngành tiêu dùng khác (bánh mứt kẹo, bia và nước giải khát). Với giá mục tiêu tăng 19,2% so với giá hiện tại, chúng tôi vẫn giữ khuyến nghị Khả quan cho cổ phiếu này.

04/10/2019

Tải xuống
TPB: Nhiều yếu tố tác động tăng giá

Với mức giá hiện tại là 22.400 đồng / cổ phiếu, TPB đang giao dịch tương ứng ở mức PBR 2019E và 2020E là 1,45x và 1,15x. Tỷ lệ P/B bằng với mức trung bình của ngành là 1,45 lần cho năm 2019 và thấp hơn mức trung bình của ngành là 1,21 lần cho năm 2020. Chúng tôi đã điều chỉnh PB mục tiêu từ 1,6x xuống 1,3x do các chỉ tiêu ngành giảm. Sử dụng BVPS 2020, giá mục tiêu 1 năm tới là 25.200 đồng/ cổ phiếu, tăng 12,8% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu.

03/10/2019

Tải xuống
PLX: Cập nhật công ty
Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế của PLX năm 2019 lần lượt là 196,5 nghìn tỷ đồng (+ 2,4% YoY) và 5,5 nghìn tỷ đồng (+ 7,3% YoY). Chúng tôi đánh giá Khả quan đối với PLX với giá mục tiêu 1 năm là 73.100 đồng/ cổ phiếu. Chúng tôi sẽ cung cấp báo cáo phân tích chi tiết sau khi công ty công bố báo cáo tài chính của quý 3.

01/10/2019

Tải xuống
SCS: Tóm tắt chuyến thăm công ty

Ở mức giá thị trường hiện tại, SCS đang được giao dịch với P/E là 19,7x, khá hợp lý đối với một công ty có mức tăng trưởng lợi nhuận 20% YoY.

30/09/2019

Tải xuống
PHR: Tiền bồi thường đất sẽ được nhận trong nửa cuối năm 2019

Về kết quả kinh doanh, chúng tôi tin rằng sau mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ ghi nhận trong 2019, lợi nhuận sẽ đi ngang năm 2020 và có thể sẽ giảm sút trong năm 2021 do không còn các khoản thu nhập bất thường từ bồi thường đất và thực chất tiền thuê khu công nghiệp sẽ được ghi nhận dàn trải trong thời hạn thuê 50 năm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, mức tăng trưởng mạnh 6 tháng cuối năm 2019 và cổ tức 40% và 50% trên mệnh giá (tỷ suất cổ tức 7,3% và 9,1%) cho năm 2019 và 2020 là các yếu tố hỗ trợ cho cổ phiếu. Chúng tôi đánh giá KHẢ QUAN cho PHR với thời gian đầu tư 1 năm.

27/09/2019

Tải xuống
VNM: Cập nhật công ty

Chúng tôi ước tính VNM sẽ đạt 57.290 tỷ đồng (+9% YoY) doanh thu thuần và 10.980 tỷ đồng (+7.5% YoY) lợi nhuận ròng trong năm 2019. Giá mục tiêu 1 năm cho VNM là 130.000 đồng/cp, và chúng tôi giữ khuyến nghị Phù hợp Thị trường cho cổ phiếu này.

26/09/2019

Tải xuống
BID: Cổ phiếu hồi phục – nâng hạng lên Khả quan

Chúng tôi nâng tỷ lệ P/B mục tiêu cho BID từ 1,8x lên 2,0x, do đó giá mục tiêu là 42.900 đồng/cp, dựa trên BVPS 2020 (trước đó là 35.700 đồng/cp dựa trên BVPS 2019). Giá mục tiêu tăng 7,5% so với giá hiện tại, chúng tôi nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN cho cổ phiếu này.

25/09/2019

Tải xuống
GAS: Cập nhật kết quả kinh doanh sơ bộ quý 3/2019

Chúng tôi hiện ước tính công ty sẽ đạt 71,83 nghìn tỷ doanh thu thuần (+5,5% YoY) và 13,8 nghìn tỷ lợi nhuận ròng (+21,3% YoY), dựa trên giả định GAS sẽ áp dụng giá thị trường cho tất cả các nhà máy điện trong năm 2019 (và ghi nhận hồi tố thu nhập bất thường trong quý 4/2019). Chúng tôi cũng giả định giá FO trong năm 2019 là 380 USD/tấn, khi giá FO trung bình YTD là 391 USD/tấn. Giá mục tiêu cho GAS duy trì ở mức 114.500 đồng/cp, thấp hơn 10% so với giá của phiên ngày hôm qua. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho cổ phiếu này.

20/09/2019

Tải xuống
GEX: Cập nhật công ty

Với mức giá hiện tại, GEX đang được giao dịch ở mức P/E 2019 là 11,7x. chúng tôi duy trì khuyến nghị Phù hợp Thị trường cho cổ phiếu này, với giá mục tiêu cả năm là 22.500 đồng/cp dựa trên PE mục tiêu cho các mảng thiết bị điện, logistics và tiện ích vẫn giữ nguyên lần lượt là 121, 9x và 8x. Định giá của chúng tôi không bao gồm mảng bất động sản cho đến khi công ty công bố kế hoạch dự án chi tiết.

17/09/2019

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI