Báo cáo công ty

Đấu giá mới nhất

Báo cáo công ty
DRC (TRUNG LẬP): Cập nhật Kết quả kinh doanh Q3/2023
Trong Q3/2023, DRC đạt 1,1 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 17% svck) và 93 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (giảm 3% svck), tốt hơn kỳ vọng của chúng tôi, do chi phí bán hàng thấp hơn dự kiến nhờ chi phí vận chuyển thấp hơn. Lũy kế 3 quý đầu năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 3,4 nghìn tỷ đồng (giảm 10% svck) và 185 tỷ đồng (giảm 34% svck), hoàn thành 67% & 56% kế hoạch của công ty và 73% & 78% ước tính của SSI Research.

19/10/2023

Tải xuống
HT1 (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 12.600 Đồng/cp): Lợi nhuận Q2/2023 giảm do sản lượng tiêu thụ yếu

Luận điểm đầu tư: Trong tháng 8/2023, HT1 điều chỉnh giảm kế hoạch cho năm 2023 lần lượt giảm 11% đối với doanh thu thuần và giảm 77% đối với LNTT. Kế hoạch doanh thu thuần của HT1 giảm từ 9 nghìn tỷ đồng (tăng 1% svck) xuống 8 nghìn tỷ đồng (giảm 10% svck), đồng thời kế hoạch sản lượng tiêu thụ xi măng giảm 10%. Kế hoạch LNTT giảm từ 345 tỷ đồng (tăng 6% svck) xuống 80 tỷ đồng (giảm 75% svck). Điều này cho thấy quan điểm thận trọng của ban lãnh đạo về nhu cầu xi măng yếu cũng như biên lợi nhuận gộp giảm. Với mức giá 13.950 đồng/cổ phiếu, HT1 đang giao dịch ở mức P/E 2024 là 27x và EV/EBITDA 2024 là 7x. Chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu HT1 lên 12.600 đồng/cp (từ 12.000 đồng/cp) khi chúng tôi chuyển cơ sở định giá sang năm 2024 và duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu do nhu cầu xi măng có thể sẽ tiếp tục suy yếu trong nửa đầu năm 2024 (và có thể phục hồi trong nửa cuối năm 2024).

13/10/2023

Tải xuống
TDM: Sản lượng tiêu thụ nước giảm do nhu cầu KCN phục hồi chậm hơn dự kiến

TDM đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, theo đó mức tiêu thụ nước sạch đạt 49,2 triệu m3 (giảm 3,7% svck), thấp hơn ước tính tăng trưởng nhẹ của SSI Research. Sản lượng sản xuất của các khách hàng KCN - chủ yếu là các doanh nghiệp xuất khẩu như gỗ, dệt may, da giày (chiếm 70% nhu cầu) giảm khiến sản lượng nước sử dụng giảm. Giá nước trung bình bán cho Biwase không thay đổi so với cùng kỳ. Doanh thu nước sạch đạt 340,8 tỷ đồng (14,5 triệu USD) (giảm 3,4% svck). Tỷ lệ thất thoát nước giảm từ 1,1% xuống 0,53% do công suất cải thiện. Doanh thu tài chính tăng mạnh +55,3 lần svck đạt 115 tỷ đồng do TDM nhận cổ tức bằng tiền mặt từ Biwase (BWE: HOSE, TDM sở hữu 37,42%). Lợi nhuận ròng tăng 164% svck đạt 239,9 tỷ đồng (10,2 triệu USD), tương đương với EPS là 2.399 đồng/cổ phiếu trong 3 quý đầu năm 2023 và phục hồi mạnh so với năm trước. Nếu loại khoản cổ tức từ BWE, lợi nhuận ròng cốt lõi của TDM tăng 6% svck trong 9 tháng đầu năm 2023 (chủ yếu nhờ chi phí tài chính và chi phí quản lý giảm). Chúng tôi sẽ cung cấp các ước tính cập nhật trong báo cáo đầy đủ trong thời gian tới.

12/10/2023

Tải xuống
HHV: Chủ đầu tư dự án BOT được hưởng lợi từ chu kỳ xây dựng đầu tư công

Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng của HHV trong năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 378 tỷ đồng (tăng 27% svck) và 431 tỷ đồng (tăng 14% svck). Tại mức giá 17.150 đồng/cp, HHV đang giao dịch với P/E năm 2023 và 2024 lần lượt là 15,5x và 13,6x, thấp hơn so với P/E lịch sử 3 năm là 16x.

10/10/2023

Tải xuống
PC1: Cập nhật KQKD 6T2023

Trong nửa đầu năm 2023, PC1 ghi nhận 3 nghìn tỷ đồng doanh thu (giảm 0,4% svck), trong khi lợi nhuận gộp đạt 332 tỷ đồng (giảm 15% svck) chủ yếu do mảng năng lượng ghi nhận kết quả kém khả quan. Lợi nhuận ròng đạt 58,5 tỷ đồng (giảm 76% svck) và chỉ hoàn thành 11,4% kế hoạch năm 2023

10/10/2023

Tải xuống
VTP: Cập nhật KQKD Q2/2023
Trong Q2/2023, VTP công bố doanh thu hợp nhất đạt 4,9 nghìn tỷ đồng (giảm 9,6% svck) và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 124 tỷ đồng (tăng 1,6% svck).
Nhìn vào các số liệu kinh doanh cốt lõi, đối với mảng chuyển phát nhanh, chúng tôi nhận thấy doanh thu cốt lõi tăng 5% svck (2,4 nghìn tỷ đồng) và lợi nhuận gộp cốt lõi tăng 22% svck (230 tỷ đồng), nhờ biên lợi nhuận cải thiện rất mạnh lên 9,4% (từ 8,1% trong Q2/2022). Mức cải thiện của biên lợi nhuận cao hơn chúng tôi kỳ vọng (với biên lợi nhuận dự kiến sẽ cải thiện nhẹ 0,5% trong năm 2023 do hoạt động chi tiền thấp hơn từ các đối thủ cạnh tranh nước ngoài và việc hợp nhất thị trường).

09/10/2023

Tải xuống
FMC (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 56,200 Đồng/cp): Cập nhật KQKD sơ bộ Q3/2023
Luận điểm đầu tư: Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu FMC. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm đối với FMC là 56.200 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 13%), với P/E mục tiêu là 10x khi chuyển cơ sở định giá sang năm 2024. Đồng thời, thị trường Nhật Bản có giá bán trung bình cao hơn, mức độ cạnh tranh hạn chế và rào cản gia nhập cao do thị trường này ưa chuộng các sản phẩm giá trị gia tăng. (Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về sản phẩm giá trị gia tăng so với các quốc gia khác chủ yếu xuất khẩu sản phẩm tôm nguyên liệu).
 

04/10/2023

Tải xuống
DBD (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 59.000 Đồng/cp): Tăng trưởng mạnh tại kênh bệnh viện

Chúng tôi cũng tăng giá mục tiêu 1 năm từ 43.900/cổ phiếu lên 59.000 đồng/cổ phiếu, khi kết hợp giữa phương pháp DCF và P/E mục tiêu là 13x (tăng từ 12x). Tuy nhiên, sau khi công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ với mức giá tối thiểu là 50.000 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu DBD đã có sự phục hồi mạnh gần đạt mức giá mục tiêu, do đó chúng tôi hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP đối với cổ phiếu DBD, với tổng mức sinh lời là 10,3% (bao gồm 4% lợi suất cổ tức).

02/10/2023

Tải xuống
MWG: Cập nhật KQKD T8/2023

Trong tháng 8/2023, MWG đạt 10 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 4% svck), đà giảm doanh thu thu hẹp so với mức giảm 19% svck trong 7 tháng đầu năm 2023.  Doanh thu mảng CNTT& Điện máy đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (-13% svck, đi ngang so với tháng trước). Doanh thu mảng bách hóa đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (tăng 21% svck, tăng 3,6% so với tháng trước) nhờ doanh thu của các cửa hàng hiện tại đều có sự cải thiện. 

27/09/2023

Tải xuống
DPM (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 46.700 Đồng/cp): Lợi nhuận dự kiến phục hồi từ nửa cuối năm 2023 cùng với xu hướng giá urê

Với hệ số mục tiêu và ước tính lợi nhuận năm 2024 cao hơn, chúng tôi áp dụng phương pháp SoTP để đưa ra mức giá mục tiêu mới cho DPM là 46.700 đồng/cp (từ 34.700 đồng/cp). Với tổng mức sinh lời là 38% (bao gồm tỷ suất cổ tức 11%), chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu DPM lên KHẢ QUAN (từ TRUNG LẬP).

27/09/2023

Tải xuống
PNJ: Cập nhật KQKD tháng 8/2023

Tính riêng trong tháng 8/2023, PNJ đạt doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt là 2,3 nghìn tỷ đồng (giảm 1% svck) và 76 tỷ đồng (giảm 4% svck). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 21,1 nghìn tỷ đồng (giảm 8% svck) và 1,25 nghìn tỷ đồng (đi ngang svck), kết quả này phù hợp với ước tính của chúng tôi và lần lượt hoàn thành 56% và 64% kế hoạch năm của công ty.

26/09/2023

Tải xuống
VGC (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 51.100 Đồng/cp): Diện tích thuê KCN tăng tích cực trong 8 tháng đầu năm 2023

Về dài hạn, VGC có thể duy trì biên lợi nhuận cao từ 740 ha đất KCN đã đề cập ở trên, cộng với việc công ty tiếp tục mở rộng sản xuất kính xây dựng (mở rộng kính siêu trắng tại nhà máy Phú Mỹ), và công suất đá granite và gốm (nhà máy Eurotile sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2023). Chúng tôi sử dụng phương pháp SOTP và đưa ra giá mục tiêu là 51.100 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu VGC khi điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu xuống 12% so với 13,5% như trước đó và nâng P/E mục tiêu ngành vật liệu xây dựng từ 10x lên 12x. Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu VGC sau khi giá cổ phiếu tăng 21,5% kể từ khuyến nghị gần nhất của chúng tôi.

21/09/2023

Tải xuống
TRA (TRUNG LẬP, Giá mục tiêu: 95.300 Đồng/cp): Hạ ước tính doanh thu và lợi nhuận cho năm 2023 – Cập nhật ESG

Do mặt bằng lãi suất đã giảm trong thời gian gần đây, chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phếu TRA từ 86.140 đồng/cổ phiếu lên 95.300 đồng/cổ phiếu, khi kết hợp giữa phương pháp DCF và P/E mục tiêu là 12x (từ 9x). Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP với tổng mức sinh lời là 14,5% (bao gồm tỷ suất cổ tức 3%).

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận nửa cuối năm 2023 sẽ tích cực hơn nửa đầu năm 2023.

20/09/2023

Tải xuống
AST: Kỳ vọng sự phục hồi của lượng du khách quốc tế sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng
Trong Q2/2023, AST ghi nhận 262 tỷ đồng doanh thu (tăng 94,8% svck) và 45 tỷ đồng LNTT (tăng 170,2% svck), tiếp tục xu hướng phục hồi đúng như chúng tôi ước tính. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, LNST đạt 83,6 tỷ đồng, lợi nhuận giữ lại lũy kế đã có chuyển biến tích cực sau 2 năm kém tích cực trước đó. Theo đó, AST đã hoàn thành 47% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch LNTT năm 2023 do ĐHCĐ đặt ra.

20/09/2023

Tải xuống
QNS (KHẢ QUAN, Giá mục tiêu: 65.000 Đồng/cp): KQKD sơ bộ 8T2023

Luận điểm đầu tư: Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu QNS với giá mục tiêu là 65.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên P/E mục tiêu là 12x cho mảng sữa đậu nành và 7x cho các mảng khác, tương ứng với tiềm năng tăng giá là 30% (tổng mức sinh lời là 36%).

19/09/2023

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI