Báo cáo công ty

Báo cáo công ty
HT1 (Mua, Giá mục tiêu: 16.000 Đồng/cp): Tỷ suất lợi nhuận gộp Q2/2020 ở mức cao nhất trong vòng 4 năm, bù đắp cho sản lượng tiêu thụ giảm

Doanh thu Q2/2020 của HT1 giảm 14% so với cùng kỳ đạt 2.035 tỷ đồng, do nhu cầu thị trường sụt giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đi ngang so với Q2/2019 đạt 257 tỷ đồng. Nếu không bao gồm khoản chi phí khác 14 tỷ đồng cho các hoạt động tài trợ, lợi nhuận trước thuế thực tế tăng 4,5% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh cải thiện là nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể do chi phí nhiên liệu ở mức thấp cũng như tỷ trọng sản lượng thuê ngoài giảm. Vì lợi nhuận trước thuế Q2/2020 sát với ước tính của chúng tôi, nên chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận trước thuế cho năm 2020 đạt 950 tỷ đồng (+2% so với cùng kỳ). Trong năm 2021, chúng tôi ước tính lợi nhuận của HT1 tăng 11% đạt 1.052 tỷ đồng nhờ nhu cầu thị trường được kỳ vọng phục hồi và chi phí tài chính giảm. Chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu từ KHẢ QUAN lên MUA, với giá mục tiêu 1 năm là 16.000 đồng/cp dựa trên P/E và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt là 8 lần và 4,5 lần. Tỷ suất cổ tức 9,3% được chi trả vào tháng 12 cũng là yếu tố hỗ trợ tăng giá cổ phiếu.

05/08/2020

Tải xuống
MWG: Kết quả kinh doanh tháng 6 sát với ước tính của SSI

Quan điểm đầu tư: Khả năng giành được thị phần của MWG trong giai đoạn dịch bệnh này khá rõ ràng qua thông báo kết quả kinh doanh gần đây nhất cùng với bảng cân đối kế toán lớn và có tính thanh khoản. Kết quả kinh doanh tháng 6 cũng sát với ước tính của chúng tôi, mặc dù tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của MWG trong 6 tháng cuối năm 2020 có thể rõ ràng hơn so với 6 tháng đầu năm 2020, do chi tiêu hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm. Số trường hợp nhiễm Covid-19 mới bắt đầu tăng trở lại, do đó Đà Nẵng đã tiến hành giãn cách xã hội lần thứ hai và chúng tôi quan ngại tác động lớn hơn của lần bùng phát thứ hai này tới 3.500 cửa hàng trên cả nước của MWG – một số cửa hàng có thể phải tạm thời đóng cửa. Chúng tôi đang xem xét lại khuyến nghị, giá mục tiêu và ước tính lợi nhuận trong khi chờ cuộc họp với các chuyên viên phân tích được tổ chức vào ngày 21/8/2020.

05/08/2020

Tải xuống
POW (Khả quan, Giá mục tiêu: 12.000 Đồng/cp): Trích lập dự phòng, Hạ giá mục tiêu

Tóm tắt đầu tư: POW ghi nhận mức tăng trưởng +7,7% so với cùng kỳ đối với lợi nhuận sau thuế Q2/2020 do tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn, chi phí lãi giảm, và hoàn nhập chi phí chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. Tuy nhiên vấn đề nợ xấu vẫn chưa được giải quyết do giữa PVPower và EVN vẫn chưa xác định tỷ giá để tính toán giá điện cho nhà máy Cà Mau và EVN. Tính đến thời điểm 30/6/2020, tổng nợ xấu là 1.537 tỷ đồng; trong đó đã trích lập dự phòng 624 tỷ và dự kiến thu hồi 914 tỷ. Tuy nhiên, khoản dự kiến thu hồi chưa xác định được rõ thời gian nên chúng tôi thận trọng giả định chi phí dự phòng sẽ tăng thêm 217 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2020 và tổng chi phí dự phòng năm 2020 tăng lên 589 tỷ đồng. Điều này khiến chúng tôi điều chỉnh giảm 18% ước tính đối với lợi nhuận sau thuế năm 2020 xuống 2,1 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2021, chúng tôi ước tính lợi nhuận sau thuế tăng 8,7% so với cùng kỳ do dư nợ bằng đồng USD và EUR giảm làm giảm chi phí lãi vay. Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống 12.000 đồng/cp, với triển vọng tăng giá là 29% và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN.

04/08/2020

Tải xuống
HDB: Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế Q2/2020 tốt hơn ước tính

HDB đã công bố lợi nhuận trước thuế Q2/2020 đạt 1.657 tỷ đồng (tăng 49% YoY), trong đó 1.395 tỷ đồng (+67% YoY) từ ngân hàng mẹ và 277 tỷ đồng (+1,7% YoY) từ HDSaison. Kết quả này vượt mong đợi của chúng tôi chủ yếu xuất phát từ tăng trưởng tín dụng vượt trội từ cả phân khúc SME và tài chính tiêu dùng – đây vốn là những phân khúc được đánh giá là có thể chịu ảnh hưởng lớn hơn từ đại dịch. Cả hai phân khúc này đều đạt mức tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ là +16,8% YTD và +7,2% YTD, giúp HDB đạt tăng trưởng tín dụng +10,3% YTD. Tuy nhiên, tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của HDB đã tiếp tục giảm từ 81% xuống 72% chỉ sau sáu tháng do chất lượng tín dụng vẫn chịu áp lực. Chúng tôi đang xem xét các dự báo trong khi chờ cuộc họp với ngân hàng vào cuối tuần này.

04/08/2020

Tải xuống
GAS (Khả quan, Giá mục tiêu: 74.000 Đồng/cp): Kì vọng lợi nhuận năm 2021 tăng trở lại nhờ giá dầu tăng và thêm sản lượng khí từ mỏ Sao Vàng

Mặc dù ước tính 2020/2021 của chúng tôi hầu như không thay đổi, chúng tôi nâng khuyến nghị đối với GAS từ Phù hợp Thị trường lên KHẢ QUAN do giá thị trường đã giảm về mức hấp dẫn. Giá cổ phiếu GAS giảm gần đây theo thị trường chung do Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng nên chúng tôi cho rằng thời điểm hiện tại là khá hấp dẫn để tích lũy cổ phiếu. Ngoài ra, khi xem xét cơ sở định giá tính đến năm 2021, chúng tôi tăng giá mục tiêu 1 năm lên 74.000 đồng/ cổ phiếu (từ 71.000 đồng/cổ phiếu), dựa trên P/E mục tiêu không đổi là 16x kết hợp với phương pháp DCF. Giá mục tiêu mới của chúng tôi tăng 13% so với giá tại ngày 31/7/2020 và nếu bao gồm tỷ suất cổ tức, tổng mức tăng ước tính là 18%.

04/08/2020

Tải xuống
VCB (Phù hợp Thị trường): Cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020
Trong cuộc họp thông báo kết quả kinh doanh Q2/2020 của VCB vào tuần trước, có một số điểm chính như dưới đây. Chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2020 của VCB đạt 22.159 tỷ đồng (-4,2% so với cùng kỳ), và khuyến nghị hiện tại đối với cổ phiếu là Phù hợp thị trường.

03/08/2020

Tải xuống
PLC (Khả quan, Giá mục tiêu: 18.600 Đồng/cp): Kết quả kinh doanh Q2/2020 tốt hơn ước tính

Chúng tôi hiện khuyến nghị KHẢ QUAN đối với PLC với giá mục tiêu 1 năm là 18.600 đồng/ cổ phiếu, tăng 25% so với giá hiện tại. Ngoài triển vọng cơ bản tích cực của cổ phiếu được hưởng lợi từ đầu tư công, PLC cũng có chính sách cổ tức hấp dẫn, với tỷ lệ cổ tức trong quá khứ ở mức khoảng 80% lợi nhuận hàng năm và không có kế hoạch đầu tư lớn trong thời gian tới. Tỷ suất cổ tức năm 2019 ở mức 13% dựa trên giá thị trường cuối năm 2019.

31/07/2020

Tải xuống
SCS (Phù hợp Thị trường, Giá mục tiêu: 120.200 Đồng/cp): Hạ khuyến nghị xuống Phù hợp thị trường

Sản lượng hàng hóa của SCS giảm 24% so với cùng kỳ trong Q2/2020 do dịch Covid-19. Sản lượng hàng hóa quốc tế giảm 27% so với cùng kỳ và sản lượng hàng hóa nội địa giảm 14% so với cùng kỳ. Hàng hóa xuất khẩu ít bị ảnh hưởng hơn so với hàng hóa nhập khẩu.

Doanh thu giảm 23,7% so với cùng kỳ do sản lượng hàng hóa giảm trong khi nhuận trước thuế ít bị ảnh hưởng do cắt giảm chi phí.

Chúng tôi hạ ước tính cho năm 2020 và 2021 để phản ánh các giả định trong kịch bản cơ sở mới đối với dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020-2021, với lợi nhuận trước thuế năm 2020 ước đạt 461 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ.

Chúng tôi hạ khuyến nghị xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG, với giá mục tiêu 1 năm là 120.200 đồng/cp.

31/07/2020

Tải xuống
TDM (Khả quan, Giá mục tiêu: 27.300 Đồng/cp): Sản lượng tăng chậm trong 6 tháng 2020
Chúng tôi hạ triển vọng tăng trưởng sản lượng tiêu thụ nước tại TDM trong năm 2020 từ mức 10% xuống mức 4%, do nhu cầu tiêu thụ tại các khu công nghiệp (khách hàng chiếm 80% sản lượng tiêu thụ của TDM) tăng trưởng chậm. Biên lợi nhuận được cải thiện nhờ giá nước tăng 5% mỗi năm trong khi các chi phí chủ yếu như khấu hao và nguyên nhiên liệu giảm nhẹ 2,7%. Với giả định Covid 19 còn diễn biến phức tạp đến năm 2021, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ nước tại Dĩ An và Bàu Bàng, mức giá mục tiêu được điều chỉnh ở mức 27.300 đồng/CP (giảm 2,7% so với giá mục tiêu trước đó). Do đó, chúng tôi hạ khuyến nghị MUA thành KHẢ QUAN đối với cổ phiếu TDM.

30/07/2020

Tải xuống
QNS (Khả quan): Doanh thu sữa đậu nành phục hồi giữa đại dịch
Hiện tại chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu QNS do chúng tôi ước tính mảng đường sẽ phục hồi trong năm 2021, với (1) sản lượng RS cải thiện 30% do sản lượng mía cao hơn và doanh thu đường RE tăng gấp đôi so với cùng kỳ; (2) mảng điện sinh khối cải thiện đáng kể nhờ giá bán và sản lượng sản xuất tăng; và (3) doanh thu sữa đậu nành phục hồi tiếp giữa đại dịch. Kết quả kinh doanh Q2 tốt hơn ước tính và những dấu hiệu tăng trưởng đầy hứa hẹn trong mảng điện sinh khối cũng củng cố thêm nhận định của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang xem xét lại ước tính và giá mục tiêu cho cổ phiếu QNS.

30/07/2020

Tải xuống
PNJ (Bán, Giá mục tiêu: 50.300 Đồng/cp): Thu nhập khả dụng giảm tác động đến doanh thu

Quan điểm đầu tư: Chúng tôi duy trì khuyến nghị BÁN đối với cổ phiếu PNJ, với giá mục tiêu giảm xuống còn 50.300 đồng/cp (giảm 5,8% từ mức giá mục tiêu trước đây) – giảm 7% so với giá hiện tại dựa trên hệ số P/E mục tiêu không thay đổi là 13 lần. Khuyến nghị BÁN của chúng tôi dựa trên quan điểm rằng mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ của PNJ khó có thể tiếp tục trong các quý tới, do công ty đã triển khai rất nhiều hoạt động khuyến mại; tác động của dịch bệnh kéo dài làm giảm thu nhập khả dụng trong nước; và khả năng cắt giảm chi phí bị giới hạn. Nhờ hoạt động khuyến mãi hấp dẫn, doanh thu bán lẻ trong tháng 6 tăng 26% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu bán buôn giảm 33% so với cùng kỳ trong tháng 6, cho thấy nhu cầu trang sức vẫn còn yếu tại các cửa hàng nhỏ.

29/07/2020

Tải xuống
Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (OTC): Thêm một công ty sữa sẽ niêm yết trong 9 tháng tới.

Mở rộng công suất để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho Sữa Mộc Châu (MCM): Trong những năm gần đây, tăng trưởng doanh thu của MCM bị hạn chế do thiếu công suất: nhà máy đã hoạt động gần hết công suất và các trang trại bò sữa không được mở rộng. Sau khi Vinamilk (VNM: HOSE) gián tiếp nắm quyền điều hành MCM thông qua Công ty cổ phần GTNfoods (GTN: HOSE), công ty đã đưa ra kế hoạch đầu tư đầy tham vọng là 1,6 nghìn tỷ đồng để phát triển một trang trại 4.000 con bò sữa và một nhà máy sữa mới để giải quyết bài toán tăng trưởng. Vốn đầu tư ước tính huy động từ việc tăng vốn điều lệ.

29/07/2020

Tải xuống
VNM (Khả quan, Giá mục tiêu: 135.000 Đồng/cp): Kết quả kinh doanh Q2 sát với ước tính của ban lãnh đạo tại đại hội cổ đông 2020

Hiện tại chúng tôi đang có khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VNM, với giá mục tiêu 1 năm là 135.000 đồng/cp. Chúng tôi sẽ cung cấp bản phân tích chi tiết và cập nhật các ước tính sau khi tham dự cuộc họp với chuyên viên phân tích được tổ chức vào tuần tới. Một số vấn đề mà chúng tôi đang chờ ban lãnh đạo thảo luận bao gồm xu hướng biên lợi nhuận, xu hướng chi phí bán hàng (được kiểm soát tốt trong 6 tháng đầu năm 2020), tính bền vững về tỷ suất lợi nhuận của MCM, cập nhật các hoạt động kinh doanh khác như đường & nước giải khát.

29/07/2020

Tải xuống
TPB (Khả quan): Trái phiếu doanh nghiệp và cho vay doanh nghiệp lớn là động lực tăng trưởng chính
Tóm tắt đầu tư: TPB là một trong số ít ngân hàng công bố tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong Q2/2020 cùng với việc cải thiện các yếu tố cơ bản. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế Q2 của TPB lần lượt đạt 2,46 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ) và 1.025 tỷ đồng (+33,7% so với cùng kỳ), lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 lợi nhuận trước thuế đạt 2.034 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch năm. Kết quả này được thúc đẩy nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ +10,4% so với đầu năm, gần gấp ba lần so với mức bình quân ngành là 3,54% so với đầu năm. Chi phí hoạt động đã được kiểm soát tốt, với CIR giảm xuống 40,3%. Đồng thời, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể so với Q1, với tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,45% (so với mức 1,85%) trong khi tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tăng lên 113% từ mức 76,4%. Chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 4.095 tỷ đồng (+5,9% so với cùng kỳ) và khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu, phản ánh tổng mức sinh lợi tiềm năng của TPB là 14,4%.

28/07/2020

Tải xuống
FPT: Tech Meetup 2020 - Vẫn tiếp tục tìm kiếm các dự án mới

Chúng tôi vẫn tự tin vào tăng trưởng của FPT trong năm 2020 và 2021 sau khi tham dự ngày hội công nghệ Tech Meetup 2020 do FPT tổ chức ngày 25/07/2020. FPT tiếp tục chứng minh được vị thế của mình trên thị trường quốc tế và giành được vị trí “Champion IT vendor” sau khi cạnh tranh với 200 đơn vị khác trong dự án C99 của một doanh nghiệp buôn bán ô tô hàng đầu tại Mỹ. Giá trị hợp đồng mới này có thể lên tới 100 triệu USD và họ vẫn đang tìm kiếm khoảng 800 kỹ sư công nghệ cho đến năm 2023 để phục vụ dự án.

27/07/2020

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI