Báo cáo công ty

Báo cáo công ty
REE: Kỳ vọng vào giai đoạn 2023-2024 với dự án E-Town 6 và dự án điện gió
Với mức giá tại ngày 25/5/2020 là 31.200 đồng/cp, REE đang giao dịch ở mức PE 2020 và 2021 là 7,4 lần và 7 lần. Với CAGR 2020-2020 của EPS là 11%, mức giá hiện tại khá hấp dẫn, với tỷ lệ PEG 0,7 lần. Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN, với giá mục tiêu 1 năm là 37.000 đồng, tăng 18% so với giá hiện tại.

26/05/2020

Tải xuống
TCB: Cập nhật cuộc họp với chuyên viên phân tích Q1/2020

Với mức giá tại ngày 21/5/2020 là 22.000 đồng/cp, TCB đang giao dịch với P/B 2020E và 2021E lần lượt là 1,07x và 0,91x. Giá mục tiêu 1 năm là 24.600 đồng/cp, tương đương triển vọng tăng giá là 11,8% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị đối với cổ phiếu TCB từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.

25/05/2020

Tải xuống
VHC: Kỳ vọng giá bán bình quân sẽ phục hồi trong Q3/2020

Trong năm 2020, chúng tôi ước tính doanh thu thuần đạt 8.357 tỷ đồng (+6,2% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 922,6 tỷ đồng (-21,8% YoY). Các giả định của chúng tôi thận trọng hơn so với kế hoạch của công ty, vì chúng tôi vẫn lo ngại về triển vọng phục hồi giá ở Mỹ cũng như nhu cầu tiêu dùng đối với các sản phẩm không thiết yếu như collagen và gelatin. Trong năm 2021, chúng tôi ước tính doanh thu thuần đạt 8.887 tỷ đồng (+6,3% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 946,5 tỷ đồng (+2,6% YoY). Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu VHC với giá mục tiêu mới là 36.100 đồng/cp (+5,9% so với giá hiện tại), sử dụng P/E mục tiêu là 7,5 lần và EPS bình quân 2020-2021 là 4.812 đồng.

21/05/2020

Tải xuống
HSG: KQKD Q2/2020 đạt đỉnh 2 năm, nhờ tỷ suất lợi nhuận tăng mạnh

Cổ phiếu HSG hiện đang giao dịch ở mức PE và EV/EBITDA 2020 tương ứng là 6,3 lần và 4,5 lần. Chúng tôi duy trì xếp hạng Khả quan cho cổ phiếu, với giá mục tiêu 1 năm là 11.400 đồng/CP dựa trên PE và EV/EBITDA mục tiêu không đổi tương ứng là 7x và 5x. HSG là một cổ phiếu tiềm năng để xem xét, với lợi nhuận năm 2020 FY ước tính phục hồi đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cổ phiếu này phù hợp hơn với các nhà đầu tư ưa rủi ro khi xem xét tỷ suất lợi nhuận biến động của công ty.

21/05/2020

Tải xuống
HPG: Kế hoạch hoạt động kinh doanh lạc quan trong năm 2020
Hiện tại chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2020 của HPG đạt ở mức 79,9 nghìn tỷ đồng (+25,5% YoY) và 9,27 nghìn tỷ đồng (+22,3% YoY). Với mức giá hiện tại, HPG đang giao dịch ở mức P/E 2020E và EV/EBITDA lần lượt là 7,1 lần và 5,7 lần. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu, với giá mục tiêu 1 năm là 29.300 đồng/cp, dựa vào P/E và EV/EBITDA mục tiêu không thay đổi lần lượt ở mức 9 lần và 6,5 lần.

19/05/2020

Tải xuống
KDH: Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2020
Chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu KDH lên 28.300 đồng/cp, sử dụng phương pháp định giá RNAV sau khi điều chỉnh tiến độ bán hàng và áp dụng tỷ lệ chiết khấu đối với các dự án nhà ở, cũng như giá trị của các quỹ đất tiềm năng để phản ánh sự không chắc chắn của dòng tiền trong tương lai. Với mức giá hiện tại là 22.050 đồng/cp, KDH hiện tại đang giao dịch với P/E 2020E là 9 lần.

19/05/2020

Tải xuống
SAB: Cuộc họp các chuyên viên phân tích và cập nhật ngành bia

Ở mức giá tại ngày 15/5/2020 là 172.200 đồng/cp, SAB đang giao dịch ở mức P/E 2020E là 28,8 lần và 2021E là 24,5 lầ, thấp hơn so với mức P/E bình quân lịch sử là hơn 30 lần. Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu là 191.000 đồng/cp (+11% so với giá hiện tại) dựa vào P/E mục tiêu là 30 lần, thấp hơn 7% so với P/E bình quân ngành là 32 lần. Do đó, chúng tôi khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu SAB (từ KHẢ QUAN). Rủi ro tăng giá: Nhu cầu tăng mạnh hơn mong đợi đối với các sản phẩm bia của SAB. Rủi ro giảm giá: Sản lượng tiêu thụ thấp hơn dự kiến và niềm tin người tiêu dùng thấp hơn kỳ vọng sau dịch bệnh.

18/05/2020

Tải xuống
SCS: Tác động hiện tại từ dịch Covid-19 và triển vọng năm 2020-2021

SCS đã ghi nhận tổng sản lượng tăng 8% YoY đạt 54.300 tấn trong Q1/2020, trong đó sản lượng hàng hóa quốc tế đạt 40.700 tấn (+7% YoY), và sản lượng hàng hóa nội địa đạt 13.600 tấn (+10% YoY). Tỷ lệ tăng trưởng này cao hơn tỷ lệ tăng trưởng trong năm 2019 là 6,6% YoY. Lý do chính cho mức tăng trưởng sản lượng trong mùa dịch bệnh này có thể là do các khách hàng của SCS có nhiều máy bay chở hàng để vận chuyển hàng hóa hơn thông thường. Khi được sử dụng tối đa công suất, việc này đã bù đắp cho việc sụt giảm mạnh công suất của máy bay chở khách, so với đối thủ cạnh tranh (TCS).

Theo Ban lãnh đạo, sản lượng hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất chỉ tăng 2 đến 3% YoY trong Q1/2020 do tác động của dịch Covid-19. Trong cuộc thảo luận gần nhất với công ty, hiện tại công ty đang chiếm 35% thị phần tại sân bay Tân Sơn Nhất đối với sản lượng hàng hóa quốc tế.

15/05/2020

Tải xuống
VHM: Lợi nhuận duy trì tăng trưởng tốt

Với mức giá hiện tại là 73.500 đồng/cổ phiếu, VHM đang giao dịch ở mức PE 2020 là 9,4 lần, thấp hơn so với các công ty cùng ngành. Rủi ro chính đối với VHM bao gồm dòng tiền ​​từ bán dự án chậm hơn ước tính và nhu cầu nhà ở thấp hơn ước tính ​​tác động đến khả năng chi trả của người mua nhà, cả hai đều này có thể xảy ra trong trường hợp GDP giảm do dịch bệnh Covid kéo dài.

13/05/2020

Tải xuống
VNM: Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2020 và cuộc họp với các chuyên viên phân tích

Từ các điều chỉnh dự báo, chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu VNM lên 116.000 đồng/cp (từ 108.000 đồng/cp), dựa vào P/E mục tiêu năm 2020 là 21 lần (chiết khấu 25% so với các công ty cùng ngành trong khu vực) và áp dụng phương pháp DCF (với WACC tăng do phần bù rủi ro vốn cổ phần đối với Việt Nam cao hơn). Với triển vọng tăng giá là 14% so với giá hiện tại, chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu VNM từ Phù hợp thị trường lên Khả quan.

11/05/2020

Tải xuống
HPG: Tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp nhu cầu thị trường suy giảm
Ở mức giá hiện tại, HPG đang giao dịch ở mức PE và EV/EBITDA 2020 lần lượt là 7,0 lần và 5,5 lần, khá hấp dẫn theo quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu, với giá mục tiêu 1 năm là 29.300 đồng/cổ phiếu (trước đây là 29.500 đồng), dựa trên các PE và EV/EBITDA mục tiêu không đổi lần lượt là 9 lần và 6,5 lần. Chúng tôi tin rằng điều kiện thị trường suy giảm trong ngắn hạn có thể là cơ hội để HPG giành thêm thị phần, từ đó đạt tăng trưởng cao hơn trong dài hạn khi thị trường hồi phục. Ngoài ra, việc thúc đẩy đầu tư công trong nửa cuối năm cũng có thể hỗ trợ nhu cầu thép.

11/05/2020

Tải xuống
VPB: Ban lãnh đạo kỳ vọng lợi nhuận không đổi trong năm 2020

Với ước tính mới, ROE 2020 của ngân hàng mẹ dự báo ​​là 16%, chúng tôi áp dụng PB mục tiêu là 1x. Đối với FeCredit, sử dụng mô hình thu nhập thặng dư và phương pháp định giá PB cho tỷ lệ PB tương ứng là 1,68x. Trên cơ sở hợp nhất, giá mục tiêu 1 năm điều chỉnh của chúng tôi đối với VPB là 25.020 đồng/cp,+9,7% so với mức hiện tại, do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị Phù hợp thị trường với cổ phiếu VPB. Yếu tố tích cực có thể khiến mức giá kỳ vọng cao hơn so với mức giá trong khuyến nghị của chúng tôi là việc dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát sớm hơn ước tính (trước khi kết thúc quý 2 ở Việt Nam và ít nhất là trong khu vực), và tỷ lệ thu hồi từ nợ tái cơ cấu tốt hơn. Rủi ro giảm đối với khuyến nghị của chúng tôi có thể là tình hình đại dịch kéo dài, sẽ làm giảm các ước tính của chúng tôi thấp hơn các dự báo kể trên.

11/05/2020

Tải xuống
ACB: Hoạt động kinh doanh vững vàng trong năm 2020
Giá mục tiêu đối với cổ phiếu ACB là 25.300 đồng/cp. Với triển vọng tăng giá là 19% so với giá hiện tại, khuyến nghị của chúng tôi đối với cổ phiếu là KHẢ QUAN. Hiện tại ACB là cổ phiếu khuyến nghị hàng đầu của chúng tôi trong ngành ngân hàng nhờ hoạt động cho vay thận trọng của ngân hàng, với cơ sở khách hàng mạnh và có chất lượng cao. Những điểm này sẽ giúp hoạt động của ACB trở nên vững vàng hơn trong thời kỳ suy thoái kinh tế so với các ngân hàng khác.

08/05/2020

Tải xuống
MBB: Chất lượng tài sản suy giảm sớm hơn so với ước tính

MBB đang giao dịch với PB dự phóng là 0,83 lần. Ngay cả khi chúng tôi điều chỉnh giảm tổng vốn chủ sở hữu của MBB bằng một khoản tương đương với tổng dự nợ của MBShinsei, giá thị trường hiện tại cũng tương đương với mức PB là 1,01 lần, vẫn ở mức hấp dẫn với ROE là 17,8% cho năm 2020 và 18,7% cho năm 2021. Vì giá thị trường đã giảm -24% YTD trong khi ước tính tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2020 và 2021 lần lượt là -7% và 22%, chúng tôi tin rằng phần lớn rủi ro đã được phản ánh vào giá trong kịch bản cơ sở của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với MBB với giá mục tiêu là 21.000 đồng.

08/05/2020

Tải xuống
GAS: Những điểm chính trong ĐHCĐ thường niên năm 2020

Chúng tôi điều chỉnh tăng giả định tỷ suất lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh mảng LPG, điều này giúp lợi nhuận ước tính cho năm 2020-2021 tăng thêm 1,2-4,9%. Trên cơ sở lợi nhuận và P/E mục tiêu cao hơn (từ 14,5 lần lên 16 lần) và EV/EBITDA ở mức 9 lần (tương đương với các công ty cùng ngành trong khu vực) sử dụng 2020E là cơ sở định giá của chúng tôi, chúng tôi nâng giá mục tiêu 12 tháng của GAS lên 71.000 đồng/cp (từ 64.500 đồng/cp). Vì giá mục tiêu cao hơn 3,5% so với giá hiện tại, do đó chúng tôi lặp lại khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu GAS. Rủi ro tăng giá chính đối với khuyến nghị của chúng tôi là giá dầu nhiên liệu cao hơn và các sự kiện lợi nhuận bất thường không được dự báo sẽ giúp đẩy mạnh lợi nhuận của GAS. Rủi ro giảm đối với khuyến nghị của chúng tôi là sản lượng khí khô thấp hơn, giá dầu nhiên liệu thấp hơn và các chi phí bất thường không dự báo được.

07/05/2020

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI