Báo cáo công ty

Báo cáo công ty
ACB: Cập nhật cuộc họp các nhà phân tích
Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của ACB sát với dự báo trước đó của chúng tôi lần lượt là 7,5 nghìn tỷ đồng và 8,7 nghìn tỷ đồng. Năm 2019, ACB có mức tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn so với các đối thủ (+18% YoY) mặc dù vẫn có khoản thu từ nợ đã xử lý khá tốt và chi phí dự phòng giảm mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy Ngân hàng bắt đầu chú ý hơn đến việc mở rộng cơ sở khách hàng cá nhân sau nhiều năm tăng trưởng chậm và chúng tôi kỳ vọng chiến lược này sẽ giúp ACB đạt được tăng trưởng khả quan hơn trong trung hạn. Chúng tôi cũng đánh giá cao cơ sở khách hàng bền vững hiện tại và khả năng phân phối hiệu quả các sản phẩm bảo hiểm của ngân hàng. ACB đang giao dịch tại PB và PE lần lượt là 1,1 lần và 5,4 lần, đây là mức hấp dẫn với ROE 2020 là 23%. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu ACB.

20/01/2020

Tải xuống
PNJ: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q4/2019

Năm 2020, chúng tôi ước tính công ty đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng là 18,7 nghìn tỷ đồng (+ 10% YoY) và 1,42 nghìn tỷ đồng (+ 19,2% YoY). Với mức giá hiện tại là 92.000 đồng/ cổ phiếu, PNJ đang giao dịch ở mức PE 2020 là 15,2 lần. Giá mục tiêu 1 năm là 99.900 đồng (tăng 9% so với giá hiện tại), dựa trên ước tính năm 2020 và PE mục tiêu không đổi là 16,5x, tương ứng xếp hạng KHẢ QUAN. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin và định giá sau cuộc họp các nhà phân tích quý 4/2019.

20/01/2020

Tải xuống
HSG: Chờ đợi triển vọng tươi sáng hơn

Cổ phiếu HSG hiện tại đang giao dịch ở mức PE và EV/EBITDA 2019 lần lượt là 7,5 lần và 4,5 lần. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu, với giá mục tiêu 1 năm là 9.500 đồng/CP dựa vào PE và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt là 7 lần và 5 lần. Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu trong quý tiếp theo có thể được hỗ trợ bởi lợi nhuận HSG phục hồi so với mức so sánh thấp trong các quý đầu tiên năm trước.  

16/01/2020

Tải xuống
VCB: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019

Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt +15,4%, tăng trưởng tín dụng đạt +15,9% YoY. Đầu tư vào trái phiếu do các tổ chức tín dụng khác phát hành, có lợi suất cao hơn so với cho vay liên ngân hàng truyền thống, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đạt 53 tỷ đồng. Mảng cho vay bán lẻ (khách SME + cá nhân) tăng +32,3% YoY, chiếm 51,8% tổng dư nợ cho vay, vượt mảng cho vay khách hàng doanh nghiệp (tăng + 2,3% YoY).

16/01/2020

Tải xuống
BID: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019

Tổng tài sản đạt +13,7% YoY, tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt +12,7% YoY (11,5% thị phần), tăng trưởng tín dụng đạt + 12,4% YoY (13,4% thị phần). Mảng cho vay cá nhân tăng + 21,5% YoY, chiếm 34,1% tổng dư nợ cho vay (so với năm 201832,2%), dẫn đầu về thị phần cho vay cá nhân. Cho vay ngành ưu tiên chiếm hơn 60% tổng dư nợ cho vay.

16/01/2020

Tải xuống
CTG: Cập nhật về buổi gặp gỡ nhà đầu tư

Kết quả kinh doanh năm 2019 tăng trưởng mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 11,5 nghìn tỷ đồng (+83% YoY), do hệ số NIM được cải thiện nhờ vào phân khúc bán lẻ và thu nhập ròng ngoài lãi (Non-NII) tăng trưởng mạnh ở mức 28% YoY. Mặc dù tăng trưởng tín dụng chỉ ở mức 7,2% YoY, cho vay SME và cho vay cá nhân, vốn có lãi suất cao hơn các khoản cho vay khác, tăng 23% YoY. CIR giảm đáng kể từ 48,6% trong năm 2018 xuống còn 37% trong năm 2019.

15/01/2020

Tải xuống
VPB: Kết quả kinh doanh khả quan; gánh nặng về quy định chính thức được dỡ bỏ

Đối với ngân hàng mẹ, dựa trên ước tính ROE 2020 là 18%, chúng tôi áp dụng PB mục tiêu là 1,2 lần và cho ra kết quả về giá trị sổ sách là 50 nghìn tỷ đồng hay 20.700 đồng/CP. Đối với FeCredit, chúng tôi áp dụng cả phương pháp PB và thu nhập thặng dư (residual income), do đó tổng giá trị sổ sách là 30 nghìn tỷ đồng hay 34.000 đồng/CP, tương đương PB dự phóng là 1,46 lần. Do đó, trên cơ sở hợp nhất, giá mục tiêu 1 năm cho VPB là 25.200 đồng/CP. Khi các rào cản quy định cho tăng trưởng của ngân hàng được dỡ bỏ và thực tế Thông tư chính thức quy định bớt nghiêm ngặt hơn so với bản dự thảo, Fe Credit có thể giảm bớt phần nào gánh nặng. Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu VPB. Ước tính và định giá của chúng tôi chưa tính đến bất kỳ tác động nào liên quan đến việc IPO của FeCredit trong tương lai gần.

07/01/2020

Tải xuống
GAS: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019

Hiện tại, giá mục tiêu 1 năm cho GAS của chúng tôi là 109.000 đồng/ cổ phiếu dựa trên PE mục tiêu là 17 lần và EV/ EBITDA là 11 lần, tăng 12,3% so với giá hiện tại.

07/01/2020

Tải xuống
PVD: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019

Chúng tôi duy trì mức giá mục tiêu 1 năm cho PVD ở mức 18.200 đồng/ cổ phiếu, tăng 16,3% so với giá hiện tại.

07/01/2020

Tải xuống
PC1: 2020 – Một năm kỳ vọng

PC1 đang giao dịch ở mức FY2020 PE là 5,96 lần, tương ứng tỷ lệ PEG là 0,6 (ước tính ​​2020-2024 EPS CAGR là 9,2%).

06/01/2020

Tải xuống
PNJ: Kết quả kinh doanh tháng 11/2019 – Tốt hơn ước tính

Năm 2019, chúng tôi ước tính PNJ đạt 16,6 nghìn tỷ đồng tổng doanh thu (+ 13,6% YoY) và 1,19 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (+ 23,8% YoY). Năm 2020, chúng tôi ước tính công ty đạt 18,3 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (+ 10,3% YoY) và 1,38 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (+ 16% YoY). Với mức giá hiện tại là 86.500 đồng/ cổ phiếu, PNJ đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 lần lượt là 17,1x và 14,8x. Giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu là 97.000 đồng/cp (tăng 12,1% so với giá hiện tại), dựa trên ước tính cả năm 2020 của chúng tôi và PE mục tiêu không đổi là 16,5x, tương đương với xếp hạng KHẢ QUAN.

27/12/2019

Tải xuống
MWG: Kết quả kinh doanh 11T2019 sát với ước tính của chúng tôi
Ở mức giá hiện tại là 112.900 Đồng/cp, MWG đang giao dịch tại PE 2019-2020 là 13,3x và 10,2x. Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 1 năm là 192.800 Đồng/cp, tăng 71% so với giá hiện tại.

26/12/2019

Tải xuống
FPT: Thị trường công nghệ thông tin trong nước tăng trưởng chậm lại
Với mức giá hiện tại là 56.400 đồng/CP, FPT đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 là 12,9 lần và 11 lần. Chúng tôi tiếp tục duy trì ước tính và quan điểm đầu tư, như đã trình bày trong báo cáo gần đây (link). Trong năm 2019, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 28,1 nghìn tỷ đồng (+20,9% YoY) và 4,8 nghìn tỷ đồng (+24,5% YoY). Trong năm 2020, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 33,4 nghìn tỷ đồng (+19,1% YoY) và 5,69 nghìn tỷ đồng (+18,6% YoY). Do đó, chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 1 năm là 74.500 đồng (tăng 32% so với giá hiện tại).

24/12/2019

Tải xuống
VND: Kết quả kinh doanh 9T2019: Công cụ tiền gửi và trái phiếu là động lực tăng trưởng chính

Với mức giá là 14.350 đồng/ cổ phiếu, VND đang giao dịch ở mức PE TTM là 10,9 lần và PB hiện tại là 0,97 lần.

23/12/2019

Tải xuống
DPM: Cập nhật kế hoạch lợi nhuận năm 2020 và bồi thường bảo hiểm

Với mức giá hiện tại là 13.000 đồng/cổ phiếu. DPM đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 lần lượt là 17,6 lần và 13,2 lần. Giá cổ phiếu đã giảm gần đây do tâm lý thị trường yếu. Với các điểm mạnh như giá trị tiền mặt ròng trên mỗi cổ phiếu Q3/2019 là 5.188 đồng, tỷ suất cổ tức 2019-2020 là 7,5% và tăng trưởng lợi nhuận năm 2020 là 65% YoY, chúng tôi thấy định giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn. Chúng tôi giữ giá mục tiêu ổn định ở mức 15.500 đồng/ cổ phiếu, tăng 19,2% so với giá hiện tại và xếp hạng KHẢ QUAN.

23/12/2019

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI